MIJN.LZRMijn.LZR S M

CARDIOLOGIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 1.12 (Hart-Longcentrum)

J (0475) 38 26 94

De poli cardiologie is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 

e-mail: cardio@lzr.nl

Cardiologie richt zich op mensen met hartproblemen. Meestal hebben zij klachten als pijn op de borst, kortademigheid of hartritmestoornissen. Naast patiënten met hartklachten behandelen we ook preventie mensen met bepaalde ‘risicofactoren’. Deze factoren zijn bijvoorbeeld een hoog cholesterol, een hoge bloeddruk of kans op hartproblemen door roken.


lees meerP -

Cardiologie heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Betere behandelingen en medicijnen hebben ervoor gezorgd dat meer hartproblemen kunnen worden behandeld. Zo hebben mensen na een hartinfarct een veel betere prognose op overleven door de dottertechniek.

Onderzoeken op de hartfunctieafdeling
Op de hartfunctieafdeling vinden onderzoeken plaats die nodig zijn om te kijken hoe het hart functioneert. Welk onderzoek u moet ondergaan hangt af van de aard van uw klachten. De cardioloog geeft aan welke onderzoeken in uw geval worden uitgevoerd.
Voor het maken van een hartfilmpje (ECG) kunt u zonder afspraak terecht. Een speciale voorbereiding is niet nodig. De arts, die het ECG heeft aangevraagd, bespreekt de uitslag met u.
Voor andere onderzoeken maakt de verpleegkundige van de poli Cardiologie een afspraak voor u. Meld u op de afgesproken dag en tijd bij de balie. De voorbereiding hangt af van het onderzoek dat u krijgt. Informatie hierover vindt u in de afspraakbevestiging die u ontvangt. Deze informatie kunt u ook onderaan deze pagina raadplegen.

Mogelijkheden
Ons team bestaat uit zes cardiologen. Wij bieden onze patiënten de meeste vormen van onderzoek en behandeling aan. Dotterbehandelingen en hartoperaties mogen echter alleen in gespecialiseerde of academische ziekenhuizen plaatsvinden. Daarom verwijzen we onze patiënten voor deze ingrepen door naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven of het Maastricht UMC+.

Goede afstemming en samenwerking
We streven ernaar om onderzoeken en afspraken zo op elkaar af te stemmen, dat u minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. Zo kunnen we u optimaal behandelen.

Hartrevalidatie en hartfalen
Voor hartrevalidatie en hartfalen hebben we speciale aandacht. Hiervoor hebben we poli’s waar u wordt begeleid door gespecialiseerde hart- en vaatverpleegkundigen. Zij leren u leefregels aan en helpen u met uw dieet, het op tijd nemen van uw medicijnen of het volgen van de therapie. Kortom, met het opbouwen van een meer actieve leefstijl.

Opname
Alle cardiologische patiënten die een dag of langer in het ziekenhuis worden opgenomen verblijven op de afdeling C2. Ook voor hartkatheterisatie, de CCU en de Eerste Hart Hulp komt u hier. De afdeling is modern en speciaal ingericht voor de cardiologische zorg. De kennis en kunde van ons personeel kunnen we op deze manier optimaal inzetten voor al onze patiënten. Patiënten die meer dan gewone zorg nodig hebben, worden op de CCU verpleegd. CCU staat voor Coronary Care Unit. Hier is gespecialiseerde bewakingsapparatuur beschikbaar. Informatie hierover vindt u in de folder Afdeling Cardiologie. 


+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

M.J.A. (MARLOES) GHIELEN - BOONEN
Hartrevalidatieverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Hartrevalidatie

BIG-REGISTRATIENUMMER
49914261230

L.A.C. (LAURA) PUTS
Verpleegkundige hartfalenpoli

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Hartfalen

BIG-REGISTRATIENUMMER
09927768630

B. (BO) TITULAER
Verpleegkundige hartfalenpoli

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Hartfalenpoli

BIG-REGISTRATIENUMMER
19925948430

L.G.J. (LIESBETH) VAN LIEROP-RIETJENS
Hart- en vaatverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Hartfalenpoli 

BIG-REGISTRATIENUMMER
19042592230

C.P.H. (CAROLINE) VAN ROIJ-SCHROIJEN
Hartrevalidatieverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Hartrevalidatie

BIG-REGISTRATIENUMMER
69032609230
ZORGPADEN

In een zorgpad hebben wij met alle betrokken zorgprofessionals vastgelegd hoe de best mogelijke zorg voor de patiënt bereikt kan worden en wie waarvoor verantwoordelijk is in het zorgproces. Door hierover goede en heldere afspraken te maken, wordt de zorg efficiënter en veiliger, maar vooral meer gericht op de patiënt. In dit hele traject is de zorg op elkaar afgestemd.   

Hieronder vindt u de zorgpaden van het specialisme cardiologie. Per stap kunt u lezen wat u te wachten staat en hoe u zich het beste kunt voorbereiden.

R Opname bij hartfalen

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.