MIJN.LZRMijn.LZR S M

AUDIOMETRIE

Audiometrie is een gehooronderzoek. Soms ervaart u zelf nog geen klachten van slechthorendheid, maar vindt de KNO-arts het toch raadzaam om een gehooronderzoek te doen. Het gehooronderzoek geeft uw KNO-arts belangrijke informatie over het gehoor.

Er bestaan verschillende vormen van gehooronderzoek:

Toonaudiometrie
Bij een toonaudiometrie worden pieptonen van verschillende toonhoogtes afgespeeld. De pieptonen worden steeds zachter. U moet vervolgens aangeven wanneer u een pieptoon hoort.

Spraakaudiometrie
Bij spraakaudiometrie wordt er een spraakaudiogram afgenomen. U krijgt korte woorden te horen via de koptelefoon. Deze woorden worden steeds zachter gemaakt. Het is de bedoeling dat u de woorden zo nauwkeurig mogelijk naspreekt. 

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.