MIJN.LZRMijn.LZR S M

ONDERZOEK & BEHANDELINGEN

Hieronder ziet u een overzicht van veelvoorkomende onderzoeken en behandelingen die het Laurentius Ziekenhuis biedt. U kunt zo snel naar de informatie van het bijbehorende specialisme of afdeling. Zoek bijvoorbeeld bij welk specialisme een onderzoek of behandeling hoort, zodat u weet bij wie u een afspraak kunt maken en hoe u de afdeling kunt bereiken.

A
Rabp-holter
Ralgemeen klinisch chemisch onderzoek
Rallergietest
Ramandelen verwijderen bij kinderen
Ramblyopie behandeling
Ranticonceptie
Rarteriepunctie
Raudiometrie
B
Rbaarmoederverwijdering
Rbeenmergpunctie
Rbesnijdenis
Rbio-impedantiemeting
Rbiopt van de huid
Rblaasdrukmeting
Rblaasonderzoek
Rblaasspoeling
Rbloed- en urineonderzoek
Rbloedafname
Rbodyplethysmografie
Rbotoxbehandeling
Rbril voorschrijven
Rbronchoscopie
C
Rcardioversie
RCellutome-behandeling
Rchemotherapie
Rconchacoblatie (verkleinen neusschelpen)
RContinuous Positive Airway Pressure (CPAP)
Rcurettage
Rcycloplegietest
Rcystoscopie
D
Rdarmonderzoek (colonoscopie)
Rdesensibilisatie
Rdexascan
RDiabetes type 1 bij kinderen
Rdiabetes type 2
Rdialyse
Rdiffusiebepaling
Rduplexonderzoek
E
RECG
Recho-duplex
Rechografie van de nieren en urinewegen
Rechografie van nier, blaas of prostaat
REEG-onderzoek (elektro-encefalografie)
Rejectie fractie
Relectro cardioversie
REMG-onderzoek (Elektromyogram)
Rendo-echografie
Rendocrinologisch onderzoek
RERCP
Revenwichtsonderzoek
F
Rfietsergometrie
Rflapoorcorrectie bij kinderen
Rfluorescentie angiografie
H
Rharms wand
Rhartkatherisatie
Rhematologisch onderzoek
Rhernia
Rheupprothese
Rheupprothese anterieure benadering
Rhistamine provocatietest
Rholter-ECG
Rhormoonbehandeling
RHSG (onderzoek van baarmoeder en eileiders)
Rhuidscan preventief
Rhuidtest
Rhyperventilatietest
I
Rimplantaten plaatsen
Rincontinentie en verzakking
Rinspanning provocatietest
Rintra-uteriene inseminatie (IUI)
K
Rkeelamandelen verwijderen bij volwassenen
Rkijkoperatie elleboog
Rkijkoperatie knie
Rkijkoperatie schouder
Rklein darmonderzoek (sigmoïdoscopie)
Rknieprothese (totaal of gedeeltelijk)
Rkniestand correctie
Rkweektechnieken
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.