DRS. R.M. (ROB) WILTING

FUNCTIE

chirurg-intensivist

SPECIALISME

intensive care

TELEFOONNUMMER

(0475) 38 29 84

 Ik ben fulltime werkzaam als intensivist in Laurentius en medisch manager van de afdeling IC. De kwaliteit en sfeer op de Intensive Care zijn mijns inziens uitstekend en ik werk hier sinds het begin al met veel plezier. Men denkt in Laurentius vooral in oplossingen en niet in problemen en men probeert het elkaar makkelijk te maken om het werk te kunnen uitvoeren. De dokter, die eindverantwoordelijke is van het leveren van de zorg, wordt hier op de juiste manier ondersteund in het kunnen leveren van deze zorg. Mijn sterke kanten zijn de opvang en behandeling van de acuut ernstig zieke patiënt waarbij één of meerdere organen bedreigd zijn en mijn aandachtsgebieden zijn kwaliteit, management, medische beeldvorming en ICT. De manier van werken op de Intensive Care heeft mij altijd erg aangesproken, met name het werken in een team met zowel verpleegkundigen als andere specialisten, het multidisciplinaire karakter en de diversiteit aan ziektebeelden. Daarnaast ben ik:

  • Lid van de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC);
  • Lid van de commissie ontwikkeling landelijke richtlijn Sepsis;
  • (aanstaand) Lid van het Dagelijks Bestuur van ICUZON;
  • Lid van de interne calamiteiten commissie;
  • Lid traumacommissie.
 
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.