MIJN.LZRMijn.LZR S M

GERIATRIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 2.25

J (0475) 38 27 02

De poli geratrie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur.

Oud worden is een zegen, maar het ouder wordende lichaam geeft soms ook problemen. Problemen die heel duidelijk zijn, of juist heel goed verborgen blijven. 
Geriatrie richt zich op (kwetsbare) ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Dit kan gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid.
De geriater is de specialist op het gebied van ouderdomsziekten. De gehele mens wordt bekeken en er wordt geprobeerd er voor te zorgen dat de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig in zijn eigen, vertrouwde omgeving kan blijven. Daarbij rekening houdend met de kwetsbaarheid en belastbaarheid van de patiënt.


lees meerP -

Er is niet altijd sprake van specifieke klachten, vaak gaat het om een algehele achteruitgang. Problemen en klachten die kunnen optreden:

 • onverklaarbare lichamelijke achteruitgang
 • vergeetachtigheid en verwardheid
 • loopproblemen en (neiging tot) vallen
 • stemmingsstoornissen
 • acute verwardheid (delier)
 • toenemende hulpbehoevendheid
 • het gebruik van veel medicijnen tegelijkertijd

Tijdens opname in het ziekenhuis
Ook bij opname in het ziekenhuis kan de geriater helpen om specifieke ouderdomsproblemen te behandelen en te begeleiden. De geriater en geriatrieverpleegkundigen hebben regelmatig contact met uw behandelend specialist en de verpleegkundigen die betrokken zijn bij uw verzorging en behandeling.

De dagverzorging
Het team van de dagverzorging bestaat uit verzorgenden. Zij observeren de patiënten en werken nauw samen met de geriaters en geriatrieverpleegkundigen. Op de dagverzorging worden soms problemen duidelijk die de patiënt ook in zijn eigen thuisomgeving ervaart. De observaties van het team zijn dan zeer behulpzaam bij het stellen van een juiste diagnose en het geven van een ontslagadvies (benodigde zorg).

Activiteiten in de dagverzorging zijn onder andere:

 • Groepsgesprekken
 • Koffie drinken
 • De krant lezen
 • Geheugentraining
 • Wandelen
 • Oefenen met de fysiotherapeut

De dagverzorging is alleen toegankelijk na triage door de geriatrieverpleegkundige en wordt aangevraagd op initiatief van de afdeling waar de patiënt is opgenomen.


+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

(MARLOU) HEIJNEN
Geriatrie verpleegkundige

BIG-REGISTRATIENUMMER
19.060.416.230

(VERONIQUE) PEETERS
Geriatrie verpleegkundige

BIG-REGISTRATIENUMMER
29.050.723.530
+ - AANDACHTSGEBIEDEN
R Oncologiepoli

Alle patiënten boven de 70 jaar worden op de oncologiepoli gescreend op mogelijke kwetsbaarheid. Bij een mogelijke kwetsbaarheid wordt u naar de geriater verwezen die zal kijken of u kwetsbaar bent, op welk vlak en of hierbij rekening gehouden moet worden in uw behandeling. Dit natuurlijk in nauw overleg met uw oncoloog.

R Nazorgpoli delier

Het delier, voor of tijdens ziekenhuisopname, kan op de patiënt en de naasten een diepe indruk achterlaten. Verder weten we dat wie eenmaal een delier heeft gehad, grotere kans heeft op herhaling van een delier. Dit spreekuur is gericht op de verwerking van het recent doorgemaakte delier en dient tevens om herhaling in de toekomst te voorkomen.

R Pre-dialysepoli

Alle predialysepatiënten van 70 jaar en ouder krijgen een optiegesprek en keuzegesprekken door de nefroloog, waarin u voorlichting krijgt over wat dialyse inhoudt. Daarnaast wordt u verwezen naar de geriater, die de kwetsbaarheid en functioneren van de patiënt in kaart brengt, en de verwachte voor- en nadelen van dialyse. Met deze informatie wordt in de besluitvormingsgesprekken met de nefroloog een afweging gemaakt om wel of niet te starten met dialyse, en eventueel welke vorm van dialyse het meest passend is.

R Mobiliteitspoli

Wanneer u in het afgelopen jaar één of meerdere keren bent gevallen, een wegraking heeft gehad of omdat u problemen ondervindt bij het bewegen kunt u ook uitgenodigd worden voor de mobiliteitspoli. Hier verblijft u op een woensdag van 9 tot 13 uur. 

Op het Dagcentrum mobiliteit onderzoeken we hoe het komt dat u valt, wegraakt of problemen ondervindt bij het bewegen en wat we daaraan kunnen doen. Uit onderzoek weten we dat er meestal meerdere oorzaken zijn. Daarom is het belangrijk om uitgebreid onderzoek te doen. Op deze poli wordt u gezien door de geriater, de fysiotherapeut en een gespecialiseerde verpleegkundige. De volgorde waarin u de behandelaars ziet kan verschillen.

Na afronding van de onderzoeken worden de bevindingen in het behandelteam besproken. Daarna nemen we de uitslagen en adviezen met u en uw mantelzorger door. 

R Behandelpoli dementie

Indien u gediagnostiseerd bent met dementie, kunt u door de geriater naar de behandelpoli dementie verwezen worden. Op deze poli worden patiënten met dementie gezien door een geriatrieverpleegkundige.

Redenen voor verwijzing kunnen zijn:

 1. Verdere uitleg over het ziektebeeld
 2. Opvolging van een cholinesteraseremmer (Rivastigmine)
 3. Opstarten casemanagement dementie
R Geheugenpoli

Op de geheugenpoli onderzoeken wij de klacht vergeetachtigheid. Vergeetachtigheid kan verschillende oorzaken hebben zoals overbelasting, depressie, delier, en dementie. Soms denken mensen dat ze “gek” zijn als ze hierna toe verwezen worden en het woord dementie roept soms weerstand op. Toch is het vaak een opluchting als de juiste diagnose wordt gesteld en er gerichte behandeling en zorg kan worden aangevraagd.

R Preoperatieve poli

Op de preoperatieve screening probeert de geriater inzicht te krijgen op eventuele risico’s voor een operatie, zoals het risico op een delier en algemene achteruitgang. De geriater zal zo nodig interventies inzetten om deze complicaties te voorkomen.

+ - ONDERZOEKEN & BEHANDELINGEN

Welke onderzoeken en behandelingen kunnen er plaatsvinden?

 • Geheugenonderzoek: Bij elk eerste bezoek wordt een screenende geheugentest uitgevoerd.
 • Stemmingsonderzoek: Als er aanwijzingen zijn op bijvoorbeeld somberheid kunnen hier vragen over gesteld worden.
 • Cross-culturele dementiescreening: Geheugentest waarbij geen taalvaardigheid nodig is. De test is afneembaar in het Turks, Marokkaans-Berbers, Marokkaans-Arabisch, Sranantongo, Hindoestaans en Nederlands. De test is ook afneembaar bij laag opgeleiden en analfabeten.
 • Hersenscan: Soms is een hersenscan (CT of MRI) nodig om meer informatie te krijgen over de werking van de hersenen. Meestal kan deze scan op dezelfde dag gemaakt worden als het polibezoek. U dient dan wel later terug te komen voor de uitslag.                                                   
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.