SPORTMEDISCH ONDERZOEK

Steeds meer mensen willen sporten en willen weten welke sport het meest geschikt is. Een goed onderzoek en advies is dan belangrijk. Daarom voeren de sportartsen verschillende onderzoeken uit. Deze zijn afgestemd op sportintensiteit en uw leeftijd. De onderzoeken kunnen bestaan uit een hartfilmpje, een longfunctietest, uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat en een inspanningstest.

Inspanningstesten zijn geavanceerde testen om uw gezondheidsrisico’s te beoordelen. Na een gesprek en de testen ontvangt u een advies over het verbeteren van uw huidige conditie. Indien nodig kunnen we een beroep doen op de specifieke deskundigheid van diëtisten en sportpsychologen. Goede voeding en mentale gesteldheid beïnvloeden immers in hoge mate uw prestaties.

Een aantal takken van sport en de VEVA-opleiding stellen een sportmedisch onderzoek verplicht. Voor deze ‘verplichte keuringen’ kunt u in het ziekenhuis terecht. De inhoud van de keuring is afhankelijk van de specifieke eisen die de betreffende sportbond of de opleiding stelt.

Bij de sportartsen in het ziekenhuis bent u welkom voor de volgende onderzoeken:

 • Consult in verband met een specifieke vraag over bijvoorbeeld blessures, trainingen en voeding.

 • Verplichte sportkeuring
  voor KNAF (autosport), zweefvliegen, KNMV (motorsport), parachutespringen, duiken, ALO en CIOS.
  Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, algemeen intern onderzoek en algemeen orthopedisch onderzoek.
  Bij een duikkeuring wordt ook de longfunctie getest.
  Autosporters ouder dan 40 jaar dienen bovendien een verplichte inspanningstest te ondergaan.

 • Basis sportmedisch onderzoek
  Het basisonderzoek is gericht op sporters die beperkt sporten en weinig tot geen blessureproblemen hebben. Het onderzoek is ook geschikt voor jeugdige sporters.
  Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, kleurentest, algemeen intern onderzoek, algemeen orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten.

 • Basisplus sportmedisch onderzoek
  Het basisplus sportmedisch onderzoek is bedoeld voor:
  - mensen die meer willen gaan sporten en individueel voorgelicht willen worden op basis van een gedegen onderzoek en een aantal metingen;
  - sporters met meerdere of steeds terugkerende problemen;
  - sporters die zelf deze keuring willen.
  Inhoud: basis sportmedisch onderzoek en aanvullend longfunctie, elektrocardiogram en bloedonderzoek met bepaling cholesterol, bloedbeeld en suiker.

 • Groot sportmedisch onderzoek
  Voor mensen die zeer intensief sporten, en/of ouder zijn dan 40 jaar. Dit onderzoek is met name raadzaam voor mensen die na jaren weer met sporten willen beginnen. Beoordeling van de belastbaarheid en risico-inventarisatie van het hart zijn de toegevoegde waarden.
  Inhoud: basisplus sportmedisch onderzoek en aanvullend maximale inspannings(fiets)test met ECG-controle.

 • Uitgebreid sportmedisch onderzoek (USMO)
  Dit onderzoek is inhoudelijk gelijk aan het groot sportmedisch onderzoek. Tijdens de inspanningstest vindt bij het USMO aanvullend een ademgasanalyse plaats met een gezichtsmasker. Tijdens de ademgasanalyse worden de ademgassen (O2 en CO2) en het teugvolume gemeten. Met deze gegevens wordt de maximale zuurstofopnamecapaciteit en het omslagpunt (het punt waarop u gaat verzuren) bepaald. Hiermee kan de sportarts uw belastbaarheid bepalen en trainingszones maken, gebaseerd op zowel hartfrequentie als vermogen. Het USMO wordt aangeboden in samenwerking met SportAdviesBureau In2Motion.

 • Uitgebreid SportMedisch Onderzoek PLUS (USMO+)
  De ‘plus’ staat voor een uitgebreidere inspanningstest. Het protocol bestaat na een goede warming up uit stappen van 3 minuten, waarbij de belasting telkens wordt opgeschroefd, afhankelijk van leeftijd, geslacht en trainingstoestand. Het voordeel is dat er aan het einde van elke stap een zogenaamde steady state is: de gemeten waarden blijven gelijk.

  Deze variant houdt het volgende in:
  Lactaatmetingen: aan het einde van elke stap wordt het lactaat (melkzuur) bepaald door middel van een prikje in de oorlel. Met de lactaatmetingen kan een uitspraak gedaan worden over het omslagpunt (anaerobe drempel), snelheid en mate van verzuring, en het herstel.
  Fatmax: dit is de intensiteit (hartslag of vermogen) waarbij de vetverbranding het hoogst is. Dit is van belang voor mensen die willen afvallen en daarbij zoveel mogelijk vet willen verbranden, maar ook voor de fanatieke sporter die zijn vetverbranding naar een hoger niveau wil brengen. Hierdoor kunnen de beperkte voorraden aan koolhydraten (glycogeen) in het lichaam worden gespaard voor een later tijdstip tijdens de inspanning.

  Door het 3-minutenprotocol kan het omslagpunt (het punt waar u gaat verzuren) beter worden bepaald. Hierdoor kunnen op maat gemaakte trainingsrichtlijnen en trainingszones (hartslag en vermogen) worden verkregen.

  USMO+ is bedoeld voor de recreatieve en fanatieke sporter die het maximale uit de inspanningstest én dus uit zichzelf wil halen. Deze plus-variant wordt ook aangeboden in samenwerking met SportAdviesBureau In2Motion.

 • Losse inspanningstesten
  De losse testen worden apart van een sportmedisch onderzoek uitgevoerd door SportAdviesBureau In2Motion in samenwerking met de sportarts. De testen kunnen worden uitgevoerd met lactaatmetingen, en met of zonder gezichtsmasker, afhankelijk van de doelen en wensen van de sporter. Voor meer info, vergoedingen en een afspraak maken voor een losse inspanningstest, neemt u contact op met In2Motion. De contactgegevens leest u op de website van In2Motion.
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.