MIJN.LZR S M

KINDERREVALIDATIE

Binnen de kinderrevalidatie worden kinderen begeleid met motorische ontwikkelingsproblemen, variërend van houterige motoriek of tenen lopen tot ernstige bewegingsstoornissen met forse spasticiteit. In veel gevallen staan de motorische problemen niet op zichzelf, maar gaan ook gepaard met problemen in de zelfredzaamheid en schoolse problemen.

De kinderrevalidatiearts inventariseert de problemen en vraagt zonodig verdere behandeling of diagnostiek aan. Behandeling kan plaats vinden in de eerste lijn (vanuit de thuissituatie) bij bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut.

De revalidatiebehandeling vindt in het ziekenhuis plaats bij het kinderrevalidatieteam, dat, naast de revalidatiearts, is samengesteld uit kinderpsycholoog, maatschappelijk werkende, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. De leerkracht of ambulante begeleider van het kind wordt zonodig ook ingeschakeld. Er is ook samenwerking met een orthopedische schoenmaker en instrumentmaker voor het aanmeten van speciale spalken of schoenaanpassingen. Indien noodzakelijk, kan een kind doorverwezen worden naar Adelante kinderrevalidatie (voorheen het kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord in Valkenburg), naar Venlo of Eindhoven, afhankelijk van de woonplaats van kind en ouders.

Op dit moment is onze kinderrevalidatiearts drs. J.E.N. Bekkers, tevens kinderrevalidatiearts bij Adelante te Valkenburg.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.