OVER LAURENTIUS

WELKOM

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. 

Let op: Per zaterdag 11 mei 2019 is de ingang poliklinieken aan de Oranjelaan gesloten. U bent voor al uw bezoeken aan het ziekenhuis welkom via de hoofdingang.

 

ACTUEELR

DINSDAG 29 OKT

Laurentius start eerste Geriatrische Trauma-Unit in Limburg

Als eerste ziekenhuis in Limburg start het Laurentius Ziekenhuis met een speciale Geriatrische Trauma-Unit (GTU). Concreet betekent dit dat er op de afdeling orthopedie een aantal kamers gereserveerd zijn voor 70-plussers die met een gebroken heup in het ziekenhuis belanden. De opzet van deze afdeling is het gevolg van de samenwerking tussen de afdelingen orthopedie en geriatrie die de laatste jaren steeds intensiever is geworden.

MAANDAG 28 OKT

Tof Thissen benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht

Met unanieme instemming van de Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Medische staf heeft de voorzitter Raad van Toezicht a.i. Wim Grave van het Laurentius Ziekenhuis per 1 november dhr. Tof Thissen benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Met het installeren van deze nieuwe voorzitter en de wervingsprocedure voor de leden in een gevorderd stadium is Laurentius voorspoedig op weg naar het samenstellen van een nieuwe Raad van Toezicht.

ACTIVITEITENR

DINSDAG 12 NOV

Borstvoeding geven

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Lactatiekundigen van Laurentius en verpleegkundigen van de GGD informeren u over verschillende onderwerpen, zoals het belang van borstvoeding, aanleghoudingen, afkolven en bewaren moedermelk en borstvoeding en werken. 

WOENSDAG 13 NOV

Samen Beslissen voor nierpatiënten

De Nierpatiëntenvereniging Roermond organiseert in nauwe samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis een informatiebijeenkomst over 'Samen beslissen'. Hoe werkt dit in de praktijk? En hoe kan ik me hier zo goed mogelijk op voorbereiden?

WOENSDAG 20 NOV

Zwangerschap en bevalling thuis en in het ziekenhuis

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor zwangeren en hun partner. Verloskundigen van de eerste en de tweede lijn informeren u over verschillende onderwerpen, zoals zwangerschap, baring en het kraambed.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.