MIJN.LZRMijn.LZR S M

MAAG-, DARM- EN LEVERCENTRUM

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER S.29

J (0475) 38 27 68

Binnen het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) worden patiënten behandeld met ziekten van de maag, slokdarm, lever, darmen, galwegen of alvleesklier. Kortom, alles met betrekking tot het spijsverteringskanaal. Een andere naam voor dit specialisme is gastro-enterologie.


lees meerP -

Voorbeelden van mogelijke ziekten zijn die de MDL-artsen behandelen zijn:

  • zweren in de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm
  • zuur gerelateerde klachten zoals zure reflux in de slokdarm of zuur branden
  • chronische darmziekten, zoals colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn
  • mogelijke kwaadaardigheden aan het maagdarmstelsel
  • ontsteking aan de lever (hepatitis)
  • stenen in de galweg
  • onbegrepen diarree
  • buikpijnklachten

Interne samenwerking
Afhankelijk van uw klachten is het mogelijk dat u eerst een afspraak bij de internist hebt en daarna door hem wordt doorverwezen naar de MDL-arts. Om tot een diagnose te komen, vindt meestal een lichamelijk of een bloedonderzoek plaats. Soms is aanvullend een inwendig onderzoek of radiologisch onderzoek (röntgen of echo) vereist.
Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, bespreekt de arts de behandelmogelijkheden met u als patiënt. Behandeling kan in verschillende vormen plaatsvinden, bijvoorbeeld met medicatie, een dieet of een chirurgische ingreep. Zo'n ingreep wordt uitgevoerd door een van de chirurgen.

Endoscopie
Het meest bekende onderzoek bij MDL is de endoscopie. Via een flexibele slang (endoscoop) kan de MDL-arts in maag, dunne darm of dikke darm kijken. Zo kan hij de oorzaak van bepaalde klachten bekijken en onderzoeken, maar ook bloedingen stoppen, eventuele kwaadaardigheden bekijken, poliepen verwijderen of vernauwingen oprekken. Zelfs kan hij met een endoscoop galsteentjes verwijderen uit de galwegen van de lever.

Een modern MDL-centrum
De polikliniek, scopiekamers en functieonderzoeksruimten liggen bij elkaar. Met moderne apparatuur worden duidelijke foto’s en films gemaakt. De verslaglegging gebeurt digitaal. Hierdoor beschikken uw verwijzend huisarts of andere behandelend specialist meestal op de dag van het onderzoek al over de uitslag.
Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van een endoscopie met videocapsule. Deze capsule, die de patiënt inslikt, bevat een heel klein cameraatje. De camera maakt foto's van de dunne darm. Dit levert zeer gedetailleerde beelden op. Deze behandeling is zeer patientvriendelijk.

Professionele en ervaren specialisten
Bij MDL staat een heel team voor u klaar. Dit bestaat uit MDL-artsen, physician assistants, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde MDL-verpleegkundigen. Zij werken in het ziekenhuis samen met internisten, chirurgen, oncologen en revalidatieartsen. Een garantie om u snel en goed te helpen.

Verwijzing
Voor een afspraak bij een van de MDL-artsen heeft u een verwijzing van uw huisarts of ander behandelend specialist nodig. Hij stuurt de verwijzing naar ons. Enkele dagen later ontvangt u van ons een uitnodiging om naar het spreekuur te komen.

Bent u verwezen voor een onderzoek? Dan ontvangt u ook een brief van ons met daarin de geplande afspraak. Voor bepaalde onderzoeken heeft u eerst een gesprek met de MDL-arts, physician assistant of verpleegkundig specialist MDL. Voor dit gesprek plannen wij een aparte afspraak voor u.

Angst voor een onderzoek. Terecht of niet?
Sommige patiënten zien erg op tegen een darm- of maagonderzoek. De arts bespreekt vooraf goed en duidelijk wat er gaat gebeuren. Als u vragen hebt, beantwoordt hij die natuurlijk. Bij een darmonderzoek krijgt de patiënt een roesje. Daarom wordt u een halve dag opgenomen; het onderzoek zelf duurt ongeveer 30 minuten. Als u een roesje krijgt, hebt u eerst een gesprek met de verpleegkundige. Dit noemen we een pre screening. Een maagonderzoek doet de arts bij voorkeur zonder roesje. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 5 minuten. Voor en na het onderzoek hebt u een kort gesprek met de arts. De meeste patiënten laten na een darm- of maagonderzoek weten dat het allemaal erg bleek mee te vallen. Ziet u tegen een onderzoek op? Laat het uw behandelend arts dan weten.

Sedatie tijdens darmonderzoek
Patiënten die voor een inwendig onderzoek van de dikke darm, slokdarm, maag of galwegen naar het ziekenhuis moeten, komen in aanmerking voor sedatie. Bij sedatie wordt u voor korte duur in slaap gebracht en krijgt u niks mee van het onderzoek. U ervaart geen ongemak of pijn en de arts kan ongestoord het onderzoek uitvoeren en eventuele ingrepen verrichten. Bij sedatie krijgt u een combinatie van een slaapmiddel en pijnstilling toegediend. U wordt in een diepe slaap gebracht, waarbij uw reflexen intact blijven. U blijft dus zelfstandig doorademen. Dat is het verschil met narcose. Tijdens een narcose wordt uw ademhaling overgenomen en het kost meer tijd om uit een narcose bij te komen. Patiënten die sedatie ondergaan, zijn vrijwel meteen weer wakker en aanspreekbaar.

Niet bij elke patiënt
Sedatie wordt niet bij iedere patiënt toegepast. Hoe wenselijk sedatie is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bij een complexe ingreep is sedatie wenselijker dan bij een relatief eenvoudige ingreep. Ook wanneer de arts verwacht dat het onderzoek moeizaam kan verlopen of veel tijd in beslag zal nemen, wordt eerder voor sedatie gekozen. Als u herhaaldelijk zo’n onderzoek moeten ondergaan, komt u eveneens in aanmerking. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met de ziekte van Crohn.

Vooraf gescreend
U wordt altijd gescreend voorafgaand aan de sedatie en het onderzoek, om te kijken of u gezond en fit genoeg bent. Op de dag van het onderzoek krijgt u een infuus ingebracht en wordt u aangesloten op de bewakingsapparatuur waarmee uw hart, de bloeddruk, pols en zuurstof in de gaten worden gehouden. Vervolgens brengt de sedatiepraktijkspecialist u in slaap met een combinatie van een slaapmiddel en pijnstilling. Wanneer de arts klaar is met het onderzoek, wordt direct gestopt met het toedienen van het middel en ontwaakt u binnen enkele minuten.

Behandelwijzer App voor colonoscopie
Patiënten die een dikke darmonderzoek moeten ondergaan, kunnen de Laurentius Behandelwijzer App voor colonoscopie downloaden. Deze app helpt de patiënt om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het dikke darmonderzoek.  Hij begeleidt nde patiënt door alle stappen heen: van de aanvraag van de colonoscopie tot de uitslag. Hij geeft tips en adviezen, je kunt video’s bekijken en hij stuurt push berichten, zoals herinneringen. Meer informatie over de Laurentius Behandelwijzer App vindt u hier.


+ - WIE HOUDEN NOG MEER SPREEKUUR OF VOEREN ONDERZOEK UIT?

Naast de gespecialiseerd MDL-verpleegkundigen die zelfstandig spreekuur houden zijn er binnen het MDL-centrum ook twee verpleegkundig endoscopisten werkzaam die  zelfstandig onderzoek uitvoeren.  

M. (MAIKE) AERTS
Gespecialiseerd MDL-verpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

IBD (morbis crohn/colitis ulcerosa), PEG-sonde zorg, algemene MDL-zorg.

BIG-REGISTRATIENUMMER
19.057.946.230

(RIANNE) GEENEN
Gespecialiseerd MDL-verpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

IBD (morbis crohn/ colitis ulcerosa), PEG-sonde zorg, algemene MDL-zorg. 

BIG-REGISTRATIENUMMER
19.910.219.630

A. (ANNEKE) KLUIJTMANS
Gespecialiseerd MDL-verpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

IBD (morbis crohn/ colitis ulcerosa), PEG-sonde zorg, algemene MDL-zorg.

BIG-REGISTRATIENUMMER
99.063.578.530

A.P.J. (ANITA) LINSSEN
Verpleegkundig endoscopist MDL

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Zelfstandig uitvoeren van endoscopie onderzoek

BIG-REGISTRATIENUMMER
69004925930

E.C.H. (ESTHER) MAESSEN
Verpleegkundig endoscopist MDL

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Zelfstandig uitvoeren van endoscopie onderzoek 

BIG-REGISTRATIENUMMER
09911671930

E.A.M. (ESTHER) TULKENS
Verpleegkundig endoscopist MDL

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Zelfstandig uitvoeren van endoscopie onderzoek

BIG-REGISTRATIENUMMER
99912978230
+ - PATIËNTENFOLDERS

R 6-Mercaptopurine (Purinethol) - MDL (bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa)V
R Afdeling B3 (Interne geneeskunde, MDL en oncologie)V
R Ascitespunctie MDL V
R Azathioprine (Imuran) MDL (bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa)V
R Biosimilars V
R Budesonide MDL (bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa)V
R C13 ureum ademtest V
R Colonoscopie V
R ERCP-onderzoek V
R Infliximab MDL (bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa)V
R Maagonderzoek V
R Mesalazine MDL (bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa)V
R MijnIBDcoach (U staat er niet alleen voor!)V
R MRI van de onderbuik (Gynaecologisch of rectum)V
R Prednison of prednisolon - MDL (bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa)V
R Sigmoidoscopie V
R Stent plaatsen (MDL) (in slokdarm, maag en dunne darm)V
R Verpleegkundig spreekuur MDL (voor mensen met maag-, darm- en leveraandoeningen)V
R Verpleegkundig spreekuur MDL - PEG (Percutane Endoscopische Gastrostomie)V
R Videocapsule Endoscopie (VCE) V
R Voedings- en dieetadviezen bij levercirrose V

-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.