MIJN.LZRMijn.LZR S M

APOTHEEK

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

ROUTENUMMER 0.50

J (0475) 38 30 30

Voor spoedrecepten van de huisartsenpost en Spoedeisende Hulp of voor medicatie waarvoor geen uitstel mogelijk is, zijn we buiten deze tijden bereikbaar via het dienstloket (Spoedapotheek).

Bezoekadres Oranjelaan
E-mail alk@lzr.nl

Stel direct uw vraag!

Apotheek Laurentius Kwartier is de poliklinische apotheek van Laurentius Ziekenhuis. Behalve voor medicijnen en hulpmiddelen op recept kunt u bij deze apotheek ook terecht voor onder andere hoest- en verkoudheidsmiddelen, pijnstillers, voedingssupplementen, verbandmiddelen en huidverzorgingsmiddelen. De apotheek levert u deze middelen samen met een deskundig advies door een apothekersassistent of apotheker.

Spoedapotheek
Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen zijn wij de dienstapotheek ofwel spoedapotheek voor Roermond en omstreken. U kunt dan bij ons terecht voor spoedeisende apotheekhulp. We informeren uw 'eigen apotheek' over de afgeleverde medicatie, om zo uw medicatiehistorie compleet en actueel te houden.
Let op: Spoedeisende hulp buiten kantooruren is duurder! Voor niet-dringende zaken die tot een volgende werkdag kunnen wachten, raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan zodra deze weer geopend is. Tip: op zaterdagen zijn meerdere openbare apotheken enkele uren geopend. 


lees meerP -

Voor wie is Apotheek Laurentius Kwartier?
Bij Apotheek Laurentius Kwartier is iedereen van harte welkom. U hoeft geen patiënt te zijn in het ziekenhuis. Voor patiënten zijn we natuurlijk makkelijk en snel bereikbaar. Patiënten kunnen aansluitend aan hun ziekenhuisbezoek de medicatie en hulpmiddelen afhalen die door de specialist zijn voorgeschreven. 

Assortiment geneesmiddelen
Het assortiment van de apotheek is zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, verpleegkundigen en afdelingen. Naast geneesmiddelen op recept verkoopt Apotheek Laurentius Kwartier zelfzorgmiddelen. De apotheek streeft ernaar om alle geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen uit voorraad te leveren.

Eerste keer een nieuw medicijn?
Wanneer u een medicijn voor de eerste keer meekrijgt van de apotheek dan krijgt u aan de balie een begeleidingsgesprek. De apotheek is wettelijk verplicht dit begeleidingsgesprek te voeren. In het gesprek gaat de apothekersassistent of apotheker onder meer na of het medicijn bij u past, of de dosering klopt, of er geen wisselwerkingen optreden met andere medicijnen.

Betaling
Medicijnen die niet (helemaal) vergoed worden door de zorgverzekeraar, moeten per pin worden afgerekend. Apotheek Laurentius Kwartier hanteert daarbij de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden van de beroepsorganisatie. 

Bijwerkingen geneesmiddelen
Wanneer u een medicijn gebruikt, kunnen er bijwerkingen optreden. Bijwerkingen zijn ongewenste of onbedoelde effecten van het medicijn. In de bijsluiter van het medicijn worden de mogelijke bijwerkingen genoemd. Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb bewaakt de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland. Op de website van Lareb kunt u als gebruiker van een geneesmiddel een bijwerking melden:

Los van de bijwerkingen kunt u ook andere ervaringen met een bepaald medicijn online delen bij het Meldpunt Medicijnen:

Elektronisch medische gegevens delen 
Een actueel medicatieoverzicht is belangrijk in verband met doseringscontrole en de controle op combinaties met medicijnen, die u al gebruikt. Daarom is het belangrijk om dit overzicht altijd mee te nemen naar uw apotheek of arts. Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt). Apotheek Laurentius Kwartier neemt deel aan het LSP en zorgt daarmee voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. 

Toestemming voor uitwisseling gegevens

Uitwisseling van gegevens kan alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Voor meer informatie over dit onderwerp of om online uw toestemming te regelen:

Keuze van uw apotheek
U bent vrij om te kiezen bij welke apotheek u uw medicijnen, zelfzorgmiddelen en adviezen haalt. Wilt u liever de medicijnen bij uw eigen apotheek halen, dan zorgen wij voor het doorfaxen van uw recept. Het is ook mogelijk om Apotheek Laurentius Kwartier als uw vaste apotheek te kiezen. Geef dit aan bij één van de apotheekmedewerkers of schrijf u online in via onderstaande link. Betalingen en vergoedingen van medicijnen via de zorgverzekeraar verlopen hier op dezelfde manier als u gewend bent.

Onze service
Waar mogelijk proberen we u extra service aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan:
- Medicatie op rol. Als u meerdere geneesmiddelen gebruikt, krijgt u per innamemoment uw medicijnen in een zakje (Baxterzakje). Deze zakjes zitten aan elkaar op een rol.  
- Begeleiding bij ontslag. Samen met u gaan we na wat er na uw ziekenhuisopname is veranderd in uw medicatie. Wij informeren ook uw eigen apotheek over de wijzigingen.
- Medicatiecontrole. Met uw toestemmingen controleren wij of uw nieuwe medicatie en dosering past bij uw bestaande medicatie en uw situatie.
-Bereikbaarheid. Buiten kantoortijden fungeren wij als dienstapotheek voor spoedeisende apotheekzorg.

Kwaliteitskeurmerk

Apotheek Laurentius Kwartier is voor haar kwaliteitssysteem gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015. De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het voornaamste is het aantoonbaar maken dat de kwaliteitssystemen in orde zijn.


+ - PATIËNTENFOLDERS

R Biosimilars V
R Medicijnen voor dialysepatienten (via Apotheek Laurentius Kwartier)V
R Pelgraz (Pegfilgrastim)V
R Pelgraz (Pegfilgrastim)V

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.