MEDISCHE MICROBIOLOGIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 2.23

J (0475) 38 25 21

zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur
zon- en feestdagen van 10.30 tot 12.30 uur

secretariaatMMB@lzr.nl

Medische microbiologie onderzoekt infecties die veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en andere micro-organismen. Veel voorkomende infecties zijn voedselgerelateerde infecties, hepatitis, de ziekte van Pfeiffer of seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). Minder vaak voorkomende infectieziekten zijn onder andere bloedvergiftiging (sepsis) en hersenvliesontsteking (meningitis).

Bij het vermoeden dat een infectie de oorzaak is van de klachten bij de patiënt, zal de behandelend specialist of huisarts materiaal van de patiënt voor onderzoek insturen. Dit kan bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting, uitstrijken, een biopt (stukje weefsel) of liquor (hersenvocht) zijn. Ons team verwerkt dit materiaal en zorgt ervoor dat de aanvrager een uitslag krijgt van het gevraagde onderzoek. De arts-microbioloog koppelt dit terug naar de behandelend arts in een behandeladvies.


lees meerP -

Onderzoekstechnieken
Welke onderzoeken de Medische Microbiologie verricht, is afhankelijk van de vraagstelling van uw arts. Dit kan zijn:

  1. Aantonen van bacteriën of schimmels.
  2. Aantonen van parasieten.
  3. Aantonen van virussen.
  4. Aantonen van micro-organismen met moleculaire technieken.
  5. Serologisch onderzoek, waarbij antistoffen of antigenen van voor bepaalde micro-organismen worden aangetoond.

Bij enkele van deze testen kunnen we binnen een uur al een uitslag geven.

Preventie door kennis en hygiëne
De artsen-microbioloog werken samen met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie. Zo zorgen ze ervoor dat infecties beperkt blijven of dat verspreiding ervan ingeperkt wordt. Dat geldt voor ziekenhuisinfecties, maar ook voor TBC bijvoorbeeld.

De arts-microbioloog overlegt regelmatig met de GGD. De GGD bevordert de algemene gezondheid in de regio. Met goede informatie kunnen zij snel maatregelen nemen om infectieziekten een halt toe te roepen en te vóórkomen.

Team
Het volledige team van de Medische Microbiologie bestaat uit zo’n dertig mensen: artsen-microbioloog, ziekenhuishygiënisten, ondersteunende medewerkers en analisten. De afdeling vindt het belangrijk om goede kwaliteit te leveren afgestemd op de zorgvraag van de regio. Deze kwaliteit betreft:

  • het afgeleverde product (in kwaliteit, kwantiteit en tijd)
  • de organisatie van de afdeling (betrouwbaarheid)
  • de professionele inzet van allen die verbonden zijn aan de afdeling.

Kwaliteit
De Medische Microbiologie is ISO 15189:2012 geaccrediteerd onder registratienummer M084. Deze accreditatie bevestigt dat de Medische Microbiologie werkt volgens de internationale ISO-norm die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd, en aantoonbaar gericht is op verbetering.

 


+ - ONDERZOEKEN & BEHANDELINGEN

Onderstaand treft u een overzicht aan van enkele veelvoorkomende onderzoeken en behandelingen.

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.