MIJN.LZRMijn.LZR S M

REVALIDATIEGENEESKUNDE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 0.02

J (0475) 38 28 45

Revalidatiegeneeskunde is gevestigd in het Revalidatiecentrum Vita Nova op het Laurentius terrein.

Revalidatiegeneeskunde richt zich op herstel of verbetering van functioneren van patiënten en op het leren omgaan met beperkingen als gevolg van een ziekte, aangeboren afwijking of ongeval. Patiënten met neurologische aandoeningen (beroerte of hersenletsel), pijnsyndromen, chronische pijn, reuma, amputaties en fracturen zijn er ook onder behandeling. 


lees meerP -

De revalidatiearts onderzoekt de patiënt en adviseert over de behandeling. De behandeling is gericht op maximaal herstel en op het zo goed mogelijk leren omgaan met beperkingen. De behandeling en begeleiding door de revalidatiearts kan verschillen: van een eenvoudig advies voor verandering in leefgewoonten of medicijnen voorschrijven tot langdurige en intensieve behandeling. De revalidatiearts stelt een behandelplan op en coördineert de behandeling door het revalidatieteam. 

Een beperking kan alleen lichamelijk zijn, maar ook psychische en sociaal-maatschappelijke gevolgen hebben. Het behandelteam bestaat uit medewerkers van verschillende medische en paramedische disciplines: bijvoorbeeld een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, medisch maatschappelijk werker, psycholoog, orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentenmaker.
De revalidatiearts is eindverantwoordelijke voor de behandeling van een patiënt. Hij bepaalt per patiënt welke specialisten ingeschakeld worden.

Revalidatiegeneeskunde in Laurentius
In het Laurentius Ziekenhuis werken twee revalidatieartsen voor volwassenen en één kinderrevalidatiearts. Patiënten kunnen bij de polikliniek terecht voor een poliklinische revalidatiebehandeling. Daarvoor hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of andere specialist. Ook voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, kan de behandelend arts bepalen dat inzet van de revalidatiearts gewenst is.

In sommige gevallen is volledig herstel helaas niet mogelijk. Een belangrijk doel van revalidatie is dan dat u in het dagelijks leven zo min mogelijk hinder ondervindt van uw beperking(en). De behandeling wordt daarop afgestemd zodat u leert omgaan met de soms ingrijpende gevolgen van een ziekte, (aangeboren) afwijking of ongeval en zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

De revalidatieartsen vinden het belangrijk in een netwerk van ziekenhuizen samen te werken en inhoudelijke kennis met elkaar uit te wisselen. Om dit te realiseren is het kennisnetwerk van start gegaan. Ook werken de artsen nauw samen met de revalidatie-afdelingen van andere ziekenhuizen in Limburg en met het revalidatiecentrum van Adelante in Hoensbroek. Binnen deze instellingen worden verschillende programma’s aangeboden. Indien nodig kunt u voor behandeling worden doorverwezen naar een van deze centra.


+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

(RICHARD) HOEN
Physician assistant

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

De physician assistant is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist.

BIG-REGISTRATIENUMMER
49.038.715.481
+ - AANDACHTSGEBIEDEN
R Revalidatie bij chronische pijn

Patiënten met chronische pijn maken toenemend deel uit van de polikliniek. Daartoe zijn er gedragsgeoriënteerde revalidatieprogramma's ontwikkeld. Het accent ligt hierbij niet op vermindering van pijn, maar op verbetering van het algehele functioneren en het leren omgaan met het hebben van chronische pijn.

lees meerP
R Neurorevalidatie

In de revalidatie speelt de (neuro)psychologie een steeds belangrijkere rol. Dit is de relatie tussen gedrag en hersenen. Binnen de neurorevalidatie (revalidatie na niet aangeboren hersenletsel) krijgt niet alleen de motorische revalidatie maar ook de cognitieve en gedragsrevalidatie aandacht.

lees meerP
R Kinderrevalidatie

Binnen de kinderrevalidatie worden kinderen begeleid met motorische ontwikkelingsproblemen, variërend van houterige motoriek of tenen lopen tot ernstige bewegingsstoornissen met forse spasticiteit. In veel gevallen staan de motorische problemen niet op zichzelf, maar gaan ook gepaard met problemen in de zelfredzaamheid en schoolse problemen.

lees meerP
-

MEER WETEN?

aNuttige links
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.