MIJN.LZRMijn.LZR S M

DIALYSE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur
zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur

ROUTENUMMER 0.30

J (0475) 38 21 44

Voor een afspraak bij locatie Weerterbergen kunt u op maandag, woensdag en vrijdag bellen op (0475) 383 450.

Op de dialyseafdeling controleren we de nierfunctie van patiënten, begeleiden we mensen met chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase en voeren dialyse uit. Gezonde nieren zuiveren het bloed van afvalstoffen en overtollig vocht en verwijderen dit via de urine. Als, door welke oorzaak dan ook, de nieren minder dan 10 procent functioneren, wordt het bloed onvoldoende gezuiverd. Het lichaam wordt vergiftigd en dit kan levensbedreigende gevolgen hebben. Het starten van dialysebehandelingen is dan noodzakelijk.


lees meerP -

Tijdens dialyse worden afvalstoffen en overtollig vocht uit het lichaam verwijderd. De dialysebehandelingen vinden een aantal keer per week plaats om de functie van de nieren zo goed mogelijk over te nemen. Een dieet en gebruik van geneesmiddelen is veelal noodzakelijk.

Behandelmogelijkheden
Er zijn twee manieren om te dialyseren: 

  • Bij peritoneaal dialyse filtert het buikvlies afvalstoffen uit het bloed; u krijgt daarvoor een katheter in uw buik. Deze vorm van dialyse kunt u, na een uitgebreide training, thuis doen volgens een bepaald schema. 
  • Bij hemodialyse filtert een kunstnier in een machine het bloed; die machine sluit u aan op een bloedvat. Hiervoor wordt een shunt onderhuids aangebracht. Deze vormt de verbinding tussen een ader en een slagader in de arm. Voor hemodialyse bent u drie keer per week ongeveer vier uur op de dialyseafdeling.

Twee locaties
Het ziekenhuis heeft twee locaties voor dialysepatiënten:

  • de dialyseafdeling in het ziekenhuis in Roermond
  • het vakantiedialysecentrum Weerterbergen in Weert. Deze locatie is vooral handig voor chronische patiënten die richting Weert en omgeving wonen. Ook zijn hier patiënten welkom die bijvoorbeeld in het zuiden op vakantie zijn.

Op de afdeling in Roermond staan ruim voldoende dialysestations en is een aparte kamer voor acute gevallen. Ook is er een dialysefiets aanwezig, zodat er bewogen kan worden tijdens de dialyse.
Er zijn tablets, een TV en boekjes voor u beschikbaar. En natuurlijk hebt u altijd de gelegenheid om een praatje te maken met een collega-patiënt of een van de medewerkers. 

Team
In Roermond en in Weert werken afwisselend dezelfde mensen en op beide plekken kunt u terecht als reguliere en als vakantiepatiënt. Het team bestaat uit nefrologen, verpleegkundig specialisten, dialyseverpleegkundigen, dialyse-assistenten, medisch maatschappelijk werkers, diëtisten en medisch psycholoog om de patiënten tijdens de dialyse zo goed mogelijk te begeleiden.

Goede zorg, goede beoordeling
De dialyse-afdeling is HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) geaccrediteerd en heeft het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit doen we door protocollering van zorg, patiënttevredenheidonderzoeken, scholing van medewerkers en intercollegiale toetsing. + - BELANGRIJKE INFORMATIE
R Bewegen voor dialysepatiënten met app

Voor ieder mens is bewegen belangrijk, maar zeker ook voor dialysepatiënten. Om onze dialysepatiënten hierbij te ondersteunen is de afgelopen periode als pilot een bewegingsapp ingezet waarmee patiënten zelf thuis aan de slag kunnen. In de bewegingsapp iCaptur is een apart onderdeel opgenomen voor het oefenprogramma voor dialysepatiënten, dat mede door de dialyseafdeling van het Laurentius Ziekenhuis is vormgegeven.

lees meerP
+ - ONTMOET DE SPECIALISTEN

R drs. S. (Siska) Boorsma
R drs. J.J. (Jeroen) Huitema
R drs. B (Benedict) Sars
R drs. A.L.M. (Aukje) van de Ven

De medisch maatschappelijk werkers van de dialyseafdeling zijn Lianne van Diepen en Ingrid Beckers.

+ - ONDERZOEKEN & BEHANDELINGEN

Onderstaand treft u een overzicht aan van enkele veelvoorkomende onderzoeken en behandelingen.

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.