LONGGENEESKUNDE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

ROUTENUMMER 1.12 (Hart-Longcentrum)

J (0475) 38 26 42

De poli longgeneeskunde is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur.

Longgeneeskunde richt zich op onderzoek, behandeling en het voorkómen van ziekten van het ademhalingsstelsel. U kunt hier terecht als u problemen ondervindt van:

  • uw luchtwegen
  • uw longen
  • de longvliezen
  • het reguleren van uw ademhaling

lees meerP -

De longartsen hebben ervaring in het brede specialisme longgeneeskunde. Daarnaast heeft elke specialist een eigen aandachtsgebied.
De longverpleegkundigen ondersteunen de specialisten: ze adviseren, begeleiden en geven informatie aan patiënten die de verschillende longpoli's bezoeken.

Longfunctieafdeling
Op de longfunctieafdeling wordt onderzoek gedaan en de functie gemeten van de ademhaling, de gaswisseling en het inspanningsvermogen bij verschillende longziekten. Ook vindt hier allergieonderzoek plaats. Welk onderzoek u moet ondergaan hangt af van de aard van uw klachten. De longarts vraagt deze onderzoeken aan om duidelijkheid te krijgen over uw klachten, de werking van de luchtwegen en eventueel het effect van geïnhaleerde medicijnen. Mensen met longproblemen krijgen minimaal een longfunctietest. Doorgaans zijn controleonderzoeken nodig.

Longfunctieonderzoek wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide longfunctieanalisten of door een leerling longfunctieanalist.
Bij de meeste longfunctietesten ademt u door een mondstukje in een longfunctieapparaat. De neus wordt met een neusklemmetje dichtgehouden. De longfunctieanalist voert samen met u een aantal blaasoefeningen uit. Afhankelijk van wat de longarts wil laten onderzoeken, duurt een onderzoek tussen de 10 en 60 minuten.

Bij veel longfunctieonderzoeken mag u bepaalde medicijnen van tevoren niet gebruiken. Denk hierbij aan longmedicatie zoals luchtwegverwijders, maar ook aan allergie-onderdrukkende medicatie of hoestdranken. Hoe lang u welk medicijn niet mag gebruiken hangt af van het onderzoek dat u krijgt.
Het is belangrijk dat u vlak voor het onderzoek geen zware inspanningen verricht, zodat u lekker rustig en ontspannen bent. Eet ook niet teveel voor het onderzoek. De meeste onderzoeken doen geen pijn en zijn niet (erg) belastend.

Slaapapneu
Er komen steeds meer mensen met slaapmoeilijkheden op het spreekuur bij de KNO-arts of de longarts. Om hen goed te helpen is de apneupoli opgezet. In deze poli werken de longarts en de KNO-arts samen om tot de juiste behandelmethode te komen. Als er sprake is van het maken van een ‘bitje’ dan werkt ook de kaakchirurg mee.

Longrevalidatie
Na uw behandeling proberen we door training, ademhalings- en voedingsadviezen de kwaliteit van leven van u als longpatiënt te verbeteren. We proberen zo de frequentie en ernst van ziekteverschijnselen te verminderen. U kunt na behandeling in het ziekenhuis, onder begeleiding van de longarts, longverpleegkundige en fysiotherapeut, poliklinisch revalideren. Hebt u meer en langdurige aandacht nodig dan bieden we dat ook in samenwerking met CIRO Horn. Daar vindt longrevalidatie plaats bij volwassenen met chronische longaandoeningen die tijdens de revalidatieperiode opgenomen moeten blijven.


+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

(WENDY) BLANCK
Longverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Astma, COPD, Stoppen met roken, Oncologie

BIG-REGISTRATIENUMMER
9.051.543.030

(JACQUELINE) BONGERS
Longverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Astma, COPD, Stoppen met roken, Oncologie

BIG-REGISTRATIENUMMER
99.005.375.030

(JUDITH) BRABANDER-HOUBEN
Longverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Astma, COPD, Stoppen met roken, Oncologie

BIG-REGISTRATIENUMMER
19046345430

(CARIEN) INDEMANS
Longverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Astma, COPD, Stoppen met roken, Oncologie

BIG-REGISTRATIENUMMER
19.008.141.330

(NICOLLE) VERSTEGEN
Longverpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Astma, COPD, Stoppen met roken, Oncologie

BIG-REGISTRATIENUMMER
79.060.399.730
+ - AANDACHTSGEBIEDEN
R longoncologie

Voor patiënten met een afwijking op de longfoto, waarbij gedacht wordt aan een tumor, is de vlekkenpoli bedoeld. Alle benodigde onderzoeken om tot een diagnose te komen worden achter elkaar uitgevoerd. We proberen de tijd dat u in spanning zit te beperken door dit zo snel mogelijk te doen.

lees meerP
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.