GLAS-IN-LOODRAMEN LAURENTIUS ZIEKENHUIS

De glas-in-lood ramen in deze gang werden oorspronkelijk geplaatst in het trappenhuis van de toenmalige hoofdingang van het Sint Laurentius ziekenhuis. De ramen zijn van de hand van de bekende Roermondse glazenier en kunstenaar Joep Nicolas (1897-1972). En werden als gevolg van nieuwbouw, rond 1982, in de toen nieuwe kapel van het ziekenhuis geplaatst.

VERRIJZENIS-RAAM

Het Verrijzenisraam is het grootste raam, stamt uit 1956 en bestaat uit 3 belangrijke onderdelen:

1. In het midden van het raam wordt de verrezen Christus afgebeeld, die uit zijn graftombe is opgestaan. Rechts van de tombe zijn de slapende wachters van het graf. Links de vrouwen die naar het graf gingen om het lichaam te balsemen. Achter de verrezen christus zijn de elf gezichten van de apostelen zichtbaar. Elf? Inderdaad Judas, de verrader, is niet afgebeeld.

2. Helemaal links en rechtsboven zijn de symbolen van de 4 evangelisten verwerkt: Mattheus (engel), Marcus (leeuw), Lucas (os), Ioannes (adelaar).

3. Rechts beneden staan Petrus en Paulus, de stichters van de kerk.   

THEMA-RAMEN

De vier kleinere ramen stammen uit 1963. Elke raam heeft zijn eigen thema.

Raam 1 toont beelden uit het dagelijkse leven. We zien dat mensen aan tafel gaan, samen maaltijd met elkaar delen. Van ouds beeld van samen leven en samen zijn. Daaronder werkzaamheden uit het dagelijkse leven.

In Raam 2 staat links S. Christophorus. Christophorus betekent "drager van Christus". In de uitbeelding wordt dit zichtbaar doordat hij het Christus kind op zijn schouders draagt. Hij is de patroon van de stad Roermond.
Rechts staat S. Laurentius. Afgebeeld omdat het ziekenhuis zijn naam draagt. S. Laurentius was een diaken en was belast met de zorg voor de armen, zieken en kwetsbaren in de christelijke geloofsgemeenschap in Rome. In de handen houdt hij de tekens van zijn martelaarschap: een palm en het rooster waarop hij gemarteld is.   

S. Cosmas en de S. Damianus zijn de patroonheiligen van de artsen, apothekers, de verpleegkundigen en andere zorgdragers. Ze worden in raam 3 uitgebeeld met klassieke attributen uit de geneeskunde: de recepten, de kruiden, de vijzel voor het maken van medicatie en natuurlijk het flesje met urine om te zien of deze troebel of helder is.

Het vierde raam bevat belangrijke momenten uit leven van Jezus. Het begint rechts boven met de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriël aan Maria. Onder is de geboorte van Jezus en het bezoek van de herders en de wijzen zichtbaar. Links boven de doop van Jezus door Johannes de Doper. Boven in het midden ontvangen de leerlingen de heilige Geest zichtbaar in de duif die de heilige Geest symboliseert en de vurige tongen boven de hoofden van de leerlingen.

TEKST IN GLAS-IN-LOOD

Raam 2 en 3 vormen door de aanwezige tekst een eenheid:

"het Leven is het
grootste Wonder,
dat zich dagelijks
aan ons voltrekt
en dat Wij met dank
en ontroering
van den Schepper aanvaarden
ondanks Ziekten en
Beproevingen moeten
Wij het liefhebben,
in stand houden
en voortplanten
tot Gods Glorie
door alle Tijden
en Geslachten."

Het zijn woorden die uitdrukking geven aan de oorsprong van het Laurentius ziekenhuis en de opdracht van hen die daar werken: zorg dragen voor zieken. Dit gedachtegoed wordt tot op de dag van vandaag verstaan en tot uitdrukking gebracht in de huidige visie van het Laurentius ziekenhuis: “liefdevolle zorg met passie”.

 

 

 

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.