OVER LAURENTIUS

WELKOM

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. 

ACTUEELR

WOENSDAG 25 MEI

VieCuri en Laurentius Ziekenhuis richten coöperatie op voor samenwerking

VieCuri en het Laurentius ziekenhuis hebben vorig jaar onderzocht in hoeverre er intern draagvlak is om de samenwerking tussen beide ziekenhuizen te intensiveren. Conclusie was dat er breed draagvlak bestaat en in dat kader wordt er nu een coöperatie opgericht. De coöperatie dient als motor van de beide ziekenhuizen om de samenwerking op verschillende onderwerpen op korte termijn te initiëren, ondersteunen, uit te werken en uit te voeren. Beide organisaties blijven daarbij bestaan met een eigen identiteit en bedrijfsvoering.

VRIJDAG 20 MEI

Onderzoek naar ervaringen van patiënten door MediQuest

Ter verantwoording naar de Inspectie van Gezondheidszorg (IGZ) en de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) laat het Laurentius Ziekenhuis Roermond periodiek de kwaliteit van de zorgverlening onderzoeken. Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd door het ziekenhuis zelf of een instantie die aan het ziekenhuis verbonden is, maar door “MediQuest”. Deze meetorganisatie voldoet aan strenge accreditatievoorwaarden en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 

ACTIVITEITENR

DINSDAG 07 JUN

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Verloskundigen van de eerste en de tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals zwangerschap, baring en het kraambed.

DONDERDAG 23 JUN

Migraine en hormonen

Mensen met migraine of hoofdpijn, hun partners of familie en overige belangstellenden zijn welkom op deze avond. Neuroloog mw. P. Eekers informeert u over migraine en hormonen, waarna gynaecoloog mw. Ch. Wingen uitleg geeft over menstruele migraine. Medicijnen bij hoofdpijn zal apotheker mw. O. Gaykema nader toelichten. 

DINSDAG 28 JUN

Borstvoeding geven

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Lactatiekundigen van de eerste en tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals het belang van borstvoeding, aanleghoudingen, afkolven en bewaren moedermelk en borstvoeding en werken. 

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.