MIJN.LZRS M

NIERFALENPOLI

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 0.30

J (0475) 38 21 44

De predialyse fase is de periode waarin de nieren nog net voldoende werken, maar dialyse onvermijdelijk wordt. Het doel van de predialyse fase is enerzijds het voorkomen van verdere achteruitgang van de nierfunctie en anderzijds om de toekomstige dialysepatiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op nierfunctievervangende therapie. Dit kan dialyse en/of niertransplantatie zijn.


lees meerP -

De voorbereiding gaat stapsgewijs en bestaat onder andere uit:

  • voorlichting over vormen van nierfunctievervangende therapie: hemodialyse, peritoneale dialyse en niertransplantatie
  • opstarten van vooronderzoeken en voorbereidingen voor dialyse en/of niertransplantatie
  • een intakegesprek met de sociaalverpleegkundige of maatschappelijk werker
  • een vaccinatie tegen hepatitis B.
  • voedings- en dieetbehandeling bij de diëtist

In sommige gevallen kiest de patiënt en/of de arts ervoor om niet te starten met nierfunctievervangende therapie. In deze gevallen is de behandeling erop gericht om de resterende nierfunctie zo lang mogelijk te behouden en daarnaast de bijkomende klachten en symptomen te beperken.

Het team
De predialyseverpleegkundige draagt er zorg voor dat de predialyse patiënt de voorlichting krijgt die nodig is om (samen met de nefroloog) een keuze voor nierfunctievervangende therapie te maken. De verpleegkundig specialist is verantwoordelijk voor de coördinatie van het predialyse-traject. Natuurlijk doet ze dat niet alleen, maar in samenwerking met de nefroloog.
Omdat het een ingrijpend traject kan zijn, is er ook aandacht voor problemen op psychisch of sociaal gebied. Alle predialysepatiënten krijgen daarom een intakegesprek met de sociaal verpleegkundige of de maatschappelijk werker. Beiden hebben ervaring als dialyseverpleegkundige; ze weten dus ook goed waarmee u te maken krijgt. 
Naast voorlichtingsgesprekken zorgt de predialyseverpleegkundige ook voor schriftelijke informatiemateriaal, een rondleiding op de dialyseafdeling en indien gewenst wordt er lotgenotencontact geregeld.


+ - ONTMOET DE SPECIALISTEN

R drs. S. (Siska) Boorsma
R drs. J.J. (Jeroen) Huitema

De predialyseverpleegkundigen Annie van Lierop, Liesbeth Janssen en Yvonne Vonck verzorgen een stukje voorlichting.

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.