MIJN.LZRMijn.LZR S M

SPATADEREN

Spataderen zijn verwijdingen van een ader. Ze komen meestal aan de benen voor, maar kunnen ook op andere plaatsen in het lichaam ontstaan. Ze leiden vaak tot klachten, maar kunnen ook ontsierend zijn.

Op basis van de verwijzing van uw huisarts zal een van de dermatologen bekijken of er een echo-vaatonderzoek gedaan dient te worden alvorens u bij de dermatoloog op het spreekuur komt. De dermatoloog bespreekt met u de bevindingen en zal een behandelvoorstel doen. Dit vaatonderzoek vindt plaats op de afdeling KNF; route S.33. Nadien kunt u zich melden op poli dermatologie; route 0.46.

Een belangrijk deel van spataderbehandelingen wordt niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeraar.  Uw dermatoloog is op de hoogte van de vergoedingscriteria.

Het gesprek met de dermatoloog en een eventueel vaatonderzoek wordt altijd vergoed, uw eigen risico buiten beschouwing gelaten.

Voor het behandelen van spataderen hebben we ook dit jaar weer het Spataderkeurmerk gekregen. Om het Spataderkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten.

Het Laurentius Ziekenhuis voldoet aan alle kwaliteitscriteria, waaronder een breed behandelaanbod, mogelijkheid van onderzoek, diagnose en voorstel voor behandeling op één dag, duplex onderzoek bij elke patiënt, voldoende schriftelijk informatiemateriaal en een goede bereikbaarheid. 

 

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.