VERPLEEGKUNDIG STAFBESTUUR

Het VSB vertegenwoordigt de verpleegkundigen binnen ons ziekenhuis. Wij zijn een waardevolle en verbindende schakel tussen deze beroepsgroep en de RvB.

De adviezen die het VSB uitbrengt, zijn gericht op professionalisering van het verpleegkundig beroep en het waarborgen en/of verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het VSB benadert vraagstukken vanuit het oogpunt van het professioneel handelen van verpleegkundigen en/of het zorgbeleid, waarbij landelijke ontwikkelingen leidend zijn.

Het stafbestuur kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. ln het eerste geval vraagt de Raad van Bestuur van Laurentius het VSB om advies over een bepaald onderwerp. ln het tweede geval neemt het VSB zelf het initiatief om de Raad van Bestuur over een concreet onderwerp te adviseren.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.