MIJN.LZR S M

GERIATRIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 1.52

J (0475) 38 27 02

Oud worden is een zegen, maar het ouder wordende lichaam geeft soms ook problemen. Problemen die heel duidelijk zijn, of juist heel goed verborgen blijven. 
Geriatrie richt zich op (kwetsbare) ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Dit kan gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid.
De geriater is de specialist op het gebied van ouderdomsziekten. Zij bekijkt de gehele mens en probeert er voor te zorgen dat de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig in zijn eigen, vertrouwde omgeving kan blijven. Ze houdt daarbij rekening met de kwetsbaarheid en belastbaarheid van de patiënt.


lees meerP -

Er is niet altijd sprake van specifieke klachten, vaak gaat het om een algehele achteruitgang. Problemen en klachten die kunnen optreden zijn:

 • vergeetachtigheid en verwardheid
 • loopproblemen en (neiging tot) vallen
 • interesseverlies
 • stemmingsstoornissen
 • continentieproblemen en problemen met toiletgang
 • moeite of problemen met eten
 • acute verwardheid (delier)
 • ‘nergens meer aan toe komen’
 • toenemende hulpbehoevendheid
 • het gebruik van veel medicijnen tegelijkertijd

Persoonlijke en goed op elkaar afgestemde zorg
Onderzoek en behandeling vindt plaats op de polikliniek, de dagkliniek of tijdens opname op de verpleegafdeling. De keuze is afhankelijk van uw problemen en klachten, en het advies van uw huisarts.
De geriater probeert de vele bezoeken aan andere specialisten te beperken of beter te coördineren. Zij wordt ondersteund door verpleegkundigen. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor verpleegkundigen op de verpleegafdelingen.

Onderzoek en behandeling
Het onderzoek op de polikliniek duurt ongeveer anderhalf uur. De geriater bespreekt uw klachten met u en uw familie of mantelzorger. Ook voert zij een lichamelijk onderzoek uit. Vaak vindt dezelfde dag nog bloed- en röntgenonderzoek plaats. Indien nodig worden afspraken gemaakt voor een psychologisch onderzoek of andere onderzoeken. Op een volgende afspraak bespreekt de geriater de uitslagen met u en vertelt zij welk verder onderzoek en behandeling mogelijk zijn.
Zo'n onderzoek kan ook voor een behandeling of ingreep door een andere specialist plaatsvinden. Doel hiervan is de behandeling of ingreep nog beter op maat voor u af te stemmen.

Dagkliniek
Een algemeen onderzoek of specifiek geheugenonderzoek bij de dagkliniek neemt ongeveer 2 uur in beslag. Als een uitgebreider onderzoek nodig is, komt u naar de speciale Valpoli. Hier verblijft u op een dinsdag van 9 tot 13 uur. 
U hebt een gesprek met de geriater, krijgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek en indien nodig bloed- en röntgenonderzoek. Vaak wordt een hartfilmpje gemaakt. Aanvullend onderzoek en behandeling is afhankelijk van uw klachten en uitslagen van eerder onderzoek. De volgorde van de onderzoeken kan verschillen. Dit wordt met u besproken. 
Na afronding van de onderzoeken, bespreken we de bevindingen in het behandelteam. Daarna nemen we de uitslagen en adviezen met u en uw mantelzorger door. 

Tijdens opname in het ziekenhuis
Ook bij opname in het ziekenhuis kan de geriater helpen om specifieke ouderdomsproblemen te behandelen en te begeleiden. De geriater heeft dan regelmatig contact met uw behandelend specialist en de verpleegkundigen die betrokken zijn bij uw verzorging en behandeling.

De Huiskamer
Duurt de ziekenhuisopname lang? Dan kan dat voor een oudere patiënt nadelige gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een verstoord dag/nachtritme en minder of zelfs geen activiteit.
U kunt tijdens de opname de huiskamer bezoeken. Hier zijn ook andere patiënten aanwezig. In een huislijke sfeer en in alle rust leert u de dagelijkse dingen weer op te pakken. Soms doen de verpleegkundigen hier ook nog aanvullend onderoek, bijvoorbeeld een geheugentest.
We bereiden u zo goed mogelijk voor op de tijd na ontslag uit het ziekenhuis. We stimuleren en ondersteunen patiënten in hun zelfstandigheid bij de dagelijkse activiteiten, zoals eten en drinken, toiletbezoek en lichamelijke verzorging. Met een (aangepast) dagprogramma ontstaat er weer een normaal leefritme. Een persoonlijke en respectvolle benadering staat daarbij natuurlijk voorop.

Activiteiten in de huiskamer zijn onder andere:

 • groepsgesprekken
 • koffie drinken
 • de krant lezen
 • geheugentraining
 • wandelen
 • of oefenen met de fysiotherapeut.

Het huiskamerteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. Zij observeren de patiënten en werken nauw samen met de geriaters. In de huiskamer gebeuren soms dingen die meer duidelijkheid geven over de problemen die de patiënt of de omgeving ervaart. De observaties van het team zijn dan zeer behulpzaam bij het stellen van een juiste diagnose.


+ - PATIËNTENFOLDERS

R Acute verwardheid of delier V
R Dagverzorging Geriatrie (Activiteiten voor oudere patiënten)V
R Polikliniek Geriatrie (Een bezoek aan de klinisch geriater)V

-
 
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.