OVER LAURENTIUS

WELKOM

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. 

Let op: Per zaterdag 11 mei 2019 is de ingang poliklinieken aan de Oranjelaan gesloten. U bent voor al uw bezoeken aan het ziekenhuis welkom via de hoofdingang.

 

ACTUEELR

MAANDAG 12 AUG

Verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het Laurentius Ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld n.a.v. de bestuurlijke situatie na het vertrek van de Raad van Toezicht in juli.

VRIJDAG 12 JUL

Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond treedt af

De Raad van Toezicht van het Laurentius Ziekenhuis heeft besloten om per 13 juli 2019 zijn functie neer te leggen. Er was sprake van een bestuurlijk conflict tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur over de werkwijze rondom het aantrekken van een tweede bestuurder. Daarnaast was er een conflict tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad over de overschrijding van de zittingstermijnen van de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Ondanks diverse gesprekken en bemiddelingspogingen zijn partijen helaas niet tot elkaar gekomen.

ACTIVITEITENR

DINSDAG 03 SEP

Epilepsie

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor mensen met epilepsie, hun partners en overige belangstellenden. Neuroloog Thijs Dirkx informeert u over epilepsie en de behandeling.

WOENSDAG 11 SEP

Sarcoïdose

De informatiebijeenkomst 'Sarcoïdose' gaat over nieuwe ontwikkelingen in de zorg rond ILD (longaandoeningen) en medicijnen bij deze longaandoeningen. De avond is bedoeld voor mensen met sarcoïdose, hun partners en andere belangstellenden. 

DONDERDAG 12 SEP

MS inloopmiddag

De MS-vereniging houdt op donderdag een inloopmiddag voor mensen met Multiple Sclerose en (in)direct betrokkenen.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.