MIJN.LZRMijn.LZR S M

TROMBOSEDIENST

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 0.11

J (0475) 38 30 79

Wilt u telefonisch een afspraak maken? Dan kunt u op werkdagen bellen tussen 08.15-16.30 uur.

Hebt u vragen over uw behandeling bij de trombosedienst, kunt u bellen met (0475) 38 2519.
Voor spoedgevallen buiten kantoortijden: (0475) 38 25 19. 

 

De Trombosedienst verzorgt de bloedafname van trombosepatiënten en begeleidt patienten met een antistollingsbehandeling. Dit zijn behandelingen met tabletten. Bij het gebruik hiervan is het noodzakelijk dat uw bloed regelmatig wordt gecontroleerd. De Trombosedienst verzorgt deze controles, maakt voor u een doseringskalender en geeft u advies.

Wat is trombose?
Bij verwonding, bijvoorbeeld als u zich snijdt, gaat een bloedvat kapot. Vaak is dan een pleister nodig. Bloedstolling is de beste pleister; dit heeft elk mens van nature. Dankzij bloedstolling worden gaatjes in onze bloedvaten vanzelf gedicht. Bloedstolling is dus van levensbelang. 
Maar de stolling werkt niet bij iedereen altijd goed. Soms wordt een bloedprop op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats gevormd. Zo’n prop kan zo groot worden dat hij een bloedvat volledig afsluit. We spreken dan van een trombose.
Antistollingsmiddelen gebruikt u om het bloed te verdunnen ter voorkoming van trombose. De bekendste tabletten zijn Marcoumar, Fenprocoumon en Acenocoumarol. 


lees meerP -

De bloedafname
De Trombosedienst beschikt over een speciaal team van laboranten. Zij doen de bloedafname. Hiervoor komt u naar de poli Bloedafname in het ziekenhuis. In het algemeen wordt u één keer per maand geprikt; indien nodig vaker.

Bij elke bloedafname voor de trombosedienst hebben wij het kalenderstrookje van u nodig. Op dit strookje staat een unieke streepjescode die nodig is voor uw behandeling. Verder is het belangrijk dat u de vragenlijst op het kalenderstrookje invult en ondertekent. Hebt u geen meldingen, dan kunt u volstaan met het aankruisen van de mogelijkheid: ‘geen bijzonderheden’ en ondertekenen.
Bent u verhinderd? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. We maken dan meteen een nieuwe afspraak en sturen u, indien nodig, een nieuwe kalender toe.

Belangrijk: veranderingen in uw persoonlijke situatie
Voor uw behandeling is het belangrijk dat u ons altijd direct informeert over veranderingen in uw persoonlijke situatie.
Wat u altijd direct telefonisch moet melden aan de Trombosedienst, telefoon: (0475) 38 25 19, is:

 • gebruik van nieuwe medicijnen en/of het stoppen van bepaalden medicijnen
 • ziekten als koorts, braken of diarree
 • zwangerschapswens en/of zwangerschap
 • bijwerkingen zoals bloedingen
 • stoornissen van het zien, spreken en/of gevoel

Wat u bij een volgend bezoek of via uw elektronisch patiëntendossier moet melden aan de trombosedienst:

 • geplande ziekenhuisopname of ingreep
 • wijziging van adres, telefoonnummer of noodtelefoonnummer
 • vergeten in te nemen antistollingsmiddelen
 • geplande vaccinatie of een injectie in de spier

Bloedprikken in uw eigen dorp
Ook op andere plaatsen in de regio kunt u op bepaalde dagen en tijden terecht voor bloedprikken.
In het volgende schema ziet u waar en wanneer dit in uw buurt is: Bloedprikken in eigen dorp.

U kunt op deze locaties ook terecht voor reguliere bloedafname. Let op: zowel bloedafname voor trombose als reguliere bloedafname gaan volledig op afspraak! Maak eenvoudig uw afspraak via patiëntenportaal Mijn.LZR en kies voor een dag, tijd en locatie die ú het beste uitkomt.
Als het maken van een afspraak via Mijn.LZR niet lukt, dan kunt u ook telefonisch een afspraak inplannen:

 • Voor het Laurentius Ziekenhuis en de externe bloedafnamelocaties in de regio kunt u bellen naar 0475-383079. Dit kan op werkdagen tussen 08.15-16.30 uur.
 • Voor Steunpunt Laurentius Echt kunt u bellen naar 0475-384150 (optie 2).

Soms vindt bloedafname ook thuis plaats. Het afnemen van bloed 'aan huis' gebeurt alléén als hier medisch aanwijsbare redenen voor zijn.

Komt u tussen 07.30 en 12.00 uur? Dan sturen wij u nog dezelfde dag een nieuwe doseerkalender toe. Komt u na 12.00 uur? Dan ontvangt u de nieuwe kalender de volgende werkdag. Op uw doseerkalender staat ook wanneer u weer terug wordt verwacht voor de volgende bloedafname.

Zelf meten
Het is mogelijk zelf uw bloedwaarde te controleren met een zelfmeetapparaat. De gemeten uitslag stuurt u naar de trombosedienst via een speciale website. U ontvangt daarna van ons uw nieuwe doseringskalender. Om zelf te kunnen meten, is het van belang dat:

 • u een langdurige indicatie voor gebruik van bloedverdunners hebt.
 • u stabiel bent ingesteld op de bloedverdunners.

Zelf meten is duurder dan de reguliere prik omdat u een meetapparaat in bruikleen krijgt. Deze zorg wordt door uw zorgverzekeraar vergoed, maar valt wel onder uw eigen risico. Onze medewerkers kunnen u informeren over deze service. Trombosedienst Roermond verzorgt de trainingen voor deze zelfmeetmethode.


+ - ONDERZOEKEN & BEHANDELINGEN

Onderstaand treft u een overzicht aan van enkele veelvoorkomende onderzoeken en behandelingen.

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.