OVER LAURENTIUS

WELKOM

...In het beste ziekenhuis van Nederland! Het Laurentius Ziekenhuis kreeg van weekblad Elsevier een maximale score op de onderdelen 'patiëntgerichtheid' en 'medische zorg' en mag zich daarom het beste ziekenhuis van Nederland noemen.

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging.

ACTUEELR

DONDERDAG 23 JAN

Laurentius ontvangt BeleefTV voor oudere patiënten

Oudere patiënten in het Laurentius Ziekenhuis kunnen sinds kort met een interactief scherm gezamenlijk diverse leuke dingen ondernemen. Hierdoor worden zij op zowel mentaal als fysiek vlak gestimuleerd. De zogenoemde BeleefTV is een interactief tafelscherm waarop mensen samen spellen spelen, muziek luisteren en beelden uit de tijd van hun jeugd bekijken.

DINSDAG 21 JAN

Laurentius Ziekenhuis bezint zich op het fusieproces VieCuri

De Raad van Bestuur van Laurentius heeft met goedkeuring van de Raad van Toezicht besloten zich te bezinnen in het fusieproces met VieCuri. Aanleiding hiervoor is de aanstelling van de nieuwe Raad van Toezicht, die we mee wilden nemen in het lopende fusieproces, en de verschillende adviezen over de fusie van de gremia. Eind vorig jaar hebben wij het voorgenomen besluit tot fusie daarom ter toetsing voorgelegd aan een extern onderzoeksbureau, die ook de actuele ontwikkelingen in de zorg hierbij in ogenschouw heeft genomen.

ACTIVITEITENR

DINSDAG 28 JAN

Extra publieksavond dementie

Na het overweldigende succes van onze eerdere publieksavond over dementie, nodigen wij u uit voor een extra avond over dementie en de huidige inzichten in diagnostiek en behandeling. Wat is dementie? Is dat hetzelfde als Alzheimer? Hoe wordt de diagnose gesteld en hoe ziet de behandeling er uit zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis? Zijn er nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar dementie? 

DINSDAG 04 FEB

Borstvoeding geven

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Lactatiekundigen van Laurentius en verpleegkundigen van de GGD informeren u over verschillende onderwerpen, zoals het belang van borstvoeding, aanleghoudingen, afkolven en bewaren moedermelk en borstvoeding en werken. 

DONDERDAG 13 FEB

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Verloskundigen van de eerste en de tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals zwangerschap, baring en het kraambed.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.