MIJN.LZRMijn.LZR S M

PARKINSONPOLI

De ziekte van Parkinson is een chronische neurologische aandoening. De hersenen maken de stof dopamine niet meer voldoende aan met als gevolg traagheid,  spierstijfheid en beven. De ziekte kan ook klachten geven bij praten, slikken, slapen, denken  en de zelfredzaamheid.

Symptoombestrijding
Er is geen behandeling om de ziekte van Parkinson te genezen. Wel zijn er medicijnen om de klachten tegen te gaan. De ziekte heeft zowel bij de persoon zelf, als bij de mensen in zijn of haar directe omgeving, veel invloed.

Parkinsonverpleegkundige
De neurologen worden op de polikliniek bij de behandeling van patiënten met de ziekte van Parkinson ondersteund door de parkinsonverpleegkundige. Deze verpleegkundige geeft informatie over de ziekte van Parkinson en begeleidt patiënt en mantelzorger in het dagelijks functioneren met de ziekte van Parkinson.

Aandoeningen met dezelfde verschijnselen
Naast de ziekte van Parkinson zijn er meer aandoeningen met dezelfde verschijnselen. Dit zijn de zogenoemde atypische parkinsonismen. De ziekte van Parkinson en parkinsonisme zijn complexe aandoeningen, waarbij de behandeling doorgaans bestaat uit een combinatie van medicatie en therapieën.

Verwijzing huisarts
Voor een afspraak op de Parkinsonpoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

De Parkinsonverpleegkundige, Cecile Westdorp, is bereikbaar via het secretariaat: 0475 - 38 27 71.

Websites Parkinsonvereniging en ParkinsonNet

  • Parkinsonvereniging:

www.parkinson-vereniging.nl

  • De afdeling neurologie werkt al geruime tijd samen met zorgverleners die lid zijn van ParkinsonNet. Kijk voor meer informatie hierover op:

www.parkinsonnet.nl

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.