RAAD VAN TOEZICHT

Leden van de Raad van Toezicht binnen het Laurentius ziekenhuis hebben algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten. Zij zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Laurentius Ziekenhuis Roermond in het bijzonder.

Binnen de Raad van Toezicht is momenteel één zetel vacant. Met oog op de ophanden zijnde fusie met VC wordt deze zetel vooralsnog niet ingevuld. Dit besluit is genomen met volledige instemming van alle relevante interne stakeholders.

Uitgangspunt bij het handelen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht binnen het Laurentius Ziekenhuis is de Zorgbrede Governancecode. In 2017 is aan de hand van deze code onderling dialoog gevoerd worden hoe om te gaan met deze code met oog op maatschappelijk verantwoording en – verantwoordelijkheid.

Op geleide van de governancecode is tevens een reglement kostenvergoedingen ontwikkeld.

Leden Raad van Toezicht
mevrouw drs. A.M.A. Meijs - voorzitter
de heer drs. P.H. Beijers - vicevoorzitter
de heer prof. dr. P. Sampers RA - lid
mevrouw drs. M.G.H. Severens – lid

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.