MIJN.LZR S M

GEESTELIJKE VERZORGING

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur
zaterdag van 08.00 tot 22.00 uur

ROUTENUMMER 2.24 (kapel) en 2.22 (Islamistische gebedsruimte)

J (0475) 38 22 22

e-mail: gv@lzr.nl

Geestelijke verzorging is er voor patiënten en hun naasten. Bent u of is een van uw naasten opgenomen en u wilt in contact komen met een van de geestelijk verzorgers? Laat het weten aan uw verpleegkundige. Zij neemt dan contact met ons op.
De bezinningsruimtes zijn 24 uur, 7 dagen per week geopend.

Als een mens ziek wordt, is goede medische zorg noodzakelijk. Ziek-zijn heeft echter ook invloed op voelen en denken… op het leven. Soms kan dat vragen oproepen. Vragen zoals: hoe nu verder? Waarom overkomt me dit? Wat betekent dat voor mij en mijn naasten?
Het leven kan daardoor onzeker worden en komt soms in een ander licht te staan. Vaak zoekt iemand dan houvast in de eigen kijk op het leven en hoopt zichzelf weer te hervinden. Geestelijke verzorging wil ruimte bieden en aandacht schenken aan die zoektocht van mensen en wil zo bijdragen aan het weer heel worden van de mens.


lees meerP -

De afdeling Geestelijke Verzorging is een onderdeel van de totale zorg die het ziekenhuis aan patiënten en naasten biedt. De afdeling begeleidt mensen op hun levensbeschouwelijke zoektocht/weg tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Zij gaan hierbij uit van de levensbeschouwelijke en/of godsdienstige overtuiging en de persoonlijke situatie van de patiënt en zijn naasten. Kenmerkend voor de begeleiding is dat ze vertrouwelijk en met respect omgaan met de levensovertuiging of godsdienst van de patiënt en met alle informatie. De geestelijk verzorgers zijn op aanvraag beschikbaar, maar bieden ook hun diensten aan.

Persoonlijk gesprek/begeleiding
Ziek-zijn roept vragen op bij mensen. Vragen die verband hebben met het verleden, het hier en nu en de toekomst. Dat kunnen vragen zijn zoals:
- wat is mij overkomen?;
- wat betekent dat voor mijn leven?;
- hoe kunnen mijn naasten en ik ermee omgaan?;
- hoe kan deze ervaring een plaats krijgen in mijn leven?;
- enzovoort.
In één of meer gesprekken kunnen deze vragen ter sprake gebracht worden. Soms kan er ook gewoon behoefte zijn aan iemand die de tijd neemt om te luisteren.

Rituelen rond ziek zijn, afscheid nemen en overlijden
Van oudsher wensen mensen het ziek-zijn, het afscheid nemen en overlijden van mensen niet alleen uit te drukken in woorden, maar ook in gebaren. In rituelen kunnen we meer uitdrukken dan onze woorden kunnen weergeven. In overleg met een patiënt en zijn naasten wordt gezocht naar een ritueel dat aansluit bij de persoonlijke beleving. Er valt te denken aan een ziekenzegen, een ziekenzalving of een andere gewenste vorm. De geestelijk verzorgers bieden daarin ondersteuning en zijn bereid daarin voor te gaan.

Communie
Elke week wordt op woensdag, vanaf 13.45 uur, de heilige communie rondgebracht op de verpleegafdelingen. Ook brengen we de communie rond als er een viering is in de bezinningsruimte/kapel van het ziekenhuis. Als de omstandigheden erom vragen, bieden we de communie op vraag aan. U kunt daarover contact opnemen met onze afdeling of dit doorgeven op de verpleegafdeling.

Vieringen
Op een aantal feestdagen en enkele zondagen is er een oecumenische viering in de bezinningsruimte/kapel. Deze worden tijdig aangekondigd via de folder in de bezinningsruimte/kapel, het weekblad 'Voor Onderweg' en op deze website. 
Op de volgende dagen is er altijd een viering in het ziekenhuis: eenheid van de Christenen, 1e zondag van de Veertigdagentijd, Goede Vrijdag, Paaszondag, rond Dodenherdenking/Bevrijdingsdag, Pinksteren, Nationale Ziekenzondag, Allerzielen, 1e zondag van de Advent, Kerstavond.

De vieringen beginnen om 10.00 uur. Behalve de viering op Kerstavond in de hal van het ziekenhuis, die begint om 20.00 uur. Op Goede Vrijdag begint de viering om 14.00 uur. De vieringen kunnen op uw patiëntenkamer gevolgd worden via de TV, kanaal 34.

Bezinningsruimtes
In het ziekenhuis bevinden zich twee ruimtes waar patiënten en naasten zich kunnen terugtrekken voor gebed, stilte of bezinning:

  • Kapel: met ruimte voor rust, stilte, bezinning, gebed of om een kaarsje op te steken.
  • Islamitische gebedsruimte: is bedoeld voor de dagelijkse gebedsmomenten, maar kan ook gebruikt worden voor bezinning of stilte.

De geestelijk verzorgers

  • Manon Bommer, aanwezig op maandag, woensdag en donderdag;
  • Hans Lucassen, aanwezig maandag tot en met vrijdag.

Vrijwilligers

De afdeling Geestelijke Verzorging maakt voor een aantal diensten gebruik van vrijwilligers:

  • Op een aantal feestdagen en zondagen wordt tijdens de viering in de kapel door een communie-uitdeler de heilige communie gebracht naar de patiënten die daar behoefte aan hebben, op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. 
  • Een aparte groep vrijwilligers zorgt een aantal keer per jaar voor het patiëntenvervoer. 
    Op de dag voorafgaande aan de viering bevragen zij zelf de patiënten op de afdeling. Op de dag van de viering halen ze de patiënten op hun kamer op en zorgen ook dat ze weer worden teruggebracht.

Vrijwilliger worden?
Als u ook vrijwilliger wilt worden, dan kunt u zich aanmelden via:


-
 
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.