OVER LAURENTIUS

WELKOM

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. 

ACTUEELR

VRIJDAG 26 AUG

Nieuw Hart-Longcentrum

Na de realisatie van het nieuwe Moeder & Kindcentrum in het Laurentius ziekenhuis is nu ook het Hart-Longcentrum gerealiseerd. In het Hart-Longcentrum zijn de poliklinieken cardiologie en longgeneeskunde gehuisvest en ook de functieafdelingen voor hart- en longonderzoek. 

VRIJDAG 19 AUG

Ons nieuw Moeder & Kind Centrum is open!

Vandaag is de 'geboorte' van ons nieuwe Moeder & Kind Centrum! Het nieuwe centrum bevindt zich in een compleet gerenoveerd deel van het ziekenhuis en de kinderafdeling, neonatologie, kraamafdeling en de verloskundige zorg zijn erin geïntegreerd volgens de principes van de gezinsgerichte zorg. 

ACTIVITEITENR

DINSDAG 06 SEP

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Verloskundigen van de eerste en de tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals zwangerschap, baring en het kraambed.

MAANDAG 12 SEP

Behandeling van kanker bij diabetes

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor mensen met diabetes en kanker, partner en overig geïnteresseerden. Riëtte Ruijten, verpleegkundig specialist oncologie, en John van de Boel, diabetesverpleegkundige, informeren u over de behandeling van kanker als je diabetes hebt. Aan bod komen onder andere de soorten kanker, behandelvormen, bijwerkingen, relatie tussen diabetes en kanker, belang van zelfmanagement en kwaliteit van leven.

DINSDAG 20 SEP

Borstvoeding geven

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Lactatiekundigen van de eerste en tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals het belang van borstvoeding, aanleghoudingen, afkolven en bewaren moedermelk en borstvoeding en werken. 

POLL

Hoe vaak smeert u zich in op een zonnige dag?

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.