OVER LAURENTIUS

WELKOM

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. 

Let op: Per zaterdag 11 mei 2019 is de ingang poliklinieken aan de Oranjelaan gesloten. U bent voor al uw bezoeken aan het ziekenhuis welkom via de hoofdingang.

 

ACTUEELR

VRIJDAG 12 JUL

Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond treedt af

De Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis heeft besloten om per 13 juli 2019 zijn functie neer te leggen. Er was sprake van een bestuurlijk conflict tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over de werkwijze rondom het aantrekken van een tweede bestuurder. Daarnaast was er een conflict tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad over de overschrijding van de zittingstermijnen van de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Ondanks diverse gesprekken en bemiddelingspogingen zijn partijen helaas niet tot elkaar gekomen.

WOENSDAG 03 JUL

Aftrap campagne Laaggeletterdheid

In Roermond hebben 6.000 mensen moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Om meer aandacht te vragen voor laaggeletterdheid start digiTaalhuis vandaag een campagne met posters, flyers en een filmpje. Laurentius heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het filmpje.

ACTIVITEITENR

WOENSDAG 17 JUL

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Verloskundigen van de eerste en de tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals zwangerschap, baring en het kraambed.

DINSDAG 23 JUL

Borstvoeding geven

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Lactatiekundigen van Laurentius en verpleegkundigen van de GGD informeren u over verschillende onderwerpen, zoals het belang van borstvoeding, aanleghoudingen, afkolven en bewaren moedermelk en borstvoeding en werken. 

WOENSDAG 07 AUG

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Verloskundigen van de eerste en de tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals zwangerschap, baring en het kraambed.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.