MIJN.LZRMijn.LZR S M

HEMATOLOGIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 1.11

J (0475) 38 31 87

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. Dat kunnen goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren zijn, maar bijvoorbeeld ook stollingsafwijkingen en bloedtransfusieproblemen.

 


lees meerP -

Naast de zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek is bloedonderzoek een belangrijk onderdeel van het onderzoek dat gedaan wordt bij patiënten die verdacht worden van een bloedziekte. Wanneer het bloedonderzoek daar aanleiding toe geeft, zal vervolgens specifieker onderzoek verricht worden, zoals een beenmergonderzoek, stollingsonderzoek of een scan.
 
De meest voorkomende kwaadaardige ziekten zijn: acute en chronische leukemie, lymfklierkanker (non-Hodgkin lymfomen en de ziekte van Hodgkin) en de ziekte van Kahler (multipel myeloom).
 
Behandeling van een hematologische aandoening kan bestaan uit medicatie, transfusie van bloedproducten, chemotherapie, doelgerichte therapie en soms een stamceltransplantatie.
 
Naast de medische zorg is ook de verpleegkundige zorg een essentieel onderdeel van de begeleiding van een patiënt met een hematologische aandoening.

Hematologische zorg Zuid-Oost Nederland: dichtbij huis waar het kan, verder weg als het moet
In de regio Zuid-Oost Nederland, werken de ziekenhuizen intensief samen om zo de best mogelijke zorg te kunnen leveren aan patiënten met een hematologische aandoening.

Deze samenwerking houdt het volgende in:

  • We maken gebruik van gezamenlijke richtlijnen, in lijn met de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat u dezelfde zorg krijgt in iedere instelling binnen de regio.
  • Uw behandelplan wordt door artsen van verschillende ziekenhuizen opgesteld (in een regionaal overleg) zonder dat u zelf naar een ander ziekenhuis hoeft te gaan.
  • Als het mogelijk is ondergaat u een behandeling zo dicht mogelijk bij huis. Bij bepaalde complexe behandelingen of een behandeling in studieverband, kan het zo zijn dat u verwezen wordt naar een ander ziekenhuis in de regio. 
  • Om de zorg te verbeteren proberen we waar mogelijk patiënten in studieverband te behandelen. Indien u hieraan wenst deel te nemen kan verwijzing naar een ander ziekenhuis in de regio hiervoor nodig zijn.
  • Om in één van de aangesloten ziekenhuizen behandeld te worden, is het voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg belangrijk dat we uw gegevens uit kunnen wisselen met andere zorgverleners in de regio. Als u hier bezwaar tegen heeft, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Hij of zij kan u hier meer uitleg over geven.

Hematologische zorg Zuid-Oost is een samenwerking tussen het:


+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

(EVELIEN) BRIELS
Consulterend oncologieverpleegkundige

BIG-REGISTRATIENUMMER
69.036.533.130

(CHANTAL) CLAESSEN
Verpleegkundig specialist palliatieve zorg

BIG-REGISTRATIENUMMER
99.000.154.730

(MAUD) HEKKENS
Verpleegkundig specialist hematologie/oncologie in opleiding

BIG-REGISTRATIENUMMER
49.917.237.930
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.