MIJN.LZRS M

NEFROLOGIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 1.11

J (0475) 38 27 73

Nefrologie is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezighoudt met nieraandoeningen. Nefro betekent namelijk met betrekking tot de nieren. De functie van nieren in het lichaam is erg belangrijk. Als de nieren en/of de nierfunctie achteruit gaan, kan dat grote gevolgen hebben. De nefroloog richt zich met name op de functie en werking van de nieren, en behandelt deze als dat nodig is.


lees meerP -

De nieren zorgen in het lichaam voor:

 • het afvoeren van overtollig vocht uit het bloed naar de blaas
 • het verwijderen van afvalstoffen uit het bloed en afvoeren via de blaas
 • het regelen van het zoutgehalte van het lichaam
 • het regelen van de zuurgraad van het lichaam
 • het aanmaken van hormonen

Als de nieren niet meer voldoende werken, is er sprake van nierschade. Nierfalen kan acuut of chronisch zijn. Chronische nierschade is onomkeerbaar en heeft meestal grote gevolgen. In Nederland zijn de belangrijkste oorzaken voor nierinsufficiëntie diabetes en een hoge bloeddruk.

Symptomen van chronische nierschade
In de meeste gevallen beginnen mensen zich ziek te voelen wanneer hun nierfunctie tot ongeveer 15% gedaald is. De symptomen van chronische nierschade zijn over het algemeen het gevolg van de langzame ophoping van afvalstoffen in het bloed en de geleidelijke afname van de regulerende functies van de nieren. 

Aangezien de symptomen van chronische nierschade vaak langzaam over een langere periode verschijnen, worden ze gemakkelijk over het hoofd gezien of beschouwd als normale reacties op de spanning en de belasting van het gewone dagelijkse leven.

Symptomen die veel voorkomen

 • Ophoping van afvalstoffen in de lichaamsweefsels. Dit kan verschijnselen veroorzaken als: hoofdpijn, rusteloze benen of kramp in de benen, hartkloppingen, slechte concentratie, verwardheid, vergeetachtigheid, jeuk en droge huid, geen zin in seks, geen eetlust of misselijkheid, een metaalachtige of andere vreemde smaak in uw mond.
 • Ophoping van vocht in de lichaamsweefsels. Dit kan verschijnselen veroorzaken als: hoge bloeddruk, zwelling rond de ogen, enkels en voeten en in ernstige gevallen (bij vocht in de longen) en daardoor ademhalingsproblemen.

 • Tekort aan hormonen die zorgen voor de aanmaak van rode bloedcellen. Hierdoor kunnen klachten ontstaan als: vermoeidheid, bleke huid, hartkloppingen, kouwelijkheid, soms kortademigheid bij inspanning.
 • Een tekort aan vitamine D en calcium, waardoor op de lange termijn botproblemen kunnen ontstaan. Andere gevolgen van een tekort aan calcium zijn een vertraagde bloedstolling en - bij een ernstig tekort - spierkrampen.

Onderzoek
Voor het vaststellen van nierschade en de oorzaak hiervan te achterhalen is er aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld door bloed- en urineonderzoek, het maken van een CT scan of renogram, een echografie van de nieren en de urinewegen of het nemen van een nierbiopsie.

Behandeling
Er bestaat helaas geen behandeling die chronische nierschade kan genezen. Door in een vroeg stadium al te starten met de behandeling van symptomen, zoals bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk en/of eiwituitscheiding in de urine, is de nierfunctieachteruitgang wel af te remmen of soms zelfs stop te zetten.
Daarbij is de behandeling ook gericht op symptomen en andere bijkomende problemen van chronische nierschade, zoals het risico op hart- en vaatziekten.

Gespecialiseerd en betrokken team
Om u zo persoonlijk en goed mogelijk te behandelen werken we in een team met internist-nefrologen, verpleegkundig specialisten, predialyse verpleegkundigen, diëtistes, sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker en secretariaatmedewerkers. Zo prettig mogelijk leven met een verminderde nierfunctie en waar mogelijk het voorkomen of beperken van nierproblemen is voor ons het uitgangspunt.

In ons ziekenhuis bieden we u deze zorg rond de nieren

 • het voorkomen of uitstellen van verslechtering van de werking van de nieren
 • als het chronisch is, het hiermee omgaan en verdere schade beperken
 • het behandelen van de symptomen, bijkomende problemen of gevolgen
 • het behandelen van risicofactoren
 • bij ernstige nierschade: nierfunctievervangende therapie, dus dialyse

Verwijzing
Patiënten met een gestoorde nierfunctie worden na verwijzing door de huisarts of andere specialist uitgenodigd naar het spreekuur nefrologie te komen. Tijdens dit spreekuur vindt controle en - indien nodig - aanvullend onderzoek plaats. Gezondheidsklachten worden besproken en er wordt gekeken naar het algemeen welbevinden van de patiënt.

De meeste patiënten komen afwisselend naar het spreekuur van de nefroloog en de verpleegkundige specialist. De verpleegkundig specialist heeft meer tijd voor begeleiding en voorlichting van de patiënt. Indien de nierfunctie zodanig verslechtert dat nierfunctie vervangende therapie noodzakelijk wordt, coördineert de verpleegkundig specialist het traject tot aan de dialyse en/of niertransplantatie. 
 
Patiënten die door de huisarts (of een anders specialist) in een vroeg stadium van nierfunctiestoornissen naar de nefroloog worden doorverwezen, komen op de niercheckpoli. Patiënten met vergevorderde nierschade komen in aanmerking voor de predialyse poli.


+ - ONTMOET DE SPECIALISTEN

R drs. S. (Siska) Boorsma
R drs. J.J. (Jeroen) Huitema

De verpleegkundig specialisten nefrologie zijn Fatma Ünal en Natasja Bonaparte.

+ - ONDERZOEKEN & BEHANDELINGEN

Onderstaand treft u een overzicht aan van enkele veelvoorkomende onderzoeken en behandelingen.

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.