MIJN.LZRMijn.LZR S M

HARTFALENPOLI

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 1.12 (Hart-Longcentrum)

J (0475) 38 29 26

Hartfalen is een chronische ziekte. Het hart is niet langer in staat om de weefsels en organen van voldoende bloed te voorzien. Dit komt doordat de pompkracht van het hart is verminderd.
Het doel van de hartfalenpoli is om de mensen te leren omgaan met hun aandoening. Hartfalen hoeft uw leven niet te beheersen. Geef de nieuwe leefregels een plaats in uw dagelijkse regelmaat. De gespecialiseerde hart- en vaatverpleegkundigen adviseren en begeleiden u hierbij.


lees meerP -

Hartfalen veroorzaakt verschillende ziekteverschijnselen, zoals:

  • kortademigheid
  • vermoeidheid
  • vochtophoping, met name in de onderbenen en de enkels
  • vochtophoping in de longen en de buikholte.

Is de diagnose hartfalen gesteld? Dan maakt de cardioloog een behandelplan. Daarna verwijst hij u door naar de hartfalenpoli.

Wat bieden we?
De hartfalenpoli heeft tot doel patiënten met hartfalen een optimale begeleiding te geven door:

  1. u uitleg te geven over het ziektebeeld, medicatie en verdere behandeling
  2. u advies te geven wat u kunt veranderen in uw leefstijl zodat u minder last van uw aandoening hebt
  3. u te helpen uw medicijnen goed te gebruiken.
  4. de zorg goed te coördineren en af te stemmen op uw persoonlijke situatie
  5. een makkelijk aanspreekpunt te zijn voor vragen en onduidelijkheden rond hartfalen.

Onze gespecialiseerde hart- en vaatverpleegkundigen doen dit in samenwerking met de cardioloog.

Gang van zaken op de hartfalenpoli
Via de cardioloog bent u aangemeld voor deze poli. De verpleegkundige maakt een afspraak voor een eerste gesprek, het screeningsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten. In dit kennismakingsgesprek krijgt de verpleegkundige een indruk welke invloed hartfalen heeft op uw leven. We stellen het erg op prijs als uw partner (of een familielid) bij dit gesprek aanwezig is. Verder is er tijdens dit gesprek ruimte om vragen stellen over hartfalen en de eventuele behandeling, medicatie en het belang van medicatietrouw. U krijgt veel informatie en advies.

Vervolgafspraak
Na het eerste gesprek wordt u door de hart- en vaatverpleegkundige verder begeleid. Hoe deze begeleiding eruit ziet, verschilt per patiënt. Het is afhankelijk van de mate van hartfalen. Uw rol daarbij is ook belangrijk. Op de hartfalenpoli leert u zo te leven, dat uw klachten uw bezigheden zo min mogelijk in de weg staan. Ook leert u hoe u omgaat met veranderingen van uw klachten. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat u zo min mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven.


+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

L.A.C. (LAURA) PUTS
Verpleegkundige hartfalenpoli

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Hartfalen

BIG-REGISTRATIENUMMER
09927768630

B. (BO) TITULAER
Verpleegkundige hartfalenpoli

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Hartfalenpoli

BIG-REGISTRATIENUMMER
19925948430

L.G.J. (LIESBETH) VAN LIEROP-RIETJENS
Hart- en vaatverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Hartfalenpoli 

BIG-REGISTRATIENUMMER
19042592230
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.