MIJN.LZRMijn.LZR S M

SPOEDEISENDE HULP

J (0475) 38 22 54

Avond-, nacht- en weekenddienst voor spoedgevallen. 
Huisartsenpost spoedgevallen, altijd eerst bellen: 0475-771 771

De Spoedeisende Hulp is 24 uur per dag geopend.
Als u zelf na verwijzing komt, kunt u de SEH bereiken via de ingang aan de Nassaustraat 79.  

Bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag terecht voor acute medische zorg, bijvoorbeeld na een ongeval, hartinfarct of beroerte. U komt naar de SEH na doorverwijzing door uw huisarts, via de huisartsenpost of per ambulance.


lees meerP -

Spoedpost (Huisartsenpost & Spoedeisende Hulp)
De Spoedpost (de voormalige Huisartsenpost) bevindt zich sinds enkele jaren in ons ziekenhuis, naast de SEH. Dit betekent dat er één loket is voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden én voor 24-uurs spoedeisende ziekenhuishulp.

Bepaling spoedvraag

Dagelijks komen zo'n 30 tot 60 patiënten naar de SEH. Een kwart hiervan wordt met de ambulance gebracht. 
Patiënten die een ernstig ongeval hebben gehad, hebben eerder hulp nodig dan iemand met bijvoorbeeld een gebroken vinger. Op de SEH werken we daarom met een zogenoemd triagesysteem. Triage betekent schiften of uitzoeken. Zo kunnen we patiënten 'indelen' naar de mate van ernst en levensbedreiging van de klacht of het letsel. Hiervoor gebruiken we verschillende kleurcodes; elke kleur geeft de mate van spoed aan. Patiënten met de meeste spoed worden natuurlijk als eerste geholpen. We onderscheiden:

  • rood: directe behandeling noodzakelijk
  • oranje: behandeling binnen tien minuten
  • geel: behandeling binnen één uur
  • groen: behandeling binnen twee uur
  • blauw: behandeling binnen vier uur

Door toepassing van dit triagesysteem ontvangen patiënten op het juiste moment de zorg die ze nodig hebben. In de praktijk kan het dus voorkomen dat een patiënt die later dan u of via de ambulance-ingang binnen komt eerder wordt behandeld, omdat de aandoening ernstiger of direct levensbedreigend is.

Als u zelf na verwijzing naar de SEH komt, meldt u zich eerst bij de balie. Neem als het kan uw verzekeringsgegevens en een geldig legitimatiebewijs mee. Het is handig om eventuele medicatiedoosjes of een overzicht van uw medicatie mee te brengen. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. De triageverpleegkundige stelt u vervolgens een aantal vragen over uw klachten. Aan de hand van uw antwoorden stelt  de verpleegkundige vast hoeveel spoed uw zorgvraag heeft en welke kleur - en dus urgentie - daarbij hoort. Daarna gaat u weer naar de wachtkamer.

Behandelteam
Op de SEH werkt een heel team. Meestal ontmoet u eerst de SEH-verpleegkundige en daarna een SEH-arts. Ook werken er arts-assistenten. De SEH-arts is gespecialiseerd in acute zorg. Hij of zij is de spil tussen huisartsen, huisartsenpost, ambulance en andere specialisten in het ziekenhuis. Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten doet de SEH-arts een beroep op collega specialisten.

Sinds 2022 zijn de vakgroepen SEH-artsen van VieCuri Medisch centrum in Venlo en Laurentius samengevoegd. Alle SEH-artsen werken op beide locaties.

Onderzoek en behandeling
In de behandelkamers vinden verschillende standaard onderzoeken plaats, zoals het meten van bloeddruk, hartslag en lichaamstemperatuur. Ook kan de verpleegkundige bloed prikken voor laboratoriumonderzoek. Aanvullend onderzoek, zoals het maken van een röntgenfoto of een hartfilmpje, wordt ook op de SEH gedaan.

Ongeveer 60% van de patiënten gaat na behandeling op de SEH weer naar huis; 40% wordt voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Soms wordt een patiënt doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij zeer ernstige aandoeningen zoals een hartinfarct of een hersenbloeding.

Kosten
Aan een bezoek aan de SEH zijn altijd kosten verbonden. Ongeacht de behandeling betaalt u de kosten uit het eigen risico van uw zorgverzekering. Een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost gaat nooit ten koste van het verplicht eigen risico. Daarom dient u eerst uw huisarts te bezoeken. Die kan u adviseren of een bezoek aan de SEH nodig en zinvol is. Buiten kantoortijden is dit geregeld doordat er één loket is voor spoedeisende huisartsenzorg en spoedeisende ziekenhuiszorg binnen de Spoedpost. 

Belangrijk
Is er sprake van een levensbedreigende situatie of is wachten op de huisarts niet verantwoord? Bel dan 112.
Voor eerste hulp bij ongelukken, zoals kneuzingen, snijwonden en andere wonden, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of zijn vervanger. Dit kan 24 uur per dag. Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden is de Spoedpost altijd bereikbaar.
Zorg dat u het nummer van uw huisarts of de Spoedpost (0475 -771771) in uw telefoon hebt staan. U kunt dan makkelijker contact opnemen met uw huisarts als u zorg nodig hebt. Als blijkt dat u alsnog naar de SEH moet, dan kan de huisarts of de Spoedpost van tevoren contact opnemen.


-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.