OVER LAURENTIUS

WELKOM

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. 

ACTUEELR

DONDERDAG 27 AUG

Verklaring omtrent gedrag nieuw en bestaand personeel

Het behoort tot good governance dat het ziekenhuis beleid heeft en dat operationaliseert voor sturen op functioneren van medewerkers en specialisten. Specifiek voor preventie heeft het ziekenhuis een aanpak daarvoor. Vanaf september starten we met het vragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor nieuwe medewerkers en specialisten.

WOENSDAG 26 AUG

Kom naar de info-avond over de bijnieraandoeningen

De bijniervereniging NVACP organiseert in samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis op woensdag 9 september een thema-avond over de bijnieraandoeningen Addison, Cushing, Conn en AGS. 

ACTIVITEITENR

DINSDAG 01 SEP

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Verloskundigen van de eerste en de tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals zwangerschap, baring en het kraambed.

DINSDAG 08 SEP

Borstvoeding geven

Deze informatieavond is bedoeld voor zwangeren en hun partner. De lactatiekundigen van Laurentius Ziekenhuis en JeugdGezondheidsZorg geven u informatie over verschillende onderwerpen.

WOENSDAG 09 SEP

Addison en Cushing

Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen met een bijnieraandoening, zoals Addison, Cushing, Conn en AGS. R. van Schelven, internist-endocrinoloog informeert u over deze bijnieraandoeningen, nieuwe ontwikkelingen in de behandeling en het wanneer en hoe toedienen van een noodinjectie Hydrocortison.