MIJN.LZRMijn.LZR S M

LONGONCOLOGIE

Voor patiënten met een afwijking op de longfoto, waarbij gedacht wordt aan een tumor, is de vlekkenpoli bedoeld. Alle benodigde onderzoeken om tot een diagnose te komen worden achter elkaar uitgevoerd. We proberen de tijd dat u in spanning zit te beperken door dit zo snel mogelijk te doen.

Toch duurt de onderzoeksfase ongeveer twee weken. We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijkde diagnose te kunnen vertellen.

Hoe verloopt het onderzoek?
Als eerste wordt er een aantal onderzoeken gedaan, zoals longfunctieonderzoek, hartfilmpje, bloedonderzoek en röntgenonderzoek. De uitslagen en uw gezondheidsklachten bespreekt u met de longarts tijdens een volgende afspraak. Hierbij is ook een longverpleegkundige aanwezig.
Afhankelijk van zijn bevindingen besluit de longarts of er nog aanvullend onderzoek nodig is. De longverpleegkundige zal na dit gesprek een vragenlijst met u doornemen. Ook maakt zij afspraken voor de mogelijke aanvullende onderzoeken en kan ze die verder toelichten.

De longverpleegkundige maakt nadat de uitslagen binnen zijn een nieuwe afspraak met u. Tijdens die afspraak zal de arts de uitslagen en het behandelplan met u bespreken.

Begeleiding
Kom bij het bezoek aan de vlekkenpoli bij voorkeur niet alleen. Wij stellen het op prijs als uw partner, een familielid of ander vertrouwd persoon meekomt. De onderzoeksfase is een fase vol onzekerheden en spanning. Daarom begeleidt onze longverpleegkundige u gedurende deze tijd. Ze beantwoordt graag al uw vragen en geeft ook uitleg over uw gezondheidsklachten. Ze werkt altijd in nauwe samenwerking met longarts.

De uitslag
We streven ernaar alle onderzoeken binnen twee weken af te ronden en een diagnose te stellen. Om tot het beste behandelplan te komen, bespreken we iedere patiënt in een team met verschillende specialisten en zorgverleners. Daarna bespreekt de longarts het behandeladvies met u.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.