CORONA-VIRUS

Er zijn voortdurend ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus. De informatie van zowel de GGD als het RIVM wordt continu geactualiseerd en is betrouwbaar. Het gaat dan om informatie over de ziekteverschijnselen, besmettingsgevaar en maatregelen ter bescherming & preventie. De medisch microbiologen van Laurentius houden de berichtgeving nauwlettend in de gaten. De diagnostische mogelijkheden en de maatregelen die genomen moeten worden bij opname van een patiënt, die besmet is met het Corona-virus, zijn bekend bij alle specialisten. Wij volgen de landelijke RIVM-richtlijnen hierin op de voet.

Heeft u algemene vragen over het corona-virus? Bekijk dan betrouwbare en actuele informatie op:

Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u bellen met het informatienummer van de GGD: 088 11 91 990. Of bel met het landelijke telefoonnummer 0800 – 1351. 

Corona infolijn
Het Laurentius Ziekenhuis heeft per direct een Corona infolijn geopend voor patiënten en bezoekers:
T 0475 38 33 00
Bereikbaar maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur; zaterdag en zondag van 10.00-14.00 uur.
Voor actuele informatie over het Coronavirus kijk op www.rivm.nl.
Landelijk infonummer voor het Coronavirus: 0800-1351.

Voor reguliere zaken kunt u, zoals gebruikelijk, bellen met T (0475) 38 2222.

Heeft u vragen over afspraken of bezoek in het ziekenhuis?
Ga naar de veelgestelde vragen.

Maatregelen Laurentius Ziekenhuis

In het ziekenhuis attenderen we u op de hygiënemaatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen.

Handen schudden
Wij hebben in het kader van het corona-virus besloten onze patiënten voorlopig geen hand te geven. Dit is een richtlijn vanuit het RIVM.

Handhygiëne
Op de poli's en op de verpleegafdelingen staan desinfectiepunten om de handen te reinigen. Graag willen we u verzoeken om hier gebruik van te maken. Daarnaast maken wij u er op attent dat uw handen goed wassen met water en zeep en vervolgens afdrogen met een papieren handdoekje net zo effectief is als het gebruik van handalcohol. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat handalcohol gebruikt kan worden op plekken waar dit het hardst nodig is.

Poliklinieken gedeeltelijk weer geopend
Per maandag 11 mei zijn onze deuren weer deels geopend voor de reguliere zorg. Uw en onze veiligheid staat daarbij voorop. Heeft u binnenkort een afspraak? Dan bellen wij u twee dagen vóór de afspraak om te informeren of u gezondheidsklachten ervaart die kunnen wijzen op het coronavirus. Mocht dit het geval zijn, dan gaan we kijken of de afspraak kan worden uitgesteld of dat we u ontvangen op de speciale COVID poli.

Bij de hoofdingang van het ziekenhuis zal nogmaals gevraagd worden of u gezondheidsklachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Indien nodig ontvangt u daar een mondkapje. De entreehal is inmiddels zo ingericht dat patiënten veilig en gecontroleerd het ziekenhuis kunnen binnenkomen en weer verlaten. Ook de meeste gangen en wachtkamers worden zo ingericht dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar.

Om te voorkomen dat er veel mensen bij elkaar komen in het ziekenhuis proberen we de afspraken zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen te organiseren. Indien een afspraak in het ziekenhuis toch nodig is, dan vragen we u om alléén naar het ziekenhuis te komen. Mocht u voor het vervoer naar het ziekenhuis afhankelijk zijn van een ander, dan kan de chauffeur in de auto blijven wachten. Kinderen, kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking vormen hierop een uitzondering. In dat geval mag er één begeleider mee het ziekenhuis in.  

De apotheek in het ziekenhuis is 24/7 geopend, zoals altijd.

Spoedzorg
Spoedzorg en oncologische zorg gaan gewoon door. Ook verloskundige zorg gaat gewoon door. U kunt dus terecht voor uw bevalling of keizersnede.

Speciale COVID-poli
Vanaf dinsdag 14 april heeft het Laurentius Ziekenhuis een speciaal ingerichte poli voor positieve en verdachte corona-patiënten met lichamelijke klachten, die voor (semi)spoed op de polikliniek moeten komen. De COVID-poli heeft een eigen ingang en is gescheiden van de rest van het ziekenhuis. Dit ter bescherming van medewerkers en andere patiënten. Het Centrum Acute Mondzorg voor (verdachte) corona-patiënten is hier ook gevestigd. De polikliniek is ingericht voor alle specialismen behalve de gynaecologie/verloskunde. Laatstgenoemde vakgroep heeft een eigen ruimte ingericht voor deze patiënten.  

Bloedafname
Vanaf maandag 11 mei gelden weer de reguliere openingstijden op de poli Bloedafname. Op maandag t/m vrijdag kunt u van 07.30 tot 17.00 uur terecht om bloed te laten prikken. Hier hoeft u geen afspraak voor te maken. Wanneer de bloedafname niet urgent is, willen we u vragen om uw bezoek uit te stellen om grote drukte te voorkomen. Heeft u griepverschijnselen of koorts, stel dan uw bezoek aan de bloedafname sowieso uit totdat de verschijnselen minimaal 24 uur weg zijn.

Wanneer u naar het ziekenhuis komt om alleen bloed te prikken, kunt u via een aparte ingang (naast de draaideur bij de hoofdingang) het ziekenhuis betreden. U hoeft zich dan ook niet aan te melden bij de centrale aanmeldzuil in de hal.

In Laurentius Echt kunt u ook nog steeds terecht voor bloedafname, zonder afspraak, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.  

Op de COVID-poli in het ziekenhuis is een apart gedeelte voor bloedafname bij (verdachte) corona-patiënten. Dit om de veiligheid te waarborgen van medewerkers en andere patiënten. Alleen artsen kunnen hier een afspraak inplannen voor hun patiënt.

LET op: In verband met Corona verspreiding hanteren we per 25 maart 2020, voor zolang als nodig, een beperkt aantal aangepast bloedafnamelocaties in de regio, naast de poli bloedafname in Laurentius. De oude locaties zijn per 25 maart gesloten voor bloedafname voor externen. Kijk hier voor de aangepaste bloedafnamelocaties in de regio en de afspraken die hiervoor gelden.

Op bezoek bij familielid of kennis

Bezoeken van patiënten
Bezoek aan patiënten in ons ziekenhuis is tot nader bericht niet meer toegestaan. Wij hebben helaas geen andere keuze dan tot deze ingrijpende maatregel over te gaan. Er zijn enkele uitzonderingen:

 1. Onrustige patiënten
  Bij onrustige patiënten is één familielid op de kamer toegestaan. Dit wil zeggen dat er één bezoeker aanwezig mag zijn in het ziekenhuis. 
 2. Terminale (corona) patiënten (verpleegafdeling én IC)
  De afdeling bepaalt in overleg met de familie hoe het bezoek geregeld kan worden. De kaders zijn: De eerste contactpersoon bepaalt wie er op bezoek kan komen. Dit wordt beperkt tot +/- 5 personen. Bezoek komt met maximaal 2 personen tegelijk naar de afdeling. Overig bezoek wacht buiten het ziekenhuis. Het bezoek krijgt een mond/neus masker aangeboden en wordt geadviseerd na het bezoek thuis de kleding te wassen.
 3. Kinderen
  Er mag één ouder of begeleider van het kind aanwezig zijn in het ziekenhuis.
 4. Kraamvrouwen/ bevallingen
  Bij de bevalling mag alleen de partner of één begeleider aanwezig zijn.

Wij begrijpen ook dat onze patiënten schoon wasgoed en andere persoonlijke spullen nodig hebben. Hiervoor is de volgende werkwijze opgesteld:

 • Wanneer een patiënt was heeft, belt de verpleegkundige van de afdeling naar de contactpersoon van de patiënt. In samenspraak spreekt u een geschikt tijdstip af (ma t/m za tussen 13.00 – 14.30 uur) voor het halen/brengen van wasgoed of andere spullen.
 • Op het afgesproken tijdstip ontmoet u een medewerker van het ziekenhuis in de daarvoor bestemde ruimte in de centrale hal van het ziekenhuis. Deze geeft de vuile was aan u af en neemt de schone was of andere spullen mee.
 • Let op: wasgoed en andere persoonlijke spullen dienen in een plastic tas afgeleverd te worden. Eventueel kunt u hier zelf al de naam, geboortedatum en afdeling van betreffende patiënt opzetten.
 • Deze regeling geldt voor alle patiënten op de verpleegafdelingen.
 • Wat betreft het wassen van spullen:
  • Vuil wasgoed (indien mogelijk) op minimaal 60°C wassen met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.
  • Persoonlijke spullen of andere materialen: huishoudelijk reinigen (indien nodig) volstaat.

Operaties

Alle geplande operaties worden voorlopig geannuleerd tot nader bericht. Oncologische operaties, spoedoperaties en (geplande) keizersnede vormen hierop een uitzondering. Wij begrijpen dat het afzeggen van een behandeling of operatie vervelende gevolgen voor u kan hebben. Betreffende patiënten worden geïnformeerd over deze situatie. U hoeft zelf geen contact op te nemen.

Overig

Restaurant 'De Pelikaan'
Restaurant ‘De Pelikaan’ is gesloten voor bezoekers en patiënten. We volgen hierin het besluit van de overheid.

Wat kunt u zelf doen?
Wanneer u een afspraak heeft in het ziekenhuis, wordt bij de hoofdingang gevraagd naar mogelijke klachten. Indien nodig ontvangt u daar een mondkapje.  

De belangrijkste maatregelen die u kan nemen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen, blijven echter:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Lees ook meer in de folder Griep en Persoonlijke hygiëne

Heeft u een afspraak of wilt u familie bezoeken in het Laurentius?
Lees hier de veelgestelde vragen.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.