MIJN.LZRMijn.LZR S M

KENNISCENTRUM VOOR INCONTINENTIE EN VERZAKKING

Ongewild urineverlies bij vrouwen is een veel voorkomend, maar lastig probleem. Taboe, schaamte en gebrek aan voorlichting verhinderen vrouwen vaak naar een arts gaan. Het is echter niet nodig om incontinentie onbespreekbaar te laten.


lees meerP -

Het Kenniscentrum voor Incontinentie en Verzakking biedt een toegankelijk pakket aan zorg voor vrouwen met incontinentie:

  • anonieme online vragenlijst voor diagnose met persoonlijke tips en adviezen
  • Incontinentie Zorg Service thuis
  • onderzoek en opstellen behandelplan in één-stop afspraak.

Centrum voor incontinentie en verzakking
Incontinentie en verzakking bij vrouwen zijn nauw met elkaar verbonden, daarom hebben we ze samen in één centrum ondergebracht. Tijdens uw afspraak wordt u door de gynaecoloog en de uroloog gezien. Alle benodigde onderzoeken doen we ook op dezelfde dag. Het KennisCentrum voor Incontinentie en Verzakking (KCIV) voor Limburg streeft naar de hoogste kwaliteit en een uitmuntende service.

Team
Het KCIV beschikt over een multidisciplinair team met veel expertise in het behandelen van vrouwen met urine incontinentie, verzakking en bekkenbodemgerelateerde problematiek. Het team van urologen, gynaecologen en continentieverpleegkundigen wordt hierbij ondersteund door bekkenfysiotherapeuten, een chirurg, MDL-arts, seksuoloog, psycholoog en huisarts.

Werkwijze één-stop afspraak
U kunt zich aanmelden via de poli Urologie of Gynaecologie. Na uw aanmelding krijgt u een informatiebrochure en vragenlijst toegestuurd. Deze vragen kunt u online beantwoorden. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen welke onderzoeken bij u nodig zijn. Daarna zult u worden gebeld door één van de continentieverpleegkundigen voor het maken van een afspraak. Tijdens die afspraak zullen de onderzoeken gedaan worden in combinatie met afspraken met de voor u relevante specialisten.

Incocure: online diagnose en advies
Een goede diagnose is de basis van de oplossing. En hiervoor ontwikkelde Marcel de Bruin, uroloog in het Laurentius, de online zelfzorgmodule Incocure. Een online vragenlijst die u in alle anonimiteit online kunt invullen. De vragenlijst bestaat uit 45 eenvoudig te beantwoorden vragen. Deze lijst is gekoppeld aan het Diagnose Expert Programma dat een persoonlijke diagnose opstelt met risicoanalyse, leefstijladviezen en een basale training voor zelfbehandeling. Zo krijgt u inzicht in welk type incontinentie u hebt en welke mogelijkheden er zijn het te verhelpen. De module is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar.

Ook handig voor zorgverleners
Bent u zorgverlener? Het Diagnose Expert Programma kan u ondersteunen in het stellen van de juiste diagnose, waardoor een doelmatige behandeling mogelijk is. Op Incocure is hiervoor een professionele versie voor zorgverleners beschikbaar.
Na het stellen van de diagnose en het behandeltraject kunt u ook de Incontinentie Zorg Service inschakelen voor coaching van vrouwen met urine-incontinentie.

Meer informatie kunt u lezen op de website:


Incontinentie Zorg Service
De Incontinentie Zorg Service is een unieke en laagdrempelige vorm van zorg. De service bestaat uit twee onderdelen:

  1. het stellen van de juiste diagnose aan de hand van de online vragenlijst
  2. een huisbezoek door één van de gespecialiseerde continentieverpleegkundigen van het Laurentius, Stella van Raay of Mariëtte Benneheij. Tijdens dit huisbezoek bespreken de verpleegkundigen de diagnose, urineonderzoek en doen een kort lichamelijk onderzoek, als u hier toestemming voor geeft.

Advies en informatie
Zonder naar het ziekenhuis te komen, krijgt u thuis een persoonlijk advies. Dit omvat:

  • leefstijladviezen
  • adviezen over welk incontinentiemateriaal u het beste kan gebruiken
  • oefeningen waarmee u zelf iets aan het urineverlies kan doen.

Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

De verpleegkundigen nemen na vier en na acht weken telefonisch contact met u op om te bespreken hoe het gaat. Ook geven ze u extra advies als dat nodig is.

Kijk voor meer informatie over de Incontinentie Zorg Service op de website van:


-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.