RAAD VAN BESTUUR

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het presteren van het Laurentius Ziekenhuis. Ze stuurt integraal de organisatie aan, geeft leiding aan de managers en is gesprekspartner voor de adviesorganen Cliëntenraad, Ondernemingsraad, bestuur VMS en het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB).

De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit Luc van den Akker (voorzitter) en Karin Krol (lid). De RvB wordt bijgestaan door de secretaris Raad van Bestuur Lynn Rulkens.

De RvB werkt volgens het bestuursreglement, dat gebaseerd is op de Governancecode Zorg 2022, en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De arbeidsvoorwaarden en het jaarinkomen van de Raad van Bestuur zijn bepaald op basis van de Wet Normering Topinkomens. Het beleid voor het vergoeden van onkosten van de bestuurders is vastgelegd in de Onkostenregeling Raad van Bestuur. 

   

Luc van den Akker                   Karin Krol                                                      
Voorzitter Raad van Bestuur     Lid Raad van Bestuur              

 

Reglement Raad van Bestuur

Regeling declaraties en kostenvergoeding Raad van Bestuur

Verantwoording en publicatie onkosten Raad van Bestuur 2023

Verantwoording en publicatie onkosten Raad van Bestuur 2022

Verantwoording en publicatie onkosten Raad van Bestuur 2021

 

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.