VEELGESTELDE VRAGEN

Wij hebben veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. De vragen worden aangevuld zodra nieuwe informatie bekend is. U kunt ook het publieksinformatienummer bellen van de Rijksoverheid via 0800 - 1351. Voor meer informatie over het coronavirus en de richtlijnen kunt u de website www.rivm.nl/nieuwcoronavirus raadplegen.

Voor reguliere vragen voor het ziekenhuis kunt u, zoals gebruikelijk, bellen met T (0475) 38 2222.

Veel gestelde vragen voor patiënten

Ik heb binnenkort een afspraak in Laurentius. Gaat mijn afspraak door?

 • Per maandag 11 mei zijn onze deuren weer deels geopend voor de reguliere zorg. Uw en onze veiligheid staat daarbij voorop. Wanneer u een afspraak heeft, bellen wij u twee dagen vóór de afspraak om te informeren of u gezondheidsklachten ervaart die kunnen wijzen op het coronavirus. Mocht dit het geval zijn, dan gaan we kijken of de afspraak kan worden uitgesteld of dat we u ontvangen op de speciale COVID poli.

  Op de dag van uw afspraak zal bij de hoofdingang van het ziekenhuis nogmaals gevraagd worden of u gezondheidsklachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Indien nodig ontvangt u daar een mondkapje.

  De entreehal is inmiddels zo ingericht dat patiënten veilig en gecontroleerd het ziekenhuis kunnen binnenkomen en weer verlaten. Ook de wachtkamers en meeste gangen worden zo ingericht dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar.

  Om te voorkomen dat er veel mensen bij elkaar komen in het ziekenhuis proberen we de afspraken zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen te organiseren. Indien een afspraak in het ziekenhuis toch nodig is, dan vragen we u om alléén naar het ziekenhuis te komen. Mocht u voor het vervoer naar het ziekenhuis afhankelijk zijn van een ander, dan kan de chauffeur in de auto blijven wachten. Kinderen, kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking vormen hierop een uitzondering. In dat geval mag er één begeleider mee het ziekenhuis in.  

 • De apotheek in het ziekenhuis is 24/7 geopend, zoals altijd.
 • Spoedzorg: Spoedzorg en oncologische zorg gaan gewoon door. Ook verloskundige zorg gaat gewoon door. U kunt dus terecht voor uw bevalling of keizersnede.

Ik heb binnenkort een afspraak staan in het ziekenhuis. Is het veilig om naar deze afspraak te komen?
Heeft u een verwijzing of afspraak staan welke doorgang moet vinden? Dan kunt u op een veilige manier naar het ziekenhuis komen zoals u ook hierboven kunt lezen. Wanneer u een afspraak heeft in het ziekenhuis, is het voor uw eigen gezondheid van belang dat u gewoon naar uw afspraak komt.

In ons ziekenhuis volgen we de hygiënemaatregelen en richtlijnen vanuit het RIVM.

Alle patiënten met het coronavirus liggen op de daarvoor bestemde afgesloten afdelingen. Daarnaast is er een aparte COVID-poli, met eigen ingang en gescheiden van de rest van het ziekenhuis, geopend. Dit ter bescherming van medewerkers en andere patiënten. Het Centrum Acute Mondzorg voor (verdachte) corona-patiënten is hier ook gevestigd. De COVID-poli is speciaal ingericht voor positieve en verdachte corona-patiënten met lichamelijke klachten, die voor (semi)spoed op de polikliniek moeten komen. Deze polikliniek is ingericht voor alle specialismen behalve de gynaecologie/verloskunde. Laatstgenoemde vakgroep heeft een eigen ruimte ingericht voor deze patiënten.

Bekijk hieronder de video waarin we u laten weten dat u met een gerust hart naar uw afspraak in ons ziekenhuis kunt komen.

 

Kan ik nog bloed laten prikken?

 • Op de COVID-poli is een apart gedeelte voor bloedafname bij (verdachte) corona-patiënten. Dit om de veiligheid te waarborgen van medewerkers en andere patiënten. Alleen artsen kunnen hier een afspraak inplannen voor hun patiënt.
 • Vanaf maandag 11 mei gelden weer de reguliere openingstijden op de poli Bloedafname. Op maandag t/m vrijdag kunt u van 07.30 tot 17.00 uur terecht om bloed te laten prikken. Hier hoeft u geen afspraak voor te maken. Wanneer de bloedafname niet urgent is, willen we u vragen om uw bezoek uit te stellen om grote drukte te voorkomen. Heeft u griepverschijnselen of koorts, stel dan uw bezoek aan de bloedafname sowieso uit totdat de verschijnselen minimaal 24 uur weg zijn.
 • Wanneer u naar het ziekenhuis komt om alleen bloed te prikken, kunt u via een aparte ingang (naast de draaideur bij de hoofdingang) het ziekenhuis betreden. U hoeft zich dan ook niet aan te melden bij de centrale aanmeldzuil in de hal.
 • In Laurentius Echt kunt u ook nog steeds terecht voor bloedafname, zonder afspraak, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.  
 • LET op: In verband met Corona verspreiding hanteren we per 25 maart 2020, voor zolang als nodig, een beperkt aantal aangepast bloedafnamelocaties in de regio, naast de poli bloedafname in Laurentius. De oude locaties zijn per 25 maart gesloten voor bloedafname voor externen. Kijk hier voor de aangepaste bloedafnamelocaties in de regio en de afspraken die hiervoor gelden. 

Ik heb binnenkort een geplande operatie. Gaat deze door?
Alle geplande operaties worden voorlopig geannuleerd tot nader bericht. Oncologische operaties, spoedoperaties en (geplande) keizersnede vormen hierop een uitzondering. Wij begrijpen dat het afzeggen van een behandeling of operatie vervelende gevolgen voor u kan hebben. Betreffende patiënten worden geïnformeerd over deze situatie. U hoeft zelf geen contact op te nemen.

Ik ben zwanger en bijna uitgerekend. Kan ik gewoon in het ziekenhuis terecht voor mijn bevalling?
Verloskundige zorg gaat gewoon door. U kunt dus terecht voor uw bevalling of keizersnede. De verloskundigen en gynaecologen realiseren zich dat het veel onrust brengt om in deze tijd zwanger te zijn en te bevallen. Het Verloskundig Samenwerkingsverband Roermond heeft daarom een brief opgesteld. Kijk hier voor de brief. 

Kan ik met spoedklachten nog steeds terecht in het ziekenhuis?
De Spoedeisende Hulp (SEH) van ons ziekenhuis is ook in deze door corona gedomineerde tijden gewoon toegankelijk en veilig voor patiënten met ernstige en acute klachten. Wanneer u door uw huisarts of vanaf de huisartsenpost verwezen bent voor onderzoek en behandeling op de SEH, staan wij zoals altijd voor u klaar! We merken dat zich momenteel minder patiënten presenteren met bijvoorbeeld pijn op de borst (hartaanvallen), acute, ernstige buikpijn of andere acute problemen die om snel medisch handelen vragen. Mogelijk komt dat omdat patiënten denken dat het ziekenhuis het al “druk genoeg heeft” met de zorg voor coronapatiënten, of uit angst voor besmetting. Druk is het zeker, maar dat wil niet zeggen dat er geen tijd is voor andere patiënten die snel gezien moeten worden. Daar is gewoon capaciteit voor. De routing blijft wel hetzelfde als voorheen. Dit betekent dat u met ernstige of acute klachten telefonisch contact opneemt met uw huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zij kijken dan of het nodig is om u door te sturen naar de Spoedeisende Hulp. Op de SEH houden wij 'corona-verdachte patiënten' en de 'niet-corona-verdachte patiënten' volledig van elkaar gescheiden. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over besmettingsgevaar bij een bezoek aan de SEH. Daarnaast hanteren wij, ook om zowel patiënten als medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, de regel dat er helaas geen begeleiders mee mogen met de patiënt. Uitzonderingen op deze regel gelden voor kinderen (die mogen vergezeld worden door één ouder) en voor patiënten die in een levensbedreigende toestand verkeren (maximaal 2 begeleiders).

Mag ik zorgverleners een hand geven?
Op 9 maart deed premier Rutte in overleg met het RIVM de oproep om geen handen meer te schudden om verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Het Laurentius Ziekenhuis neemt deze richtlijn over. Let wel: geen hand geven pleit je er niet van vrij om evengoed vaak genoeg je handen te wassen. Dat blijft ontzettend belangrijk.

Heeft het corona-virus invloed op mijn behandeling?
Als u vragen heeft over uw behandeling in relatie tot het corona-virus, neem dan contact op met uw behandelaar.  
 

Veel gestelde vragen voor bezoekers

Ik wil iemand bezoeken in het ziekenhuis. Kan dat?
Bezoek aan patiënten in ons ziekenhuis is tot nader bericht niet meer toegestaan. Wij hebben helaas geen andere keuze dan tot deze ingrijpende maatregel over te gaan. Er zijn enkele uitzonderingen:

1. Onrustige patiënten
Bij onrustige patiënten is één familielid op de kamer toegestaan. Dit wil zeggen dat er één bezoeker aanwezig mag zijn in het ziekenhuis. 

2. Terminale (corona) patiënten (verpleegafdeling én IC)
De afdeling bepaalt in overleg met de familie hoe het bezoek geregeld kan worden. De kaders zijn:

 • De eerste contactpersoon bepaalt wie er op bezoek kan komen. Dit wordt beperkt tot +/- 5 personen. 
 • Bezoek komt met maximaal 2 personen tegelijk naar de afdeling. Overig bezoek wacht buiten het ziekenhuis.
 • Het bezoek krijgt een mond/neus masker aangeboden en wordt geadviseerd na het bezoek thuis de kleding te wassen.

3. Kinderen
Er mag één ouder of begeleider van het kind aanwezig zijn in het ziekenhuis.

4. Kraamvrouwen/ bevallingen
Bij de bevalling mag alleen de partner of één begeleider aanwezig zijn.

Waar kan ik wachten als bezoeker of begeleider van een patiënt?
Wij vragen bezoekers en begeleiders van patiënten om NIET te wachten in entreehal. Dit om te voorkomen dat hier veel mensen bij elkaar gaan zitten. U kunt eventueel BUITEN in de auto op de patiënt wachten.

Op welke andere manieren kan ik in contact komen met familie en/of naasten die in het ziekenhuis liggen?
We doen er uiteraard alles aan om patiënten en hun naasten op andere manieren in contact te brengen, nu fysiek bezoeken niet meer mogelijk is (op een paar uitzonderingen na). Denk hierbij aan: bellen, skype of facetime met familie en/of naasten.
Een aantal patiënten die binnen ons ziekenhuis opgenomen liggen, hebben moeite met het gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals smartphone en tablets. Om deze patiënten te ondersteunen, hebben we een service ingericht die helpt met het gebruik van een iPad of het bellen met een mobiele telefoon. Samen met de patiënt proberen de medewerkers van deze service dan contact te leggen met familie en/of naasten.
De service wordt dagelijks aangeboden van 10:30 uur tot 17:00 uur. Helaas kunnen we deze service niet aanbieden aan patiënten in strikte isolatie.

Hoe zit het met brengen/ophalen van wasgoed van een patiënt of het afgeven van persoonlijke spullen?
Wij begrijpen ook dat onze patiënten schoon wasgoed en andere persoonlijke spullen nodig hebben. Hiervoor is de volgende werkwijze opgesteld:

 • Wanneer een patiënt was heeft, belt de verpleegkundige van de afdeling naar de contactpersoon van de patiënt. In samenspraak spreekt u een geschikt tijdstip af (ma t/m za tussen 13.00 – 14.30 uur) voor het halen/brengen van wasgoed of andere spullen.
 • Op het afgesproken tijdstip ontmoet u een medewerker van het ziekenhuis in de daarvoor bestemde ruimte in de centrale hal van het ziekenhuis. Deze geeft de vuile was aan u af en neemt de schone was of andere spullen mee.
 • Let op: wasgoed en andere persoonlijke spullen dienen in een plastic tas afgeleverd te worden. Eventueel kunt u hier zelf al de naam, geboortedatum en afdeling van betreffende patiënt opzetten.
 • Deze regeling geldt voor alle patiënten op de verpleegafdelingen.
 • Wat betreft het wassen van spullen:
  • Vuil wasgoed (indien mogelijk) op minimaal 60°C wassen met een volledig wasprogramma en normaal wasmiddel.
  • Persoonlijke spullen of andere materialen: huishoudelijk reinigen (indien nodig) volstaat.

Ik heb me opgegeven voor een voorlichtingsbijeenkomst in Laurentius. Gaat deze door?
Om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan worden in ons ziekenhuis vooralsnog alle publieks- en voorlichtingsbijeenkomsten afgelast.

Overige vragen

Liggen er besmette patiënten in het Laurentius Ziekenhuis?
In ons ziekenhuis liggen momenteel patiënten waarbij de test op COVID-19 positief is gebleken. Deze patiënten worden in isolatie verpleegd op de Intensive Care en een afdeling die uit voorzorg al in gereedheid was gebracht om deze patiënten op te vangen.

Is het restaurant nog geopend?
Restaurant ‘De Pelikaan’ is gesloten voor bezoekers en patiënten. 

Is Meditta Medisch Centrum Echt (MMC) / Laurentius Echt geopend? 
Met ingang van maandag 23 maart is het MMC Echt gesloten. Er kunnen daarom op dit moment geen röntgenfoto’s, MRI’s, echo’s en holteronderzoeken aangeboden worden. Vooralsnog kunnen patiënten voor bloedafname wel nog terecht in het centrum.

Ik ben eenzaam en zou graag een praatje willen maken.
Wilt u even praten? Dan is de belbrigade er voor u! Een belletje per dag dag. Net zo lang tot u weer naar buiten mag. Dit is een initiatief voor eenzame ouderen in Midden Limburg en wordt ondersteund door de Gemeente Roermond en in samenwerking met stichting Wel.Kom en Connect Together Roermond.
De vrijwilligers van de belbrigade zijn er om u door deze moeilijke en eenzame tijd heen te helpen. Met elke dag een telefoontje. Een gesprekje over wat u bezighoudt. Wilt u dit graag? Ga naar www.debelbrigade.com en meld u aan.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.