MIJN.LZRMijn.LZR S M

NEUROREVALIDATIE

In de revalidatie speelt de (neuro)psychologie een steeds belangrijkere rol. Dit is de relatie tussen gedrag en hersenen. Binnen de neurorevalidatie (revalidatie na niet aangeboren hersenletsel) krijgt niet alleen de motorische revalidatie maar ook de cognitieve en gedragsrevalidatie aandacht.

Hierbij is het belangrijk dat de patiënt en de revalidatie vanuit verschillende disciplines benaderd wordt. Patiënten die klinische revalidatie nodig hebben, worden doorverwezen naar het revalidatiecentrum in Hoensbroek (Adelante). Ouderen of alleenstaanden gaan vaak naar verpleeghuizen als Camillus en Hornerheide om te revalideren. Zo krijgt iedereen de juiste zorg en de kans op een optimaal herstel.

De revalidatieartsen vinden het belangrijk in een netwerk van ziekenhuizen samen te werken en inhoudelijke kennis met elkaar uit te wisselen. Om dit te realiseren is het kennisnetwerk van start gegaan. Er wordt intensief samen gewerkt met het revalidatiecentrum Hoensbroek.

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.