PSYCHIATRIE

De afdeling psychiatrie van het Laurentius Ziekenhuis is gesloten. Heeft u nog vragen over uw behandeling, neem dan contact op met uw huisarts.  


+ - BELANGRIJKE INFORMATIE
R Klacht over toepassing Wet verplichte ggz in de PAAZ

Ontvangt u verplichte zorg volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en bent u het niet eens met een besluit over verplichte zorg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Een aantal instellingen in Limburg (Laurentius Ziekenhuis, De Rooyse Wissel, Mondriaan, Zuyderland ziekenhuis en MUMC+) zijn een samenwerking aangegaan als het gaat over de afhandeling van klachten. Zie voor meer informatie onderstaande klachtenregeling.

lees meerP
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.