MIJN.LZRMijn.LZR S M

HYGIËNE & INFECTIEPREVENTIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur

J (0475) 38 33 49

Bij alle zorg die u in het ziekenhuis ontvangt, is het voorkomen van infecties van groot belang. Dat geldt voor patiënten maar ook voor medewerkers. Het voorkomen van infecties in een ziekenhuis is een moeilijke, maar belangrijke taak. Er komen veel mensen samen: patiënten, bezoekers, artsen en medewerkers. Een groot deel van de patiënten heeft een (tijdelijk) verminderde afweer en is daardoor meer vatbaar voor infecties. Vanaf het moment dat u als patiënt het ziekenhuis binnenkomt tot het moment dat u ons ziekenhuis weer verlaat, doen wij er alles aan om u een zo veilig mogelijke omgeving te bieden.


lees meerP -

Van elke honderd patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, krijgen er ongeveer zes een ziekenhuisinfectie. Gevolgen van deze infecties variëren van ongemak tot pijn, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en soms zelfs invaliditeit. Gevolgen van een infectie zijn bijna altijd langere opname en hogere kosten. Helaas zijn infecties niet altijd te voorkomen. Door de juiste hygiënische maatregelen te nemen, is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen.

Wat doet de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie?
De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie bewaakt en bevordert de hygiëne tijdens het dagelijks handelen in het ziekenhuis. Alle Nederlandse ziekenhuizen voeren een actief beleid op infectiepreventie. Beleid afgestemd op landelijke richtlijnen en wetgeving. Dit doen we onder andere door:

 • Het opstellen van protocollen ter voorkoming van infecties.
 • Het toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en het gewenste effect opleveren.
 • Het geven van voorlichting en scholing.
 • Het deelnemen aan onderzoeken naar de diverse ziekenhuisinfecties.
 • Coördinatie bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte.

Naast de zorg gericht op de patiënt, hechten we ook veel belang aan de hygiënische zorg voor de medewerker, bezoeker en omgeving. Op de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie werken vijf adviseurs infectiepreventie. De afdeling wordt vakinhoudelijk aangestuurd door de medisch microbioloog.

Wat kunt u als patiënt zelf doen om infecties te voorkomen?
1. Was regelmatig uw handen. Doe dit altijd vóór het eten, na toiletgebruik of na in contact te zijn geweest met iets wat niet schoon is.
2. Raak wonden, infusen en katheters niet met uw handen aan.
3. Sommige mensen hebben een verhoogd risico om de MRSA-bacterie bij zich te dragen. Dat kan het geval zijn:

 • als u werkt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens
 • als u woont op een varkens-, vleeskuiken- of vleeskalverenbedrijf
 • als u in een AZC woont of er afgelopen 2 maanden heeft gewoond
 • als u onlangs behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis. Meld dit ook (liefst telefonisch) bij uw behandelend arts, zodat hij passende maatregelen kan nemen.

Als bezoeker kunt u ook infecties veroorzaken, bijvoorbeeld als u verkouden bent. Overleg met de verpleging of het verstandig is om op bezoek te komen.

Verpleging bij een besmetteijke aandoening
In geval van een besmettelijke aandoening is het nodig om extra maatregelen te nemen. We noemen dit isolatieverpleging. Welke extra maatregelen er nodig zijn, hangt af van de situatie. Het is heel belangrijk dat u en uw bezoekers deze maatregelen respecteren en de richtlijnen opvolgen.


+ - ONTMOET DE SPECIALISTEN

De deskundigen infectiepreventie zijn:

 • Leo de Lauw
 • Brigitte Michiels
 • Justin Steindl
 • Truus Verhesen
 • Simone van Wijk
 • Carla de Zwart
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.