MIJN.LZRMijn.LZR S M

PIJNPOLI

BEREIKBAARHEID

maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

ROUTENUMMER 1.21

J (0475) 38 21 28

Bij mensen met pijn wordt in veel gevallen geen duidelijke oorzaak gevonden voor de pijn. Mensen met alle vormen van pijn kunnen bij ons terecht. Het kan hierbij gaan om chronische pijnklachten maar ook bijvoorbeeld om kankerpijn. Voor ons staat voorop dat wij u aandacht en inzicht geven; inzicht in uw pijn en pijnklachten en uitleg daarover. Wij bespreken de mogelijkheden en onmogelijkheden, geven erkenning aan uw lijden, behandelen de pijn, verwijzen indien nodig door en bieden ondersteuning. 


lees meerP -

Pijnsoorten
Er zijn allerlei verschillende soorten pijn die we kunnen behandelen:

 • nekpijn
 • schouderpijn
 • pijnklachten bij whiplash
 • hoofdpijn
 • rugpijn al dan niet met uitstraling naar de benen
 • gordelroos
 • complex regionaal pijnsyndroom (posttraumatische dystrofie)
 • pijn bij kanker
 • pijn op de borstkas
 • bekkenpijn
 • pijn na operaties (longoperatie, liesbreukcorrectie, borstoperatie)
 • gewrichtspijn
 • pijn aan de stuit
 • pijn bij etalagebenen
 • buikpijn
 • fantoompijn
 • pijn in handen en voeten bij suikerziekte

Wat is pijn?
Pijn is wat de patiënt zegt dat pijn is. Pijn is persoonlijk. Pijn wordt bepaald door genetische, lichamelijke en geestelijke factoren en door factoren in de leefomgeving van de patiënt.
In medische taal wordt pijn ook omschreven als: een onaangename sensorische of emotionele ervaring die in verband wordt gebracht met bestaande of dreigende weefselbeschadiging. Deze omschrijving laat zien dat er pijn aanwezig kan zijn zonder dat er een duidelijke oorzaak is aan te wijzen.
Aan de buitenkant is niet altijd te zien of en hoeveel pijn iemand heeft. De ernst van de pijn kan alleen door de patiënt zelf worden aangegeven. De ernst van de pijn is zoals de patiënt zegt dat het is.

Oorzaak van de pijn
De meest elegante manier om pijn te behandelen is de oorzaak oplossen. Deze is echter niet altijd bekend. Ook niet na specialistisch onderzoek en testen (bloedonderzoek, scan). Ook als de oorzaak van de pijn onbekend is, kan in een aantal gevallen het symptoom pijn teruggebracht worden naar een aanvaardbaar niveau. Soms is de oorzaak wel bekend, maar kan deze niet opgelost worden. Ook dan kan in een aantal gevallen het symptoom pijn teruggebracht worden naar een aanvaardbaar niveau. We streven met de behandeling van pijn naar een beter (dagelijks) functioneren. Zo kan uw leven met pijn veranderen doordat u minder beperkingen gaat ervaren.

Onderzoek en behandeling
Het kan nodig zijn uw klachten verder te onderzoeken met de hulp van een specialist of door aanvullend onderzoek. Het doel van zo'n vervolgonderzoek is niet opnieuw zoeken naar de oorzaak van uw pijn. Het doel is een controle vóórafgaand aan een behandeling.

De behandeling van pijn is gericht op:

 • informeren en inzicht geven in de pijn en behandelopties
 • verlichten van pijn tot een aanvaardbaar niveau
 • maximaliseren van functioneren
 • minimaliseren van beperkingen door de pijn

De behandeling van pijn kan op verschillende manieren, afhankelijk van de oorzaak en pijnsoort. Tijdens uw eerste bezoek bekijkt de pijnspecialist welke mogelijkheden voor behandeling er zijn. De pijnspecialist brengt met medicijnen of een invasieve pijnbehandeling (het 'blokkeren' van zenuwen) pijn terug naar een aanvaardbaar niveau. Daarnaast kan het voorkomen dat op indicatie fysiotherapie, revalidatie, ontspanningstherapie, ergotherapie, oefentherapie of manuele therapie voorgesteld wordt. Doel hiervan is verbetering van functie, zelfstandigheid en conditie. Op indicatie kan een psycholoog bij de behandeling betrokken worden. 

Samenwerking
De diagnostiek en behandeling van pijn behoren echter niet enkel tot het terrein van de anesthesioloog. Hoewel hij een belangrijke rol speelt, is samenwerking met andere artsen van groot belang. Daarom werken de pijnbestrijders nauw samen met andere specialisten en voeren zij maandelijks overleg met een multidisciplinair team. Dit maakt een juiste behandeling van elke patiënt met pijn mogelijk.

Voorbereiding en afspraak maken
Na verwijzing door uw huisarts of specialist kunt u een afspraak maken. U ontvangt een afspraakbevestiging met een vragenlijst over uw pijn en andere medische gegevens. Deze informatie is noodzakelijk om een behandelplan voor u te maken. De vragenlijst kunt u thuis invullen en meenemen als u de afspraak heeft. Denkt u eraan om uw verwijsbrief en uw medicatieoverzicht mee te nemen naar uw eerste afspraak. Een geldig legitimatiebewijs dient u bij ieder ziekenhuisbezoek bij u te hebben. Dit geldt ook voor de legitimatiebewijzen van uw kinderen. Mocht u een allergie voor een bepaalde medicatie hebben, of bent u zwanger? Dan horen wij dat natuurlijk graag.


+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

(RALPH) NUIJ
Pijnverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Pijnbestrijding

(JOSÉ) PIJNENBURG
Pijnverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Pijnbestrijding

BIG-REGISTRATIENUMMER
29.014.763.930
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.