MIJN.LZRMijn.LZR S M

NEUROLOGIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER S.30

J (0475) 38 27 71

Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met ziekten van en in het zenuwstelsel, hersenziekten, aandoeningen aan het ruggenmerg en aan de spieren. Het zenuwstelsel heeft vertakkingen door het hele lichaam. Verstoorde zenuwfuncties kunnen problemen met de motoriek, de zintuigen of het denken veroorzaken. Denk dan aan problemen met bewegen, taal of geheugen. Het kan ook leiden tot veranderd gedrag.
De neuroloog onderzoekt welke stoornissen in het functioneren van het zenuwstelsel, de spieren of de bloedvoorziening van de hersenen de reden zijn van uw klachten.


lees meerP -

Meestal wordt u door de huisarts of soms door een ander behandelend specialist doorverwezen naar de neuroloog.

Aanvullend onderzoek en diagnose stellen
Als de neuroloog het nodig vindt, laat hij aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld om het zenuwstelsel in beeld te brengen, de zenuwactiviteit van de armen, benen of hoofd te registreren en de bloedvaten te bekijken. Voorbeelden hiervan zijn het hersenfilmpje (EEG) of het spierzenuwonderzoek (EMG). Ook laat hij bloed en hersenvocht analyseren. De meeste onderzoeken vinden plaats in het ziekenhuis, zoals bij Nucleaire Geneeskunde voor scans en bij Radiologie voor het maken van röntgenfoto's of echo-onderzoek.

Op basis van de resultaten van alle onderzoeken beoordeelt de neuroloog of de klachten inderdaad met een storing in het zenuwstelsel te maken hebben. En hij kan bepalen wat het mogelijk effect van behandelen is.

Team en aandachtsgebieden
De specialisten zijn opgeleid tot algemeen neuroloog, maar verdiepen zich ook in bepaalde aandachtsgebieden. Zo blijven ze goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en benutten ze die kennis om nog betere zorg te kunnen bieden. Voor mensen met dementie is er bijvoorbeeld speciaal aandacht op de geheugenpoli. Mensen met migraine en hoofdpijn kunnen terecht op onze hoofdpijnpoli.

Ontwikkelingen
Veel neurologische ziekten zijn te genezen, elke is te behandelen. Bij ziekten waar dat niet zo is, zorgt de neuroloog ervoor dat de symptomen van de ziekte zoveel mogelijk bestreden worden. Hier worden steeds beter en langer werkende medicijnen voor ontwikkeld.

Samenwerken voor een optimale behandeling
De neurologen werken veel samen met andere specialisten. Met de revalidatiearts voor (na)behandeling, met de internist en cardioloog voor patiënten met zekere of mogelijke interne ziekten of hartziekten en met de kinderarts als de patiënt nog niet volwassen is.
Bij neuro-oncologische aandoeningen is er een nauwe samenwerking met de radiotherapeute, en in geval van bestralingsbehandelingen met Maastro Clinic in Maastricht en VieCuri in Venlo. Na een behandeling vinden nazorg en controles plaats bij de neuroloog in het Laurentius Ziekenhuis.
Als er een operatie nodig is voor een neurologische aandoening, dan voert de neurochirurg die uit.
Fysiotherapeuten, logopedistes, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, laboranten en verpleegkundigen bieden vanuit hun eigen specialisme de nodige zorg en begeleiding van patiënten. In bijzondere situaties vindt overleg plaats met de collega’s in het Maastricht UMC+.


+ - BELANGRIJKE INFORMATIE
R 1000e IAT behandeling bij patiënt met acuut herseninfarct dankzij regionale samenwerkingen

Dankzij de regionale samenwerking met verschillende zorginstellingen is onlangs de 1000e IAT uitgevoerd! Intra-arteriële trombectomie (IAT) bij patiënten met een acuut herseninfarct is het verwijderen van stolsels uit de slagaders in de hersenen. De behandeling heeft tot doel dat mensen met een acuut herseninfarct minder hersenschade overhouden en in het dagelijks leven beter functioneren.   

lees meerP
+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

(LINDA) ALBERS
Hoofdpijnverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Hoofdpijn
Epilepsie

BIG-REGISTRATIENUMMER
9.059.360.730

(KIRSTEN) DUMOULIN
CVA nazorgverpleegkundige

BIG-REGISTRATIENUMMER
19.056.471.130

(CECILE) WESTDORP-DORSSERS
Gespecialiseerd neurologie verpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

MS
Parkinson
Geheugenpoli

BIG-REGISTRATIENUMMER
29.008.520.430
+ - AANDACHTSGEBIEDEN
R CVA nazorgpoli

CVA is de afkorting voor cerebro vasculair accident en wordt ook wel een beroerte genoemd. Bij een beroerte gaat het om een herseninfarct of hersenbloeding, maar ook een TIA (tijdelijke beroerte) valt onder CVA.

lees meerP
R Parkinsonpoli

De ziekte van Parkinson is een chronische neurologische aandoening. De hersenen maken de stof dopamine niet meer voldoende aan met als gevolg traagheid,  spierstijfheid en beven. De ziekte kan ook klachten geven bij praten, slikken, slapen, denken  en de zelfredzaamheid.

lees meerP
+ - PATIËNTENFOLDERS

R Afdeling A3 (Longgeneeskunde en neurologie)V
R Afdeling Neurologie V
R Autonoom Functie Onderzoek (AFO-onderzoek)V
R Botuline-toxine behandeling V
R Botuline-toxine behandeling bij migraine V
R Botuline-toxine behandeling onder echo-geleide V
R Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP-onderzoek)V
R Carpale tunnelsyndroom (Neurologie)V
R Depo-Medrol injectie V
R Dermatomaal Somatosensibele Evoked Potential (Dermatoom SEP)V
R Duplex-onderzoek - flowmeting in de shuntarm V
R Duplex-onderzoek arteriele armvaten V
R Duplex-onderzoek van de halsvaten V
R Duplex-onderzoek van de shuntarm V
R Duplex-onderzoek van de veneuze beenvaten V
R Elektro-Encefalo-Gram (EEG-onderzoek)V
R Elektro-Encefalo-Gram na slaapdeprivatie (EEG-onderzoek)V
R Elektro-Myo-Gram (EMG-onderzoek)V
R Elektro-Myo-Gram na verwijzing huisarts (CTS-EMG-onderzoek)V
R Elektro-Myo-Gram naar Carpale Tunnel Syndroom (EMG-onderzoek)V
R Elektro-Myo-Gram zonder naald-onderzoek (EMG-onderzoek)V
R Enkel-Arm-index meting (op verzoek van de huisarts)V
R Fysiotherapie na hernia of kanaalstenose operatie V
R GON injectie V
R Hernia V
R Hoofdpijndagboek V
R Lumbale punctie V
R Neuro-Sensore-Analyse (NSA-onderzoek)V
R Opname bij medicijnafhankelijke hoofdpijn V
R PET-CT FDG Hersenen V
R Segmenteel vaatonderzoek armen V
R Segmenteel vaatonderzoek in rust V
R Segmenteel vaatonderzoek in rust en na inspanning V
R Segmenteel vaatonderzoek na inspanning V
R Somato Sensory Evoked Potential aangezichtszenuw (SSEP-onderzoek nervus trigeminus)V
R Somato Sensory Evoked Potential van beide armen (SSEP-onderzoek)V
R Somato Sensory Evoked Potential van beide benen (SSEP-onderzoek)V
R Stoppen met pijnstillers V
R Stroke Care Unit (Afdeling neurologie)V
R Transcranieel Duplex-onderzoek (TCD-onderzoek)V
R Video-Nystagmo-Grafie (VNG-onderzoek)V
R Visual Evoked Potential (VEP-onderzoek)V
R Wervelkanaalstenose V
R Zenuwbeklemming bij de elleboog V
R Zenuwechografie V
R Zenuwechografie bij Carpale Tunnel Syndroom V

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.