MIJN.LZRMijn.LZR S M

KLINISCHE CHEMIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

J (0475) 38 27 27

Semenonderzoek, vruchtbaarheidsbehandeling (IUI) en semencontrole na vasectomie (sterilisatie)
alleen op afspraak

Maak direct online een afspraak

Klinische chemie houdt zich bezig met laboratoriumonderzoek van bloed, urine en ander lichaamsmateriaal. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk bepaalde ziektebeelden al in een vroegtijdig stadium op te sporen of een behandeling nauwkeurig te volgen. Ook kunnen analyses worden verricht ter preventie van ziekte of om een prognose te kunnen geven.

In het laboratorium wordt lichaamsmateriaal van patiënten onderzocht. De huisarts, specialist of behandelend arts in een zorginstelling kan met de uitslag zijn diagnose stellen of bevestigen, of juist uitsluiten. Het lab kan via de onderzoeken ook bekijken wat het effect van een behandeling is.


lees meerP -

Als patiënt ontmoet u de laboratoriummedewerkers zelden. Onderzoek gebeurt op aanvraag van uw huisarts of medisch specialist. De uitslag wordt door hem of uw huisarts met u besproken. Voor spoedonderzoek, bijvoorbeeld op aanvraag van een arts van de Spoedeisende Hulp of een OK, is Klinische hemie 365 dagen, 24 uur per dag beschikbaar. De uitslag van een spoedonderzoek wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de aanvragend specialist.  
U komt medewerkers van ons team wel tegen bij de Trombosedienst en de Bloedafname. Hier kunt u ook uw bloed of urine inleveren.

Onderzoek
De analisten in het lab voeren verschillende onderzoeken uit, zoals:

  • Algemeen klinisch chemisch onderzoek: het bepalen van de hoeveelheid glucose, eiwit, cholesterol of natrium in bloed of urine.
  • Hematologisch onderzoek: onderzoek van de verschillende soorten bloedcellen zoals het tellen van het aantal bloedcellen, het bepalen van het vóórkomen van verschillende soorten cellen en het stadium van de ontwikkeling waarin zij verkeren. Dit onderzoek is belangrijk voor het stellen van de diagnose van ziekten als leukemie, bloedarmoede en lymfeklieraandoeningen.
  • Bloedstollingsonderzoek: het opsporen van stoornissen in de bloedstolling. Belangrijk voor de diagnose van bloedingsneiging of trombose.
  • De acceptatie van donorbloed bij bloedtransfusie: om ongewenste bijwerkingen bij een bloedtransfusie te beperken.
  • Urineonderzoek: van oudsher een beproefd middel om belangrijke gegevens over de (werking van de) nieren en de urinewegen te verkrijgen.
  • Immunologisch onderzoek: gericht de werking van het afweersysteem.
  • Endocrinologisch onderzoek: geeft informatie over de werking van hormonen. Dit is belangrijk bij de diagnose van schildklierafwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen.
  • Moleculair biologische diagnostiek: voor het opsporen van veranderingen in het DNA en de invloed daardoor op infectieziekten, bepaalde vormen van kanker of aangeboren afwijkingen.

Goede kwaliteit
Borging van de kwaliteit is van groot belang bij het onderzoek. Sinds 2017 is het lab ISO 15189 geaccrediteerd onder registratienummer M097. Hiermee laat het lab zien dat er voor patiënten werk van hoge kwaliteit wordt geleverd, met een minimale kans op fouten en dat we zorgvuldig omgaan met ontvangen lichaamsmaterialen.

Het kenmerk toont ook aan dat onze medewerkers over goede en actuele theoretische en praktische kennis en vaardigheden beschikken om hun werk goed uit te voeren. Hiermee ondersteunen ze de artsen en specialisten bij het stellen van de juiste diagnose.

Verwijzing
Voor onderzoek van bloed, urine of ander lichaamsmateriaal hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts, behandelend specialist of arts in uw zorginstelling.

Een groot team
In het ziekenhuis werken twee klinisch chemici. Zij hebben elk hun eigen aandachtsgebied, waar ze ook onderzoek voor verrichten. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en de apparatuur. Het team bestaat verder uit zo’n 70 laboratoriummedewerkers.


-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.