OVER LAURENTIUS

WELKOM

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. 

Let op: hoofdingang per 21 juli 2018 via de Oranjelaan! De hoofdingang aan de Mgr. Driessenstraat is gesloten per maandag 23 juli.

Verkeershinder N280
Op de N280 vanaf Horn naar Roermond vinden in de eerste helft van 2019 wegwerkzaamheden plaats. Komt u over de N280 naar het ziekenhuis, houdt u dan rekening met extra reistijd. Kijk voor informatie op N280verbindtroermond.nl

ACTUEELR

DONDERDAG 21 FEB

Bijzonder goede beoordeling Intensive Care Roermond

Op de Intensive Care (IC) van ons ziekenhuis is men blij en trots. Het visitatierapport dat ze daar vorige week ontvingen was zeer positief. De visitatiecommissie heeft besloten om de afdeling een accreditatie te verlenen voor de maximale termijn, oftewel voor vijf jaar.  Een bijzonder mooie prestatie!

DONDERDAG 21 FEB

Poli's gesloten op maandag 4 maart

Op carnavalsmaandag 4 maart zijn alle poli's gesloten.
Wij helpen u graag verder op dinsdag 5 maart.

ACTIVITEITENR

MAANDAG 11 MRT

Leefstijl bij diabetes

De voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor mensen met diabetes, partners en overige geïnteresseerden.

DINSDAG 12 MRT

Borstvoeding geven

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Lactatiekundigen van Laurentius en verpleegkundigen van de GGD informeren u over verschillende onderwerpen, zoals het belang van borstvoeding, aanleghoudingen, afkolven en bewaren moedermelk en borstvoeding en werken. 

WOENSDAG 13 MRT

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Verloskundigen van de eerste en de tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals zwangerschap, baring en het kraambed.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.