MIJN.LZRMijn.LZR S M

KNF (KLINISCHE NEUROFYSIOLOGIE)

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER S.33

J (0475) 38 23 23

Bij KNF (Klinische neurofysiologie) vinden allerlei onderzoeken plaats met betrekking tot het zenuwstelsel en de arteriële bloedvoorziening van hersenen, benen en armen. Deze onderzoeken worden aangevraagd door een neuroloog of een andere specialist in het ziekenhuis. Wij plannen de afspraak voor het onderzoek. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de afspraak, informatie over het onderzoek zelf en over eventuele voorbereidingen die u moet treffen. De uitslag wordt door uw neuroloog of andere specialist met u besproken.

 


+ - PATIËNTENFOLDERS

R Autonoom Functie Onderzoek (AFO-onderzoek)V
R Botuline-toxine behandeling V
R Botuline-toxine behandeling bij migraine V
R Botuline-toxine behandeling onder echo-geleide V
R Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP-onderzoek)V
R Depo-Medrol injectie V
R Dermatomaal Somatosensibele Evoked Potential (Dermatoom SEP)V
R Duplex onderzoek a temporalis superficialis V
R Duplex-onderzoek - flowmeting in de shuntarm V
R Duplex-onderzoek arteriele armvaten V
R Duplex-onderzoek pre-shunt arm V
R Duplex-onderzoek van de halsvaten V
R Duplex-onderzoek van de shuntarm V
R Duplex-onderzoek van de veneuze beenvaten V
R Elektro-Encefalo-Gram (EEG-onderzoek)V
R Elektro-Encefalo-Gram na slaapdeprivatie (EEG-onderzoek)V
R Elektro-Myo-Gram (EMG-onderzoek)V
R Elektro-Myo-Gram na verwijzing huisarts (CTS-EMG-onderzoek)V
R Elektro-Myo-Gram naar Carpale Tunnel Syndroom (EMG-onderzoek)V
R Elektro-Myo-Gram zonder naald-onderzoek (EMG-onderzoek)V
R Enkel-Arm-index meting (op verzoek van de huisarts)V
R Neuro-Sensore-Analyse (NSA-onderzoek)V
R Segmenteel vaatonderzoek armen V
R Segmenteel vaatonderzoek in rust V
R Segmenteel vaatonderzoek in rust en na inspanning V
R Segmenteel vaatonderzoek na inspanning V
R Somato Sensory Evoked Potential aangezichtszenuw (SSEP-onderzoek nervus trigeminus)V
R Somato Sensory Evoked Potential van beide armen (SSEP-onderzoek)V
R Somato Sensory Evoked Potential van beide benen (SSEP-onderzoek)V
R Transcranieel Duplex-onderzoek (TCD-onderzoek)V
R Video-Nystagmo-Grafie (VNG-onderzoek)V
R Visual Evoked Potential (VEP-onderzoek)V
R Zenuwbeklemming bij de elleboog V
R Zenuwechografie V
R Zenuwechografie bij Carpale Tunnel Syndroom V

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.