VERPLEEGKUNDIG STAFBESTUUR

De adviezen die het VSB uitbrengt, zijn gericht op professionalisering van het verpleegkundig beroep en het waarborgen en/of verbeteren van de kwaliteit van zorg, waarbij liefdevolle zorg met passie leidend is. Het VSB benadert vraagstukken vanuit het oogpunt van het professioneel handelen van verpleegkundigen en/of het zorgbeleid, waarbij landelijke ontwikkelingen leidend zijn. Het stafbestuur  kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. ln het eerste geval vraagt de Raad van Bestuur van Laurentius het VSB om advies over een bepaald onderwerp. ln het tweede geval neemt het VSB zelf het initiatief om de Raad van Bestuur over een concreet onderwerp te adviseren. Ze neemt tevens een stimulerende positie in ten opzichte van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen op verpleegkundig gebied.

VSB 2018

V.l.n.r.: Sandra Leppers, Brigitte Linssen-Wachelder, Marieke Roosjen-Driessen, Dorien van Rijt, Kim Gubbels en Korneel van den Broek.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.