MIJN.LZRS M

KLACHT OVER TOEPASSING WET VERPLICHTE GGZ IN DE PAAZ

Ontvangt u verplichte zorg volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) die is ingegaan op 01-01-2020 en bent u het niet eens met een besluit over verplichte zorg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Een aantal instellingen in Limburg (Laurentius Ziekenhuis, De Rooyse Wissel, Mondriaan, Zuyderland ziekenhuis en MUMC+) zijn een samenwerking aangegaan als het gaat over de afhandeling van klachten. Zie voor meer informatie onderstaande klachtenregeling.

Een klacht indienen
U kunt een formele klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg, door dit klachtenformulier in te vullen en op te sturen naar:
Laurentius Ziekenhuis t.a.v. klachtencommissie
Postbus 920
6040 AX Roermond

Of een e-mail te sturen naar: klachtencommissie@lzr.nl
T: (0475) 38 22 22  

Uiteraard behandelen wij uw klacht vertrouwelijk en gebruiken we uw gegevens alleen voor de behandeling van uw klacht.

Patiëntenvertrouwenspersoon
Voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht, op grond van de Wvggz, kunt u terecht bij Els Nieuwenhuis. Zij is de patiëntenvertrouwenspersoon voor de PAAZ van het Laurentius Ziekenhuis.
Contactgegevens:
0900-4448888 / helpdesk@pvp.nl.

Overgangsregeling
Er is sprake van een overgangsregeling. Patiënten die voor 01-01-2020 opgenomen zijn met een Rechterlijke Machtiging (en er is nog geen sprake van een zorgmachtiging, crisismaatregel of een machtiging tot voortzetting tot een crisismaatregel) kunnen op grond van het Reglement BOPZ Klachtencommissie Laurentius Ziekenhuis een klacht indienen (tot uiterlijk 31-12-2021) bij de klachtencommissie van het Laurentius Ziekenhuis. Dit klachtenreglement is opgesteld voor de behandeling van klachten op grond van art. 41 Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Klachten vanaf 1 januari 2020 in het kader van een zorgmachtiging, een crisismaatregel of een machtiging tot voorzetting tot een crisismaatregel worden op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) behandeld door de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. 

Waar sprake is van een gecombineerde klacht in het kader van de Wvggz én een Wkkgz*-klacht, dan wordt ook deze doorverwezen naar de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Dit om te voorkomen dat een klager zich dient te richten tot twee verschillende klachtencommissies. *Wkkgz is de afkorting voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Overige documenten en informatie

De Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg behandelt klachten. Hier vindt u de uitspraken (zonder persoonsgegevens). Deze klachten gaan over de nakoming van verplichting of een beslissing volgens de Wvggz in de aangesloten instellingen. 

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.