MIJN.LZR S M

NUCLEAIRE GENEESKUNDE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 0.13 (medische beeldvorming)

J (0475) 38 24 90

Nucleaire geneeskunde onderzoekt en behandelt verschillende organen met behulp van radioactieve stoffen. Dankzij de straling (opname, verdeling en uitscheiding van de stof) die zo’n stof uitzendt, leggen de specialisten de werking van een orgaan vast en zien ze waar zieke plekken in het lichaam zijn. Daarvoor maken ze gebruik van zeer gevoelige apparatuur.
Ook vindt op de afdeling Nucleaire geneeskunde onderzoek naar botontkalking en behandeling van een beperkt aantal ziekten plaats.


lees meerP -

Scan-onderzoek
De specialisten gebruiken de modernste apparatuur, zoals Spec CT-scans. Zo'n scan wordt ingezet bij onderzoek van onder andere het hart (doorbloeding en pompfunctie) en bloedvaten, botten, de schildklier, de nieren en urinewegen, de hersenen, de longen en luchtwegen, het lymfestelsel, het maagdarmkanaal en centraal zenuwstelsel.
 
Voor het onderzoek krijgt u een stof die licht radioactief is toegediend. Daarna wordt de scan gemaakt. De scan vangt de straling die de toegediende radioactieve stof uitzendt vanuit bepaalde organen en weefsels op. Zo worden deze lichaamsdelen specifiek in beeld gebracht. De medisch nucleair medewerker maakt hiervan beeldopnames. De opname laat de verdeling van de radioactieve stof zien en daarmee de werking, ligging en de grootte van het orgaan of weefsel. De nucleair geneeskundige beoordeelt daarna de beelden en maakt hiervan een verslag voor uw huisarts of behandelend specialist.
Tijdens het maken van de beelden schuift het bed door de camera heen of draait de camera om u heen. Hierbij heeft u voldoende ruimte om u heen zodat u zich niet 'opgesloten' zult voelen. 

Botdichtheidsmeter
Met de botdichtheidsmeter kan door middel van het uitzenden van een heel geringe hoeveelheid straling de botdichtheid worden gemeten. Zo wordt botontkalking opgespoord en de mate van botontkalking vastgesteld.
Deze straling is overigens minder dan de straling waaraan u in het dagelijks leven, vaak ongemerkt, wordt blootgesteld.

PET-CT scan
Met een PET-CT scan wordt het lichaam op een bijzondere manier afgebeeld. Deze scan geeft een gedetailleerder beeld van het inwendige lichaam dan een röntgenscan. Bij een PET-CT scan dient de medisch nucleair werker u een kleine hoeveelheid radioactief suiker (glucose) toe. Kankercellen en ontstekingscellen verbruiken veel energie en hebben dus veel brandstof nodig in de vorm van suiker (glucose). Hierdoor kunnen we het gebruik van glucose in uw lichaam in beeld brengen en kanker, uitzaaiingen daarvan en infecties opsporen. Deze kleine hoeveelheid radioactieve stof is niet schadelijk en u plast het gewoon weer uit.

Een onderdeel van de scan is een CT-scan, waardoor we de beelden nog beter kunnen beoordelen. Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Van de röntgenstraling merkt u tijdens de scan niets. De voorbereidingen en het onderzoek samen duren circa 15 minuten.

Vanaf eind mei beschikt ons ziekenhuis over een PET-CT scan. Patiënten die in Laurentius onder behandeling zijn, kunnen de scan voortaan in hun eigen ziekenhuis ondergaan. Voorheen werden zij hiervoor naar andere ziekenhuizen doorverwezen.

Voorbereiding
Een nucleair geneeskundig onderzoek is kostbaar. Daarom is het belangrijk dat u de juiste voorbereidingen voor het onderzoek treft. Informatie hierover bij uw afspraakbevestiging. Als u deze voorschriften niet opvolgt, kan het onderzoek niet plaatsvinden.

Digitale mogelijkheden
Nucleaire geneeskunde werkt volledig digitaal. Specialisten kunnen tegelijkertijd en op verschillende plaatsen in het ziekenhuis de gemaakte beelden op hun eigen beeldscherm bekijken. Ook het bijbehorende verslag is direct beschikbaar.

Verwijzing en uitslag
Nucleair geneeskundig onderzoek wordt uitgevoerd op aanvraag van uw huisarts of behandelend specialist. De uitslag van het onderzoek krijgt u altijd via hem te horen.

Vergunningen
Op de website www.rvo.nl/vergunningen-online van de overheid kunt u onze vergunningen voor medische beeldvorming inzien. U typt daarvoor 'Laurentius Ziekenhuis' in de zoekbalk.


-
 
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.