MIJN.LZRMijn.LZR S M

KINDERDIABETESZORG - ZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET DIABETES MELLITUS

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur

ROUTENUMMER 1.41

J (0475) 38 30 11

Bij spoed in de avond, nacht en weekend belt u het Laurentius Ziekenhuis, tel: (0475) 38 22 22 en vraagt naar de dienstdoende kinderdiabetesarts.

Er verandert veel als uw kind diabetes mellitus heeft. Om u en uw kind hierbij te begeleiden, is er binnen ons ziekenhuis een kinderdiabetes-behandelteam. Het team behandelt en begeleidt kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar met diabetes mellitus. Het doel van het kinderdiabetesteam is dat uw kind met diabetes mellitus opgroeit tot een zelfstandige volwassene met voldoende verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen gezondheid. Hiervoor is het nodig dat de glucosewaarden binnen acceptabele grenzen blijven terwijl het normale dagelijkse leven zo min mogelijk wordt verstoord.    


lees meerP -

Het kinderdiabetesteam bestaat uit kinderdiabetesartsen, kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtisten, kinder en jeugdpsychologen en maatschappelijk werker. De medisch eindverantwoordelijkheid ligt bij de kinderdiabetesarts. 

De zorg aan kinderen met diabetes mellitus wordt in ons ziekenhuis laagdrempelig aangeboden. Wekelijks houdt het team speciale spreekuren voor kinderen/jongeren met diabetes mellitus. Het kinderdiabetes behandelteam komt regelmatig samen en doordat er direct contact mogelijk is tussen de teamleden kunnen zorgvragen waar u of uw kind mee zit snel worden opgepakt en worden doorgeleid naar de juiste hulpverlener. Het kinderdiabetes-behandelteam biedt alle mogelijkheden van behandeling aan zoals pentherapie in combinatie met sensortherapie of pomptherapie in combinatie met sensortherapie. Het behandelteam houdt zich voortdurend op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen door middel van congressen en bijscholingen. Landelijke en internationale richtlijnen worden waar nodig geïmplementeerd.    


+ - BELANGRIJKE INFORMATIE
R Wat is diabetes mellitus?

Diabetes mellitus wordt ook wel suikerziekte genoemd. Als je diabetes mellitus hebt is de hoeveelheid suiker (glucose) in je bloed namelijk te hoog. Door te eten en te drinken krijg je koolhydraten binnen die in je lichaam worden omgezet tot glucose.

lees meerP
R Hoe ontstaat type 1 diabetes mellitus?

Diabetes mellitus type 1 is een auto-immuunziekte. Dat wil zeggen dat er een 'fout' zit in het afweersysteem. Het afweersysteem in ons bloed is er om ons te verdedigen tegen ziekmakende bacteriën en virussen van buitenaf. Bij diabetes mellitus type 1 maakt het afweersysteem antistoffen die de Betacellen van de alvleesklier aanvallen en vernietigen. Het gevolg is dat je alvleesklier geen insuline meer kan aanmaken en de glucosewaarde in het bloed te hoog wordt.

R Symptomen

Teveel glucose in het bloed wordt ook wel hyperglykemie of hyper genoemd. Klachten die hierbij horen zijn: dorst, droge mond, veel plassen, vermoeidheid, jeuk, infecties en afvallen. Wanneer je naar de huisarts gaat zal deze een vingerprik doen om de glucosewaarde te bepalen. Bij diabetes mellitus type 1 is de glucosewaarde dan veel te hoog. Een normale bloedglucose schommelt tussen de 4 en de 8 mmol/l. Als je diabetes mellitus hebt kan deze waarde ruim boven de 15 mmol/l zijn.

R Behandeling

De behandeling van diabetes mellitus type 1 bestaat uit het toedienen van insuline via een insulinepen of middels een insulinepomp. 

lees meerP
R Klinische zorg

De start van de behandeling van een kind met diabetes mellitus vindt na de diagnose veelal klinisch plaats. Nadat uw kind via de huisarts is overgedragen aan het kinderdiabetesteam in het ziekenhuis verblijft uw kind ongeveer 2 tot 5 dagen op de kinderafdeling. 

lees meerP
R Poliklinische zorg

U en uw kind komen minimaal 4 x per jaar naar het kinderdiabetesspreekuur, indien nodig vaker. Hierbij bezoeken u en uw kind het diabetesspreekuur waarbij leden van het kinderdiabetesteam in wisselende samenstelling aanwezig zijn.

lees meerP
R Zorg op afstand

Als zich vragen of problemen voordoen, wordt een extra afspraak gemaakt. Meestal gaat dit via de kinderdiabetesverpleegkundige.
Ook kan er advies op afstand worden gegeven: de glucosesensor, insulinepomp of bloedglucosemeter kan thuis worden uitgelezen en door het kinderdiabetesteam worden bekeken. 

lees meerP
+ - ONTMOET DE SPECIALISTEN

R drs. J.H. (Johann) Hanekom
R drs. (Mieke) van Helvoirt
R dr. C. (Christiane) Leidel

Deze kinderartsen hebben zich gespecialiseerd op het gebied van diabetes mellitus. De kinderdiabetesarts is de specialist die een centrale rol speelt bij onderzoek en behandeling van uw kind met diabetes mellitus. Hij/zij geeft uitleg over de diabetesbehandeling en adviseert bij problemen. Hij/zij bespreekt met u en uw kind de uitslagen van onder andere bloed en urine onderzoeken en adviseert op welke manier de behandeling kan worden voortgezet. De kinderdiabetesarts schrijft de medicijnen voor en kan verwijzen naar andere hulpverleners zoals oogarts.   

+ - HET KINDERDIABETESTEAM

Naast de kinderdiabetesartsen bestaat het kinderdiabetes behandelteam uit de kinderdiabetesverpleegkundigen, de diëtisten en het psycho/sociaal team.   

De kinderdiabetesverpleegkundigen

Dit zijn (vlnr) Wilma Geraats, Kristel Franssen en Marijke Caris. Zij zijn gespecialiseerd in het geven van voorlichting over diabetes mellitus, het spuiten van insuline, het gebruik van de insulinepomp en het controleren en interpreteren van de bloed- en sensorglucose. Zij informeren u en uw kind over de invloed van diabetes mellitus in het dagelijk leven zoals bijvoorbeeld tijdens school, sport, logeren, feestjes, enz. Daarnaast hebben zij een ondersteunende rol bij het leerproces dat nodig is voor het bereiken van een goede diabetesregulatie, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de gewoontes van uw kind en gezin. De kinderdiabetesverpleegkundige is de hulpverlener met wie jullie het meeste contact hebben. Zij regelen voor een groot deel de insuline instelling en de meeste zorgvragen waar jullie dagelijks mee te maken krijgen. De kinderdiabetesverpleegkundige is dagelijks telefonisch bereikbaar op werkdagen. Ook bestaat dagelijks de mogelijkheid om poliklinisch op controle te komen. De kinderdiabetesverpleegkundige kan ook de school bezoeken om uitleg te geven over diabetes mellitus type 1 en wat het betekent voor jou.  

De diëtisten

Dit zijn: Lily Pohlen en Lianne Hartman. De diëtist begeleidt u en uw kind op het gebied van voeding en diabetes mellitus. Naast gezonde voeding is een ander belangrijk onderdeel het tellen van de koolhydraten die in de voedingsmiddelen zitten. Vooral warme maaltijden vragen om veel aandacht. Verder leert zij u en uw kind inzicht te krijgen in de wijze waarop voeding de bloed-/sensorglucose waarde kan beïnvloeden. Daarnaast stelt zij samen met u en uw kind een persoonlijke voedingsadvies en zonodig dieetadvies samen dat regelmatig kan worden aangepast als de voedingsbehoefte van uw kind verandert. Hierbij wordt rekening gehouden met groei en ontwikkeling, ziekte, eetlust, sporten, feesten en traktaties. 

Het psycho/sociaal team

Dit zijn (vnlr) Hilde Keeris (kinder en jeugdpsycholoog), Joep Smeets (maatschappelijk werker) en Guusje Dingelstad (kinder en jeugdpsycholoog). Het psycho/sociaal team bestaat uit kinderpsychologen en maatschappelijk werker. Ook bestaat er de mogelijkheid om de orthopedagoog in te schakelen. Ook als er zorgvragen zijn die te maken hebben met psycho/sociale en maatschappelijke aspecten dan kunt u terecht bij het kinderdiabetesbehandelteam.
Een kinder en jeugdpsycholoog is deskundig op het gebied van gedrag en ontwikkeling van een kind. Een chronische ziekte als diabetes mellitus kan bij kinderen de normale ontwikkeling verstoren en kan problemen geven bij uw kind in het gezin en of schoolse situaties. Een psycholoog onderzoekt de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten en geeft adviezen met de klachten om te leren gaan. De orthopedagoog kan ondersteuning bieden als het gaat om opvoedingsvraagstukken. De maatschappelijk werker kan helpen als er problemen zijn in het dagelijkse leven rondom de chronische ziekte van uw kind of uzelf. Hij zoekt samen met uw naar oplossingen en schakelt zo nodig de andere instanties in.   

+ - ONDERZOEKEN & BEHANDELINGEN

Onderstaand treft u een overzicht aan van enkele veelvoorkomende onderzoeken en behandelingen.

+ - PATIËNTENFOLDERS

R Kwaliteit van Leven In Kaart (KLIK) (voor ouders en verzorgers van een kind met diabetes)V
R Kwaliteit van Leven In Kaart (KLIK) (voor jongeren met diabetes)V

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.