MIJN.LZRMijn.LZR S M

KINDER OBESITAS CENTRUM

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

J (0475) 38 20 25

Bezoek onze speciale Kinderwebsite voor meer informatie over het Kinder Obesitas Centrum

Het Kinder Obesitas Centrum van het Laurentius Ziekenhuis biedt een uitgebreid behandelingsprogramma voor kinderen en jongeren van vier tot en met zeventien jaar met ernstig overgewicht inclusief begeleiding aan hun ouders. In het behandelplan is er aandacht voor allerlei aspecten zoals voeding, beweging, gedrag en ontwikkeling en gezin. Werk samen met uw kind aan een gezonde leefstijl.


lees meerP -

Van de jeugd van twee tot 21 jaar heeft 14% overgewicht. Daarvan heeft 2% obesitas. Meisjes hebben vaker overgewicht dan jongens. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Vijfde Landelijke Groeistudie van TNO uit 2009, waarin gewicht en lengte gemeten zijn onder ruim 20.000 kinderen en jongeren (Schönbeck et al., 2012). Overgewicht ontstaat wanneer een kind meer calorieën binnen krijgt dan dat hij of zij verbruikt. Hierdoor wordt het overschot aan calorieën opgeslagen in het lichaam.

Risico's 
Door overgewicht loopt uw kind een groter risico op lichamelijke klachten. Voorbeelden zijn diabetes, hart- en vaatziektes, hoge bloeddruk, gewrichtspijnen en problemen met de stofwisseling. Ook kan uw kind een negatief zelfbeeld, gevoelens van schaamte of onzekerheid ontwikkelen. Deze gevolgen kunnen zelfs de schoolprestaties en de verdere persoonlijke ontwikkeling negatief beïnvloeden. Van kinderen ouder dan 12 jaar met overgewicht, die niet worden behandeld, blijft 70% ook als volwassene te zwaar.
 
Behandelplan
De behandeling richt zich op geleidelijke gewichtsvermindering of gewichtstabilisatie bij de jongere kinderen. Naast het aanleren van een gezonder voedings- en bewegingspatroon, besteden we veel aandacht aan zaken die kunnen meespelen bij het overgewicht van een kind. Bijvoorbeeld emotionele spanning, beperkte vaardigheden in het omgaan met problemen, lange motivatie en de gedachtegang die leidt tot ongezond gedrag. Ook geven we ouders een actieve rol in de behandeling met een goede nazorg. Zo streven we naar een blijvende verandering in het voedings- en bewegingspatroon. Voor elk kind wordt aan de hand van een intake-ochtend een individueel behandelplan opgesteld. Daarna wordt het kind naar leeftijd (4-7 jaar, 8-12 jaar, 13-17 jaar) ingedeeld in een groep van zes tot tien kinderen. Zo hoeft een kind niet alleen deel te nemen aan de behandeling en heeft steun van leeftijdsgenoten.

Resultaten 
In mei 2006 is het Obesitas Centrum gestart met de eerste behandelronde. Sinds die tijd zijn er 449 kinderen aangemeld voor het programma waarvan 398 ook daadwerkelijk gestart zijn. Het intensieve gedeelte van het behandelprogramma is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een effectieve methode voor behandeling van obesitas bij kinderen en jongeren. De resultaten bevestigen dit, aangezien 75% van de kinderen en jongeren na afloop van het intensieve gedeelte van het programma een lager BMI heeft dan bij aanvang van het programma.

Meer informatie over het Kinder Obesitas Centrum leest u hier op onze speciale kinderwebsite.


+ - PATIËNTENFOLDERS

R Kies gezond (Kinder Obesitas Centrum)V

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.