MIJN.LZRMijn.LZR S M

KINDERGENEESKUNDE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 1.41

J (0475) 38 20 25

De kraam- en kinderafdeling maken deel uit van het Laurentius Moeder & Kind Centrum.

Bezoek onze aparte website, gericht op kinderen, over Kindergeneeskunde

Belangrijke redenen om je kind te laten vaccineren
Door het succes van jarenlang vaccineren kwamen kinderziektes als kinkhoest en mazelen nauwelijks meer voor. Deze ziektes kunnen zeer ernstig verlopen, vooral bij jonge kinderen. Wij maken ons als kinderartsen grote zorgen over de toename van deze ziektes en de risico’s voor (jonge) kinderen. De kinderartsen gaan daarom graag het gesprek aan met ouders als zij vragen hebben over vaccinaties.

Kijk hier voor belangrijke redenen om je kind te laten vaccineren.

-------------------------------------------------------------------

De afdeling Kindergeneeskunde in het Laurentius Ziekenhuis houdt zich bezig met het behandelen van kinderen van nul tot achttien jaar. Daarbij komen allerlei ziektes en aandoeningen aan bod van pasgeborenen, peuters en kleuters tot jongeren. De meerderheid van de patiëntjes zijn pasgeborenen en jonge kinderen tot drie jaar.


lees meerP -

De kinderartsen werken nauw samen met andere medisch specialisten om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Ze werken veel samen met gynaecologie, urologie, KNO en radiologie. Voor problemen met het hart (kindercardiologie), en speciale behandelingen en operaties in de urologie en chirurgie worden kinderen meestal doorverwezen naar het Maastricht UMC+. 

Onze kinderartsen hebben ook veel contacten met andere instellingen in de regio, zoals consultatiebureau-artsen, verloskundige praktijken, huisartsen, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en de RIAGG. Ook is er overleg met de thuiszorg, voornamelijk over een goede overgang van zorg van het ziekenhuis naar kraamzorg.

De kindergeneeskunde bestaat uit een kinderpoli, een kraamafdeling en een kinderafdeling. Op de kinderafdeling werken gespecialiseerde kinderverpleegkundigen. Ook komt de kinderarts dagelijks langs. Pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in de speelkamer met spel, knutselen, verven en lezen. Ook begeleiden zij kinderen bij pijnlijke procedures. Ze bereiden hen voor op een operatie en geven speltherapie. De kinderafdeling beschikt ook over laptops met internet, die de kinderen vanuit hun bed kunnen gebruiken.

Speciaal voor onze jongste patiëntjes is er een aparte kinderwebsite waar zij kunnen zien wat er allemaal in het ziekenhuis gebeurt. 


De kinderafdeling maakt deel uit van het Laurentius Moeder & Kind Centrum.

Rik de ranger & Skip de kameleon
Een bezoek aan het ziekenhuis kan indrukwekkend zijn voor kinderen. Dan is het wel zo prettig wanneer de omgeving vrolijk is en voor afleiding kan zorgen. De gehele kinderafdeling is thematisch ingericht, net als de overige locaties in het ziekenhuis waar regelmatig kinderen komen, zoals de kinderrecovery en diverse wachtruimtes. 

Ontdekkingsreis door het ziekenhuis
 
Gekozen is voor het thema 'op ontdekkingsreis door het ziekenhuis'. De hoofdrolspelers zijn Rik de Ranger en Skip de Kameleon. Lopend over de kinderafdeling ziet u deze twee personages steeds terugkomen op de wanden van de gangen. In iedere gang staat een ander werelddeel centraal. De namen van het duo zijn overigens niet door het ziekenhuis zelf bedacht, maar door kinderen die mee hebben gedaan aan een kleurwedstrijd. 

Thuis voelen
Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in Laurentius en afgeleid worden van hun ziekzijn. De inrichting kan patiëntjes bovendien helpen bij het oriënteren op de afdeling. Doordat er duidelijke herkenningspunten op de muren te zien zijn, kunnen zij makkelijker onthouden waar hun eigen kamer is. 

Bezoeken u en uw kind binnenkort het ziekenhuis? Neem alvast een kijkje, samen met Rik en Skip!


+ - BELANGRIJKE INFORMATIE
R Belangrijke redenen om je kind te laten vaccineren

Josanne Munsters, kinderarts: "Door het succes van jarenlang vaccineren kwamen kinderziektes als kinkhoest en mazelen nauwelijks meer voor. Deze ziektes kunnen zeer ernstig verlopen, vooral bij jonge kinderen. Wij maken ons als kinderartsen grote zorgen over de toename van deze ziektes en de risico’s voor (jonge) kinderen. De kinderartsen gaan daarom graag het gesprek aan met ouders als zij vragen hebben over vaccinaties."

lees meerP
+ - PATIËNTENFOLDERS

R Adviezen na ontslag couveuseafdeling V
R Adviezen voor ouders van baby's die overmatig huilen V
R Anesthesie bij kinderen V
R Astma (Behandeling van astma en astma-aanval bij uw kind)V
R Bedplassen V
R Besnijdenis (Circumcisie)V
R Bevallen in Laurentius V
R Bloedafname bij uw kind V
R Buikpijn bij kinderen V
R Checklist Oral Feeding V
R Dagopname bij overmatig huilen V
R Dagopname kind V
R De eetpoli V
R Elektro-Encefalo-Gram (EEG-onderzoek)V
R Elektro-Encefalo-Gram na slaapdeprivatie (EEG-onderzoek)V
R Flapoorcorrectie bij kinderen V
R Flesvoeding V
R Hersenschudding kind (Waar moet ik op letten bij hersenschudding kind jonger dan 12 jaar?)V
R Kies gezond (Kinder Obesitas Centrum)V
R Kinder-continentiepoli (Spreekuur voor kinderen met plas- en/of blaasprobleem)V
R Kwaliteit van Leven In Kaart (KLIK) (voor ouders en verzorgers van een kind met diabetes)V
R Kwaliteit van Leven In Kaart (KLIK) (voor jongeren met diabetes)V
R Moeder en Kind Centrum (Kinder-jeugdafdeling)V
R MRI Postmortem (Radiologie bij een foetus of neonaat)V
R Naar huis met sondevoeding (prematuren vervroegd met ontslag met sondevoeding thuis)V
R Nazorg bij PreVos (prematuren vervroegd met ontslag met sondevoeding thuis)V
R Niet ingedaalde testikel V
R Obstipatie bij kinderen V
R Opname bij overmatig huilen V
R ORS bij kinderen V
R Pedagogisch team V
R Poliklinisch spreekuur bij overmatig huilen V
R Prematuriteit - dysmaturiteit (Vroeggeboorte en of laag gewicht)V
R Psychologie kind V
R Rechten en plichten kinderen V
R RS-virus bij kinderen V
R Sleutelbeenbreuk bij kinderen V
R Sondevoeding kind (Algemene informatie)V
R Strabismusoperatie V
R Stuipen bij koorts V
R Trommelvliesbuisje V
R Urotherapie (Adviezen voor kinderen met een plas- en/of poepprobleem)V
R Verwijderen neus- en keelamandelen kind V
R VIB bij pasgeborenen V
R VIB kraamafdeling V
R Video Interactie Begeleiding (VIB) V

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.