MIJN.LZR S M

DRS. O.M.A. (OLGA) GAYKEMA

FUNCTIE

ziekenhuisapotheker

BIJ HET LAURENTIUS ZIEKENHUIS SINDS

2002

SPECIALISME

apotheek

TELEFOONNUMMER

(0475) 38 30 30

 Ik heb voor het vak farmacie gekozen, omdat ik natuurkunde, wiskunde, biologie en vooral scheikunde hele mooie vakken vond en de farmacie is een combinatie van deze vakken. De ziekenhuisfarmacie is daarbij heel breed en patiëntgerelateerd. Dat leek me indertijd ideaal. Wat ik me niet heb gerealiseerd is dat het uiteindelijk een bureaubaan is met weinig praktisch werk. Ik mis het patiëntencontact, daarom zorg ik er voor zoveel mogelijk ‘uit de kelder’ (locatie ziekenhuisapotheek) te komen, bijvoorbeeld door het bijwonen van patiëntenbesprekingen. Als ik nog eens zou mogen kiezen, was ik misschien toch geneeskunde gaan doen of diergeneeskunde.
Ik vind het boeiend om met je theoretische achtergrond een probleem te analyseren, een oplossing te bedenken en te kijken hoe een patiënt daarop reageert. Dat weet je namelijk vaak niet, ieder mens is anders en reageert ook anders op medicatie. Het is de uitdaging om steeds samen met de specialist precies de juiste medicatie te vinden voor een patiënt.
Een aangrijpend onderdeel van ons werk zijn de intoxicaties, de vergiftigingen, die blijven je altijd bij. Ik heb het ook eens meegemaakt dat een patiënt advies vroeg om een einde aan zijn leven te maken, nadat zijn vrouw was overleden. Hij wilde alle restmedicatie van zijn vrouw daarvoor gebruiken. Je weet dat je zo iemand niet echt kunt helpen en dat grijpt je wel aan.
Wat Laurentius betreft, vind ik het jammer dat het in Roermond ligt en niet in Maastricht, daar woon ik namelijk, maar ik vind het wel een heel prettig ziekenhuis, met korte lijnen en waar iedereen elkaar kent. We moeten wel opletten dat we ons niet teveel laten leiden door de indicatoren die de media ons opleggen, dat kan ten koste gaan van creativiteit en ondernemerszin. Je moet niet met de stroom meegaan, je moet je juist onderscheiden! 

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.