MIJN.LZRMijn.LZR S M

1000E IAT BEHANDELING BIJ PATIËNT MET ACUUT HERSENINFARCT DANKZIJ REGIONALE SAMENWERKINGEN

Dankzij de regionale samenwerking met verschillende zorginstellingen is onlangs de 1000e IAT uitgevoerd! Intra-arteriële trombectomie (IAT) bij patiënten met een acuut herseninfarct is het verwijderen van stolsels uit de slagaders in de hersenen. De behandeling heeft tot doel dat mensen met een acuut herseninfarct minder hersenschade overhouden en in het dagelijks leven beter functioneren.   

Sinds 2017 is IAT officieel een standaardbehandeling, vergoed door de zorgverzekeraar. De diagnostiek en indicatiestelling voor een IAT vindt plaats in de regionale ziekenhuizen. De behandeling wordt uitgevoerd in een IAT-centrum. In de regio Limburg is dit het Maastricht UMC+. Ongeveer 1/3 van de patiënten met een acuut herseninfarct heeft een indicatie voor IAT en moet zo snel mogelijk van het regionale ziekenhuis naar het Maastricht UMC+ vervoerd worden.

De focusgroep CVA bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdelingen neurologie en SEH van de Limburgse ziekenhuizen, de RAV Limburg Noord, de GGD Zuid Limburg (afdeling ambulancezorg), huisartsen uit verschillende regio's in Limburg en het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL). Vanuit Laurentius zijn Marieke Verspaget (SEH arts) en Mary-Lou van Goor (neuroloog) lid van de ROAZ focusgroep.

Mary-Lou: “Wij zetten ons samen met de collega’s van SEH, Neurologie en Radiologie in voor de acute CVA patiënt waar de IAT behandeling in MUMC+ een belangrijk onderdeel is.“

Binnen de focusgroep vindt een voortdurend proces van optimalisatie plaats, waarbij met de verwijzende centra en de ambulance afspraken worden gemaakt om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dankzij deze regionale samenwerking heeft het Maastricht UMC+ dus onlangs de 1000e IAT behandeling kunnen uitvoeren.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.