MIJN.LZRMijn.LZR S M

NUCLEAIRE GENEESKUNDE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 0.13 (medische beeldvorming)

J (0475) 38 24 90

Nucleaire geneeskunde onderzoekt en behandelt verschillende organen met behulp van radioactieve stoffen. Dankzij de straling (opname, verdeling en uitscheiding van de stof) die zo’n stof uitzendt, beoordelen de specialisten de werking van een orgaan en zien ze waar zieke plekken in het lichaam zijn. Daarvoor maken ze gebruik van zeer gevoelige apparatuur.
Ook vindt op de afdeling Nucleaire geneeskunde onderzoek naar botontkalking en behandeling van een beperkt aantal ziekten plaats.


lees meerP -

Scan-onderzoek
De specialisten gebruiken de modernste apparatuur, zoals SPECT CT. Zo'n scan wordt ingezet bij onderzoek van onder andere het hart (doorbloeding en pompfunctie), botten, de schildklier, de nieren en urinewegen, de hersenen, de longen en luchtwegen, het lymfestelsel, het maagdarmkanaal en centraal zenuwstelsel.
 
Voor het onderzoek krijgt u een stof, die licht radioactief is, toegediend in een bloedvat in uw arm. Daarna wordt de scan gemaakt. De scan vangt de straling die de toegediende radioactieve stof uitzendt vanuit bepaalde organen en weefsels op. Zo worden deze lichaamsdelen specifiek in beeld gebracht. De medisch nucleair medewerker maakt hiervan beeldopnames. De opname laat de verdeling van de radioactieve stof zien en daarmee de werking, ligging en de grootte van het orgaan of weefsel. De nucleair geneeskundige beoordeelt daarna de beelden en maakt hiervan een verslag voor uw huisarts of behandelend specialist.
Tijdens het maken van de beelden schuift het bed door de camera heen of draait de camera om u heen. Hierbij heeft u voldoende ruimte om u heen zodat u zich niet 'opgesloten' zult voelen. 

Botdichtheidsmeter
Met de botdichtheidsmeter kan door middel van het uitzenden van een heel geringe hoeveelheid straling de botdichtheid worden gemeten. Zo wordt botontkalking opgespoord en de mate van botontkalking vastgesteld.
Deze straling is overigens minder dan de straling waaraan u in het dagelijks leven, vaak ongemerkt, wordt blootgesteld.

PET-CT scan
Bij een PET-CT onderzoek wordt er op twee manieren in het lichaam gekeken. Bij Positron Emission Tomography (PET) wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend om de stofwisseling in de cellen af te beelden. Computed tomography (CT) kan door middel van röntgenstraling de inwendige bouw (anatomie) van het lichaam zichtbaar maken. Uiteindelijk worden deze beelden over elkaar heen gelegd. De PET-CT wordt voornamelijk gebruikt bij het in kaart brengen van ziekteprocessen zoals kwaadaardigheden, infecties/ontstekingen en het volgen van de effecten van behandelingen. Zowel de radioactieve stof als de röntgenstraling hebben geen bijwerkingen of nadelig effect op het lichaam. Het onderzoek neemt soms veel tijd in beslag en heeft bepaalde voorbereidingen nodig. Dit vindt u in de folder die u krijgt bij het maken van de afspraak. 

Wij beschikken over een PET-CT scan. Patiënten die in Laurentius onder behandeling zijn, kunnen dus de scan in hun eigen ziekenhuis ondergaan.

Voorbereiding
Een nucleair geneeskundig onderzoek is kostbaar. Daarom is het belangrijk dat u de juiste voorbereidingen voor het onderzoek treft. Informatie hierover bij uw afspraakbevestiging. Als u deze voorschriften niet opvolgt, kan het onderzoek misschien niet plaatsvinden.

Digitale mogelijkheden
Nucleaire geneeskunde werkt volledig digitaal. Specialisten kunnen tegelijkertijd en op verschillende plaatsen in het ziekenhuis de gemaakte beelden op hun eigen beeldscherm bekijken. Ook het bijbehorende verslag is direct beschikbaar.

Verwijzing en uitslag
Nucleair geneeskundig onderzoek wordt uitgevoerd op aanvraag van uw huisarts of behandelend specialist. De uitslag van het onderzoek krijgt u altijd via hem te horen.

Vergunningen
Op de website www.rvo.nl/vergunningen-online van de overheid kunt u onze vergunningen voor medische beeldvorming inzien. U typt daarvoor 'Laurentius Ziekenhuis' in de zoekbalk.


+ - PATIËNTENFOLDERS

R Bijschildklierscintigrafie V
R Botdichtheidsmeting (DEXA) V
R Botscintigrafie V
R Ejectiefractie (onderzoek van het hart)V
R Hersenen DAT scintigrafie V
R Leucocyten scintigrafie V
R Lever en miltscintigrafie V
R Longscintigrafie (perfusie en-of ventilatie)V
R Lymfe scintigrafie van armen en of benen V
R Maagontledigingsonderzoek V
R Maagslijmvlies scintigrafie V
R Melkscintigrafie V
R Myocard (Met behulp van Persantin)V
R Myocard (Met behulp van Rapiscan)V
R Myocard (Met behulp van Adenosine)V
R Myocard (Met behulp van Dobutamine)V
R Myocard Inspanning (Zo nodig Rapiscan)V
R Myocard Inspanning (Zo nodig Persantin)V
R Myocard Inspanning (Zo nodig Adenosine)V
R Myocard Inspanning (Huidige medicatie)V
R Myocard Rust V
R Nierscintigrafie V
R Nierscintigrafie kind V
R PET-CT Amyloid Hersenen V
R PET-CT Choline met contrast V
R PET-CT DOTATOC V
R PET-CT DOTATOC Hersenen V
R PET-CT DOTATOC met contrast V
R PET-CT FDG Hersenen V
R PET-CT Koolhydraatarm dieet V
R PET-CT Koolhydraatarm dieet met contrast V
R PET-CT onderzoek V
R PET-CT onderzoek bijschildklier V
R PET-CT onderzoek met contrastmiddel V
R PET-CT onderzoek van het hart V
R PET-CT PSMA V
R PET-CT PSMA met contrast V
R Radiumtherapie V
R Renografie met Capoten V
R Renografie met of zonder Lasix V
R Schildklierscintigrafie V
R Schildklierscintigrafie en uptake meting V
R Schildkliertherapie I-131 V
R Sentinel node scintigrafie mamma V
R Sentinel node scintigrafie melanoom V
R Speekselklier scintigrafie V
R Traanweg scintigrafie V

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.