MIJN.LZRMijn.LZR S M

KLACHT OVER TOEPASSING WET VERPLICHTE GGZ IN DE PAAZ

Ontvangt u verplichte zorg volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en bent u het niet eens met een besluit over verplichte zorg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Een aantal instellingen in Limburg (Laurentius Ziekenhuis, De Rooyse Wissel, Mondriaan, Zuyderland ziekenhuis en MUMC+) zijn een samenwerking aangegaan als het gaat over de afhandeling van klachten. Zie voor meer informatie onderstaande klachtenregeling.

Een klacht indienen
U kunt een formele klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg, door dit klachtenformulier in te vullen en op te sturen naar:

Laurentius Ziekenhuis
Poli psychiatrie
t.a.v. Klacht Wvggz
Postbus 920,
6040 AX Roermond

Of een e-mail te sturen naar: klachten.wvggz@lzr.nl
T: (0475) 382583 

Kijk voor meer informatie op de website van Mondriaan.

Uiteraard behandelen wij uw klacht vertrouwelijk en gebruiken we uw gegevens alleen voor de behandeling van uw klacht.

Patiëntenvertrouwenspersoon
Voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht, op grond van de Wvggz, kunt u terecht bij Els Nieuwenhuis. Zij is de patiëntenvertrouwenspersoon voor de PAAZ van het Laurentius Ziekenhuis.
Contactgegevens:
0900-4448888 / helpdesk@pvp.nl.

Waar sprake is van een gecombineerde klacht in het kader van de Wvggz én een Wkkgz*-klacht, dan wordt ook deze doorverwezen naar de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Dit om te voorkomen dat een klager zich dient te richten tot twee verschillende klachtencommissies. *Wkkgz is de afkorting voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wilt u een klacht namens iemand die verplichte zorg ontvangt bij de PAAZ van het Laurentius ziekenhuis indienen? U dient dan naast het klachtenformulier ook de toestemmingverklaring ingevuld en getekend mee te sturen.  

Overige documenten en informatie

De Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg behandelt klachten. Deze klachten gaan over de nakoming van verplichting of een beslissing volgens de Wvggz in de aangesloten instellingen. Uitspraken (zonder persoonsgegevens) over behandelde klachten vindt u onderaan deze pagina op de website van Mondriaan bij Beslissingen Regionale Klachtencommissie.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.