MIJN.LZRMijn.LZR S M

NIERCHECKPOLI

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 1.11

J (0475) 38 31 87

In het Laurentius ziekenhuis is de Niercheckpoli opgezet om nierschade vroegtijdig op te sporen. Uit onderzoek van de Nierstichting is gebleken dat er bij een grote groep mensen sprake is van verborgen nierschade. Bij deze schade is het belangrijk om de oorzaak zo snel mogelijk vast te stellen. Bij vroegtijdig herkennen en zorgvuldig behandelen, is het mogelijk om de eerste verschijnselen van chronische nierschade en eventuele complicaties uit te stellen of zelfs te voorkomen.


lees meerP -

Hoe werkt de Niercheckpoli?
Uw eerste bezoek is bij de verpleegkundig specialist. Zij brengt uw klachten in kaart en verricht een lichamelijk onderzoek. Afhankelijk van deze resultaten bespreekt zij met u welke aanvullende onderzoeken nodig zijn. Na één tot twee weken, als de onderzoeken zijn afgerond, komt u bij de nefroloog voor de onderzoeksuitslagen. De nefroloog neemt de uitslagen met u door en beoordeelt of behandeling nodig is.

De behandeling kan bestaan uit medicatie, maar dieet- of leefstijladviezen kunnen ook nodig zijn. De verpleegkundig specialist licht hierna de behandeling verder toe.

Vervolgtraject
Het vervolgtraject is afhankelijk van uw nierfunctie. Bij lichte nierschade zal de nefroloog u terugverwijzen naar uw huisarts met eventueel een ingestelde behandeling en/of adviezen. De huisarts houdt uw nierfunctie verder onder controle. Bij ernstigere nierschade blijft u onder behandeling van de nefroloog.

Het doel van de controles op het spreekuur is:

  • vertragen van verslechtering van de nierfunctie
  • voorkomen van extra nierschade
  • behandelen van gevolgen van nierfunctiestoornissen
  • behandelen van risicofactoren, zoals bijvoorbeeld het risico op hart- en vaataandoeningen
  • behandelen van symptomen, zoals jeuk, slechte eetlust, conditievermindering en vermoeidheid
  • verwijzen naar andere zorgverleners, zoals diëtiste of medisch maatschappelijk werker

Bij wie?
De meeste mensen komen afwisselend op het spreekuur van de nefroloog en de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist heeft voldoende tijd voor begeleiding en voorlichting van de patiënt.

Als de nierfunctie zodanig verslechtert dat nierfunctievervangende therapie noodzakelijk wordt, coördineert de verpleegkundig specialist het traject tot aan de dialyse en/of niertransplantatie.


+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

K. (KITTY) BEX
Verpleegkundig Specialist Nefrologie

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Nefrologie/nierziekten

BIG-REGISTRATIENUMMER
49.047.590.430

F. (FATMA) UNAL
verpleegkundig specialist nefrologie

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Nefrologie
Nierziekten

BIG-REGISTRATIENUMMER
9.047.241.830
-

MEER WETEN?

aNuttige links
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.