MIJN.LZRMijn.LZR S M

PROSTAAT MRI CENTRUM

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 0.13 (medische beeldvorming)

J (0475) 38 22 58

In het Prostaat MRI Centrum hebben we al onze expertise op het gebied van MRI-onderzoek gericht op het opsporen van afwijkingen in de prostaat bij elkaar gebracht. We maken MRI scans van de prostaat en we kunnen zelfs, indien nodig, snel en nauwkeurig een biopt van de prostaat nemen met behulp van MRI en robot. Door een nauwe samenwerking tussen de radioloog en de uroloog kunnen we in korte tijd vaststellen of er sprake is van prostaatkanker en wat een passend behandelplan is.

De meeste patiënten worden door de uroloog verwezen naar de radioloog vanwege een te hoge PSA-waarde (Prostaat Specifiek Antigeen) in het bloed. Een hoge PSA-waarde kan wijzen op prostaatkanker, maar kan ook andere oorzaken hebben. 
Met MRI van de prostaat is het mogelijk om op een ‘niet invasieve’ manier de prostaat te onderzoeken en vast te stellen of er wel of geen kanker is.  Niet invasief wil zeggen dat het niet nodig is om een zogeheten antennespoel in de endeldarm te plaatsen voor het onderzoek. Mocht op de MRI kanker te zien zijn dan kan er onderscheid worden gemaakt tussen een agressieve kanker of een traaggroeiende, niet agressieve kanker. In dat laatste geval is een behandeling niet meteen noodzakelijk, maar zal de tumor jaarlijks gecontroleerd worden (active surveillance). 

Kortom, de MRI scan laat zien:

  • of er prostaatkanker aanwezig is;
  • waar die zich bevindt;
  • hoe agressief die is;
  • in hoeverre die zich uitbreidt;
  • en of er eventuele uitzaaiingen aanwezig zijn.

Op deze manier zijn alle kenmerken van de prostaatkanker in korte termijn in kaart gebracht en kan er door uw behandelend arts een gericht behandelplan worden ingezet. 


lees meerP -

 

Voordelen
De MRI-techniek die we gebruiken stelt ons in staat prostaatkanker sneller en nauwkeuriger op te sporen. Bovendien is deze techniek voor de patiënt minder vervelend vergeleken met bijvoorbeeld een prostaatpunctie waarbij met een naald weefsel wordt weggenomen. Doordat deze techniek ons in staat stelt prostaatkanker in een vroeg stadium op te sporen, is de kans op uitzaaiingen kleiner. Bovendien is het minder vaak nodig om de prostaat te verwijderen waardoor de kans op incontinentie of impotentie afneemt. 

Onze werkwijze
Voor het maken van een scan verwijst uw behandelend arts u door naar ons regionaal expertisecentrum voor MRI Prostaat. Dit is uw uroloog of een andere medisch specialist.

  • Zodra wij deze aanvraag hebben ontvangen, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een scan.
  • De MRI-scan laat via scherpe driedimensionale beelden zien of u prostaatkanker hebt, waar de kanker zich bevindt en hoe ernstig deze is.
  • In korte tijd zijn alle kenmerken van de prostaatkanker in kaart gebracht. De radioloog koppelt de bevindingen van de MRI-scan terug aan uw behandelend arts, die samen met u een gericht behandelplan opstelt.

Het Prostaat MRI Centrum stelt de diagnose. Een eventuele behandeling of een behandelplan wordt altijd opgesteld door de behandelend arts. 

Prostaatbiopt met MRI en robot
In september 2017 zijn we gestart met prostaatbiopsies met MRI en robot. Wanneer een patiënt een biopsie moet ondergaan, gebeurt dat doorgaans bij de uroloog met een TRUS-onderzoek (Trans Rectal Ultra Sound). De uroloog brengt dan een echosonde in de endeldarm en neemt met een naald meerdere weefselpijpjes (biopten) uit de prostaat. In sommige gevallen is het lastig om een 'representatief' biopt te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer de prostaat relatief groot is of de afwijking juist heel klein. Ook komt het voor dat de tumor zich op een moeilijk bereikbare plek bevindt. Voor die patiënten biedt MRI geleide biopsie een oplossing. Dit werkt als volgt. Met behulp van een MRI scan kan de tumor heel nauwkeurig in beeld gebracht worden. Aan de hand van de verkregen coördinaten kan met een robot in het meest verdachte gebied weefsel worden weggenomen voor aanvullend onderzoek. Door gebruik te maken van de robot verloopt de hele procedure een stuk sneller en veiliger, omdat met slechts een paar prikken al voldoende representatief weefsel kan worden weggenomen. De patiënt hoeft daardoor veel korter op de MRI tafel te liggen, minder vaak geprikt te worden en de plaatsbepaling van de tumor in de prostaat is nauwkeuriger

Prostaat MRI Netwerk
Vanaf november 2016 mag het Laurentius Ziekenhuis zich officieel een regionaal Prostaat MRI Center of Excellence noemen. Ons ziekenhuis is momenteel  het vijfde ziekenhuis en regionaal Prostaat MRI Centrum dat is aangesloten bij het Landelijk Referentie Expertise Centrum voor de Prostaat in het Radboud UMC. Het is het doel om binnen dit netwerk de MRI-technieken voortdurend te verbeteren en gegarandeerd topreferente kwaliteit te leveren. Samenwerking in het netwerk maakt kostenreductie en snelle implementatie van innovaties mogelijk. Daarnaast maakt deze samenwerking het delen van kennis en de creatie van een grote wetenschappelijke database mogelijk. In de toepassing van de robottechniek loopt het Laurentius voorop. Het Laurentius Ziekenhuis is het enige niet-academische ziekenhuis in Nederland dat gebruik maakt van een robot bij de MRI geleide biopsie.


+ - ONDERZOEKEN & BEHANDELINGEN

Onderstaand treft u een overzicht aan van enkele veelvoorkomende onderzoeken en behandelingen.

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.