MIJN.LZRMijn.LZR S M

DIFFUSIEBEPALING

Het meten van de gasuitwisseling door de longen. Tijdens het onderzoek wordt bekeken in hoe snel de ingeademde zuurstof door de longen wordt doorgegeven aan het bloed.


lees meerP -

U wordt gemeten en gewogen en enkele gegevens worden in een computer ingevoerd. De longfunctie-analist legt uit wat tijdens het onderzoek van u wordt verwacht. Daarna neemt u een mondstuk tussen uw tanden en uw lippen. U bent dan met het longfunctietoestel verbonden. Tenslotte wordt uw neus met een neusklem afgesloten. De longfunctie-analist zal u vragen om rustig te ademen, op zijn/haar teken volledig uit te ademen, daarna zo diep mogelijk in te ademen en de adem 8 seconden vast te houden. Hierna krijgt u het teken om weer helemaal uit te blazen. Dit wordt een aantal keren herhaald om de meest betrouwbare waarden vast te kunnen stellen.

Meer informatie vindt u in de patiëntenfolder ‘diffusiebepaling’ [longgeneeskunde].

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.